Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Oberoende styrelseledamöter i börsbolag

Forslund, Mikaela LU (2013) HARH10 20131
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats har varit att ta reda på ifall man kan tala om ett oberoendekrav på styrelseledamöter i svenska börsbolag utifrån aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.
Jag har valt att använda mig att rättskälleläran med inslag av rättsvetenskaplig metod. De klassiska rättskällorna lag, förarbeten och doktrin har legat till grund för uppsatsen, kompletterat med Svensk kod för bolagsstyrning.
Doktrinen som behandlar lojalitetsplikten och oberoende styrelseledamöter präglas av ett fåtal auktoriteter inom ämnet. Det är framförallt Dotevall, Nerep & Samuelsson, Svernlöv, Sandström och Diamant vars litteratur har bidragit med värdefull kunskap och insikter.
De slutsatser jag kan dra är att ABL... (More)
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats har varit att ta reda på ifall man kan tala om ett oberoendekrav på styrelseledamöter i svenska börsbolag utifrån aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.
Jag har valt att använda mig att rättskälleläran med inslag av rättsvetenskaplig metod. De klassiska rättskällorna lag, förarbeten och doktrin har legat till grund för uppsatsen, kompletterat med Svensk kod för bolagsstyrning.
Doktrinen som behandlar lojalitetsplikten och oberoende styrelseledamöter präglas av ett fåtal auktoriteter inom ämnet. Det är framförallt Dotevall, Nerep & Samuelsson, Svernlöv, Sandström och Diamant vars litteratur har bidragit med värdefull kunskap och insikter.
De slutsatser jag kan dra är att ABL innefattar ett underliggande krav på styrelseledamöterna att vara oberoende bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Svensk kod för bolagsstyrning innehåller ett uttalat oberoendekrav på styrelsens ledamöter. Oberoende styrelseledamöter är ett sätt att säkerställa att dessa bidrar med mångsidighet, erfarenhet och kunskap i bolaget. Att dessa agerar i samtliga aktieägares- och bolagets intresse utan att vara under inflytande av bolaget, bolagsledningen eller aktieägare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forslund, Mikaela LU
supervisor
organization
course
HARH10 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Oberoende styrelseledamöter, Lojalitetsplikten, Aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning, Generalklausulen, Jävsbestämmelsen
language
Swedish
id
3806936
date added to LUP
2013-06-13 09:11:42
date last changed
2013-06-13 09:11:42
@misc{3806936,
 abstract   = {Det huvudsakliga syftet med denna uppsats har varit att ta reda på ifall man kan tala om ett oberoendekrav på styrelseledamöter i svenska börsbolag utifrån aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.
Jag har valt att använda mig att rättskälleläran med inslag av rättsvetenskaplig metod. De klassiska rättskällorna lag, förarbeten och doktrin har legat till grund för uppsatsen, kompletterat med Svensk kod för bolagsstyrning.
Doktrinen som behandlar lojalitetsplikten och oberoende styrelseledamöter präglas av ett fåtal auktoriteter inom ämnet. Det är framförallt Dotevall, Nerep & Samuelsson, Svernlöv, Sandström och Diamant vars litteratur har bidragit med värdefull kunskap och insikter.
De slutsatser jag kan dra är att ABL innefattar ett underliggande krav på styrelseledamöterna att vara oberoende bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Svensk kod för bolagsstyrning innehåller ett uttalat oberoendekrav på styrelsens ledamöter. Oberoende styrelseledamöter är ett sätt att säkerställa att dessa bidrar med mångsidighet, erfarenhet och kunskap i bolaget. Att dessa agerar i samtliga aktieägares- och bolagets intresse utan att vara under inflytande av bolaget, bolagsledningen eller aktieägare.},
 author    = {Forslund, Mikaela},
 keyword   = {Oberoende styrelseledamöter,Lojalitetsplikten,Aktiebolagslagen,Svensk kod för bolagsstyrning,Generalklausulen,Jävsbestämmelsen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Oberoende styrelseledamöter i börsbolag},
 year     = {2013},
}