Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Undvik att fela, informationsdela - Interorganisatorisk informationsdelning under dynamiska marknadsförhållanden

Bergström, Mattias ; Hollmén, Astrid LU and Mordenfeld, Josefine (2013) FEKP02 20131
Department of Business Administration
Lund University School of Economics and Management, LUSEM
Abstract (Swedish)
Flera studier belyser vilka faktorer som påverkar både möjligheten och viljan att dela information mellan
organisationer men få studier gör skillnad på i vilken kontext den interorganisatoriska relationen verkar. Att arbeta med fel faktorer för informationsdelning kan leda till ökade kostnader och slöseri på resurser som istället hade kunnat användas till mer värdeskapande aktiviteter. Därför bör tidigare studier på informationsdelning mellan organisationer utvecklas och kompletteras genom att studera kontextuella faktorer som kan påverka informationsdelningen. Detta examensarbete tar därför en ny inriktning där fokus ligger på informationsdelning mellan organisationer vars samarbete sker i en kontext av dynamiska marknadsförhållanden.

... (More)
Flera studier belyser vilka faktorer som påverkar både möjligheten och viljan att dela information mellan
organisationer men få studier gör skillnad på i vilken kontext den interorganisatoriska relationen verkar. Att arbeta med fel faktorer för informationsdelning kan leda till ökade kostnader och slöseri på resurser som istället hade kunnat användas till mer värdeskapande aktiviteter. Därför bör tidigare studier på informationsdelning mellan organisationer utvecklas och kompletteras genom att studera kontextuella faktorer som kan påverka informationsdelningen. Detta examensarbete tar därför en ny inriktning där fokus ligger på informationsdelning mellan organisationer vars samarbete sker i en kontext av dynamiska marknadsförhållanden.

Detta examensarbete resulterade i ett ramverk för vilka faktorer som är viktiga för främjandet av informationsdelning i en interorganisatorisk relation som verkar under dynamiska marknadsförhållanden. Ramverket innehåller faktorer av både teknisk och organisatorisk karaktär. De organisatoriska faktorerna utgörs av delad vision, förtroende, stöd från ledning och återkoppling medan de tekniska faktorerna utgörs av systemintegrering, systemsäkerhet, användbarhet och återkoppling. Ramverket beskriver även hur implementeringsgraden av varje faktor förhåller sig till graden av informationsdelning i en interorganisatorisk relation.

Från studien kunde det även urskiljas är att brister i tekniska faktorer som exempelvis systemintegrering och systemanvändbarhet går att kompensera med organisatoriska faktorer som förtroende och delad vision.

Vidare framkom att informationens karaktär har en inverkan på informationsdelningen i en interorganisatorisk relation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergström, Mattias ; Hollmén, Astrid LU and Mordenfeld, Josefine
supervisor
organization
course
FEKP02 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
information, informationsdelning, interorganisatorisk relation, dynamiska marknadsförhållanden, relationsvärde
report number
243/2013
ISSN
1651-0100
language
Swedish
id
3806994
date added to LUP
2015-08-19 11:11:11
date last changed
2015-08-19 11:11:11
@misc{3806994,
 abstract   = {Flera studier belyser vilka faktorer som påverkar både möjligheten och viljan att dela information mellan
organisationer men få studier gör skillnad på i vilken kontext den interorganisatoriska relationen verkar. Att arbeta med fel faktorer för informationsdelning kan leda till ökade kostnader och slöseri på resurser som istället hade kunnat användas till mer värdeskapande aktiviteter. Därför bör tidigare studier på informationsdelning mellan organisationer utvecklas och kompletteras genom att studera kontextuella faktorer som kan påverka informationsdelningen. Detta examensarbete tar därför en ny inriktning där fokus ligger på informationsdelning mellan organisationer vars samarbete sker i en kontext av dynamiska marknadsförhållanden.

Detta examensarbete resulterade i ett ramverk för vilka faktorer som är viktiga för främjandet av informationsdelning i en interorganisatorisk relation som verkar under dynamiska marknadsförhållanden. Ramverket innehåller faktorer av både teknisk och organisatorisk karaktär. De organisatoriska faktorerna utgörs av delad vision, förtroende, stöd från ledning och återkoppling medan de tekniska faktorerna utgörs av systemintegrering, systemsäkerhet, användbarhet och återkoppling. Ramverket beskriver även hur implementeringsgraden av varje faktor förhåller sig till graden av informationsdelning i en interorganisatorisk relation. 

Från studien kunde det även urskiljas är att brister i tekniska faktorer som exempelvis systemintegrering och systemanvändbarhet går att kompensera med organisatoriska faktorer som förtroende och delad vision. 

Vidare framkom att informationens karaktär har en inverkan på informationsdelningen i en interorganisatorisk relation.},
 author    = {Bergström, Mattias and Hollmén, Astrid and Mordenfeld, Josefine},
 issn     = {1651-0100},
 keyword   = {information,informationsdelning,interorganisatorisk relation,dynamiska marknadsförhållanden,relationsvärde},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Undvik att fela, informationsdela - Interorganisatorisk informationsdelning under dynamiska marknadsförhållanden},
 year     = {2013},
}