Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Företagsförvärv - En eventstudie kring onormal avkastning på kort sikt

Szabo, Eric ; Nordqvist, Petra LU and Suwe, Therese (2013) FEKH89 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Författarna ämnar undersöka hur aktiekursen hos förvärvande företag reagerar vid tillkännagivandet av ett företagsförvärv på kort sikt samt om det finns samband mellan kursförändringar och förvärvsegenskaper. Avsikten är att tillhandahålla empiriskt material som är giltigt för den svenska aktiemarknaden idag samt kunskapsmässigt tillföra en bättre förståelse inför framtida förvärv.

Metod: En kvantitativ eventstudie, där tillkännagivandet av ett förvärv studeras under ett sex dagars eventfönster, för att undersöka om onormal avkastning förekommer. Multipla linjära regressioner genomförs för att finna samband mellan onormal avkastning och oberoende variabler.

Teoretiska perspektiv: Studien utgår från den effektiva... (More)
Syfte: Författarna ämnar undersöka hur aktiekursen hos förvärvande företag reagerar vid tillkännagivandet av ett företagsförvärv på kort sikt samt om det finns samband mellan kursförändringar och förvärvsegenskaper. Avsikten är att tillhandahålla empiriskt material som är giltigt för den svenska aktiemarknaden idag samt kunskapsmässigt tillföra en bättre förståelse inför framtida förvärv.

Metod: En kvantitativ eventstudie, där tillkännagivandet av ett förvärv studeras under ett sex dagars eventfönster, för att undersöka om onormal avkastning förekommer. Multipla linjära regressioner genomförs för att finna samband mellan onormal avkastning och oberoende variabler.

Teoretiska perspektiv: Studien utgår från den effektiva marknadshypotesen, signaleringsteorin och teori kring företagsförvärv, inkluderande motiv till förvärv. Relevanta studier för ämnet lyfts även fram.

Empiri: En kvantitativ datainsamling har genomförts för att undersöka den onormala avkastningen före respektive efter tillkännagivandet av ett förvärv under perioden 2006-2012. Förvärvsföretagen är listade på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap.

Resultat: Författarna finner att onormal avkastning generellt sett inte kan urskiljas, varken för enskilda dagar eller över hela eventfönstret. Studien finner ett positivt samband mellan relativ förvärvsstorlek och onormal avkastning vid högkonjunktur. Vid lågkonjunktur kan inget samband påvisas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Szabo, Eric ; Nordqvist, Petra LU and Suwe, Therese
supervisor
organization
course
FEKH89 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Eventstudie, Förvärv, Onormal avkastning, Marknadsmodellen, Kort sikt
language
Swedish
id
3807029
date added to LUP
2013-07-30 11:08:07
date last changed
2013-07-30 11:08:07
@misc{3807029,
 abstract   = {Syfte: Författarna ämnar undersöka hur aktiekursen hos förvärvande företag reagerar vid tillkännagivandet av ett företagsförvärv på kort sikt samt om det finns samband mellan kursförändringar och förvärvsegenskaper. Avsikten är att tillhandahålla empiriskt material som är giltigt för den svenska aktiemarknaden idag samt kunskapsmässigt tillföra en bättre förståelse inför framtida förvärv.

Metod: En kvantitativ eventstudie, där tillkännagivandet av ett förvärv studeras under ett sex dagars eventfönster, för att undersöka om onormal avkastning förekommer. Multipla linjära regressioner genomförs för att finna samband mellan onormal avkastning och oberoende variabler. 

Teoretiska perspektiv: Studien utgår från den effektiva marknadshypotesen, signaleringsteorin och teori kring företagsförvärv, inkluderande motiv till förvärv. Relevanta studier för ämnet lyfts även fram. 

Empiri: En kvantitativ datainsamling har genomförts för att undersöka den onormala avkastningen före respektive efter tillkännagivandet av ett förvärv under perioden 2006-2012. Förvärvsföretagen är listade på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap. 

Resultat: Författarna finner att onormal avkastning generellt sett inte kan urskiljas, varken för enskilda dagar eller över hela eventfönstret. Studien finner ett positivt samband mellan relativ förvärvsstorlek och onormal avkastning vid högkonjunktur. Vid lågkonjunktur kan inget samband påvisas.},
 author    = {Szabo, Eric and Nordqvist, Petra and Suwe, Therese},
 keyword   = {Eventstudie,Förvärv,Onormal avkastning,Marknadsmodellen,Kort sikt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Företagsförvärv - En eventstudie kring onormal avkastning på kort sikt},
 year     = {2013},
}