Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Experiences of CSR-communication

Wang, Christian LU and Aller, Philip LU (2013) SKOK01 20131
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Idag finns det begränsad teori om hur meningsskapande uppstår när kunden bear-betar företags CSR-kommunikation. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur meningsskapande uppstår när kunden exponeras för CSR-kommunikation, samt hur CSR-kommunikationen påverkar varumärkesmedvetenhet och varumärkesassocieringar hos kunden. Med undersökningen vill vi bereda väg för vidare forsk-ning genom att ge ett teoretiskt bidrag innehållande fördjupad förståelse för CSR-kommunikation ur ett kundperspektiv. Vår undersökning baseras på en tvåstegs-modell innehållande en semi-strukturerad kvalitativ intervju och två fokusgrupps-intervjuer om totalt tolv respondenter. Våra viktigaste resultat visar att CSR kom-munikation uppfattas som “mentalt distanserad”... (More)
Idag finns det begränsad teori om hur meningsskapande uppstår när kunden bear-betar företags CSR-kommunikation. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur meningsskapande uppstår när kunden exponeras för CSR-kommunikation, samt hur CSR-kommunikationen påverkar varumärkesmedvetenhet och varumärkesassocieringar hos kunden. Med undersökningen vill vi bereda väg för vidare forsk-ning genom att ge ett teoretiskt bidrag innehållande fördjupad förståelse för CSR-kommunikation ur ett kundperspektiv. Vår undersökning baseras på en tvåstegs-modell innehållande en semi-strukturerad kvalitativ intervju och två fokusgrupps-intervjuer om totalt tolv respondenter. Våra viktigaste resultat visar att CSR kom-munikation uppfattas som “mentalt distanserad” och som ett sätt för kunderna att lätta på samvetet. Resultaten pekar också på att CSR-kommunikation har direkt påverkan på varumärkesmedvetenhet och associationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wang, Christian LU and Aller, Philip LU
supervisor
organization
alternative title
Upplevelser av CSR-kommunikation
course
SKOK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
CSR, Corporate Social Responsibility, Marknadskommunikation, Varumärkeskapital, Varumärkesmedvetenhet, Varumärkesassociationer, CSR och varumärkeskapital.
language
Swedish
id
3806962
date added to LUP
2013-07-09 20:09:42
date last changed
2014-09-04 08:36:23
@misc{3806962,
 abstract   = {Idag finns det begränsad teori om hur meningsskapande uppstår när kunden bear-betar företags CSR-kommunikation. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur meningsskapande uppstår när kunden exponeras för CSR-kommunikation, samt hur CSR-kommunikationen påverkar varumärkesmedvetenhet och varumärkesassocieringar hos kunden. Med undersökningen vill vi bereda väg för vidare forsk-ning genom att ge ett teoretiskt bidrag innehållande fördjupad förståelse för CSR-kommunikation ur ett kundperspektiv. Vår undersökning baseras på en tvåstegs-modell innehållande en semi-strukturerad kvalitativ intervju och två fokusgrupps-intervjuer om totalt tolv respondenter. Våra viktigaste resultat visar att CSR kom-munikation uppfattas som “mentalt distanserad” och som ett sätt för kunderna att lätta på samvetet. Resultaten pekar också på att CSR-kommunikation har direkt påverkan på varumärkesmedvetenhet och associationer.},
 author    = {Wang, Christian and Aller, Philip},
 keyword   = {CSR,Corporate Social Responsibility,Marknadskommunikation,Varumärkeskapital,Varumärkesmedvetenhet,Varumärkesassociationer,CSR och varumärkeskapital.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Experiences of CSR-communication},
 year     = {2013},
}