Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mellanchefers betydande roll vid arbete med balanced scorecard

Johansson, Elina LU and Askblad, Liv LU (2013) KSKK01 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att genom en fallstudie på en offentlig förvaltning beskriva på vilket sätt mellanchefers arbete med balanced scorecard bidrar till att skapa en länk mellan ledningens vision och den operativa verksamheten. Studien är av kvalitativ karaktär och har genomförts i form av en fallstudie inom en förvaltning i en kommunal verksamhet. Empirin har samlats in via djupintervjuer med nio mellanchefer samt med verksamhetschef, controller och styrkortssamordnare på förvaltningen. Materialet tyder på att en förståelse för BSC finns inom förvaltningen samt att mellanchefernas inställning till instrumentet är positiv. En tydlighet och samstämmighet kring BSC har skapats vilket kan anses vara en följd av att övergripande politiska... (More)
Studiens syfte är att genom en fallstudie på en offentlig förvaltning beskriva på vilket sätt mellanchefers arbete med balanced scorecard bidrar till att skapa en länk mellan ledningens vision och den operativa verksamheten. Studien är av kvalitativ karaktär och har genomförts i form av en fallstudie inom en förvaltning i en kommunal verksamhet. Empirin har samlats in via djupintervjuer med nio mellanchefer samt med verksamhetschef, controller och styrkortssamordnare på förvaltningen. Materialet tyder på att en förståelse för BSC finns inom förvaltningen samt att mellanchefernas inställning till instrumentet är positiv. En tydlighet och samstämmighet kring BSC har skapats vilket kan anses vara en följd av att övergripande politiska målsättningar bryts ner och anpassas genom verksamheten. Att det görs underlättar även mellanchefernas arbete med att kommunicera och förmedla vision och mål på operativ nivå. Det som framkommer genom studien är mellanchefernas önskan om ett kontinuerligt engagemang och feedback från ledning, för att på så sätt hålla instrumentet levande. Studiens resultat visar att BSC är ett lämpligt verktyg att använda för att skapa samstämmighet kring vision och mål inom en offentlig organisation. Förutsättningarna för en lyckad implementering är anpassning av modellen till offentlig verksamhet samt att en tydlighet från ledningen och organisationens övergripande vision finns. Det är även avgörande att ledningen ständigt är engagerad i styrkorten och förbättringar utav dem för att på så sätt upprätthålla samtliga nivåers användning och acceptans av BSC. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Elina LU and Askblad, Liv LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Balanced scorecard, Mellanchefer, Offentlig verksamhet, Förståelse, Tillämpning, Uppfattning
language
Swedish
id
3807357
date added to LUP
2013-07-10 14:29:49
date last changed
2013-07-10 14:29:49
@misc{3807357,
 abstract   = {Studiens syfte är att genom en fallstudie på en offentlig förvaltning beskriva på vilket sätt mellanchefers arbete med balanced scorecard bidrar till att skapa en länk mellan ledningens vision och den operativa verksamheten. Studien är av kvalitativ karaktär och har genomförts i form av en fallstudie inom en förvaltning i en kommunal verksamhet. Empirin har samlats in via djupintervjuer med nio mellanchefer samt med verksamhetschef, controller och styrkortssamordnare på förvaltningen. Materialet tyder på att en förståelse för BSC finns inom förvaltningen samt att mellanchefernas inställning till instrumentet är positiv. En tydlighet och samstämmighet kring BSC har skapats vilket kan anses vara en följd av att övergripande politiska målsättningar bryts ner och anpassas genom verksamheten. Att det görs underlättar även mellanchefernas arbete med att kommunicera och förmedla vision och mål på operativ nivå. Det som framkommer genom studien är mellanchefernas önskan om ett kontinuerligt engagemang och feedback från ledning, för att på så sätt hålla instrumentet levande. Studiens resultat visar att BSC är ett lämpligt verktyg att använda för att skapa samstämmighet kring vision och mål inom en offentlig organisation. Förutsättningarna för en lyckad implementering är anpassning av modellen till offentlig verksamhet samt att en tydlighet från ledningen och organisationens övergripande vision finns. Det är även avgörande att ledningen ständigt är engagerad i styrkorten och förbättringar utav dem för att på så sätt upprätthålla samtliga nivåers användning och acceptans av BSC.},
 author    = {Johansson, Elina and Askblad, Liv},
 keyword   = {Balanced scorecard,Mellanchefer,Offentlig verksamhet,Förståelse,Tillämpning,Uppfattning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mellanchefers betydande roll vid arbete med balanced scorecard},
 year     = {2013},
}