Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lärande i en föränderlig miljö: en fenomenologisk studie över hur lärande påverkas i olika situationer

Ax, Emma LU (2013) PEDK01 20131
Education
Abstract (Swedish)
I denna uppsats belyses fem olika personers situation på deras arbeten samt deras uppfattning om den påverkan som ledarskap har på deras motivation till att lära. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur dessa personer ser på sitt lärande och hur deras motivation påverkas av olika typer av ledare. Metoden som används är semistrukturerade intervjuer som behandlas utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Alla intervjuer analyseras utifrån olika teman med ambitionen att hitta underteman som analyseras med syftet att identifiera kärnan i varje intervjupersons berättelse. Det främsta resultat som framkom var att ledaren har stor påverkan på både motivation och viljan att lära. Flera intervjupersoner berättar om hur en ledare antingen har... (More)
I denna uppsats belyses fem olika personers situation på deras arbeten samt deras uppfattning om den påverkan som ledarskap har på deras motivation till att lära. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur dessa personer ser på sitt lärande och hur deras motivation påverkas av olika typer av ledare. Metoden som används är semistrukturerade intervjuer som behandlas utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Alla intervjuer analyseras utifrån olika teman med ambitionen att hitta underteman som analyseras med syftet att identifiera kärnan i varje intervjupersons berättelse. Det främsta resultat som framkom var att ledaren har stor påverkan på både motivation och viljan att lära. Flera intervjupersoner berättar om hur en ledare antingen har hindrat dem eller möjliggjort för deras utveckling på arbetet. Utifrån dessa individers individuella behov behövs antingen hög eller låg formalisering för att möjliggöra deras lärande och utveckling. Mina främsta slutsatser från min datainsamling är att ledaren måste se till varje individ och inte se sina anställda som en homogen grupp. Detta för att öka den anställdes motivation och vilja att lära. För att möjliggöra detta måste ledaren se de olika situationer som uppstår ur de anställdas perspektiv samt ha god kommunikativ förmåga för att kunna ge stöd och feedback. Detta ansåg samtliga intervjupersoner var av stor vikt. Den framtida forskning som saknas över detta område är just hur dessa processer hänger samman samt att utifrån ett individperspektiv fokusera på varje anställdes behov och förutsättningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ax, Emma LU
supervisor
organization
course
PEDK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
påverkansprocesser, organisationsförändring, lärande, ledarskap, motivation, fenomenologi
language
Swedish
id
3806988
date added to LUP
2013-06-17 09:57:03
date last changed
2014-09-04 08:37:03
@misc{3806988,
 abstract   = {I denna uppsats belyses fem olika personers situation på deras arbeten samt deras uppfattning om den påverkan som ledarskap har på deras motivation till att lära. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur dessa personer ser på sitt lärande och hur deras motivation påverkas av olika typer av ledare. Metoden som används är semistrukturerade intervjuer som behandlas utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Alla intervjuer analyseras utifrån olika teman med ambitionen att hitta underteman som analyseras med syftet att identifiera kärnan i varje intervjupersons berättelse. Det främsta resultat som framkom var att ledaren har stor påverkan på både motivation och viljan att lära. Flera intervjupersoner berättar om hur en ledare antingen har hindrat dem eller möjliggjort för deras utveckling på arbetet. Utifrån dessa individers individuella behov behövs antingen hög eller låg formalisering för att möjliggöra deras lärande och utveckling. Mina främsta slutsatser från min datainsamling är att ledaren måste se till varje individ och inte se sina anställda som en homogen grupp. Detta för att öka den anställdes motivation och vilja att lära. För att möjliggöra detta måste ledaren se de olika situationer som uppstår ur de anställdas perspektiv samt ha god kommunikativ förmåga för att kunna ge stöd och feedback. Detta ansåg samtliga intervjupersoner var av stor vikt. Den framtida forskning som saknas över detta område är just hur dessa processer hänger samman samt att utifrån ett individperspektiv fokusera på varje anställdes behov och förutsättningar.},
 author    = {Ax, Emma},
 keyword   = {påverkansprocesser,organisationsförändring,lärande,ledarskap,motivation,fenomenologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lärande i en föränderlig miljö: en fenomenologisk studie över hur lärande påverkas i olika situationer},
 year     = {2013},
}