Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En god service eller en björntjänst? En undersökning om hur kommuner använder sig av Google Translate för att översätta sina hemsidor

Andreasson, Charlotte LU (2013) FÖUM02 20131
Translation Program
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker hur utbrett bruket av Google Translate (GT) är vid översättning av svenska kommuners hemsidor och vilken inställning kommuner har till översättningstjänsten samt hur förenlig tjänsten är med kommunernas lagstadgade informationsskyldigheter.
Uppsatsen bygger på en enkät som har skickats ut till Sveriges samtliga 290 kommuner och enkätfrågorna berör på vilket sätt hemsidorna har översatts, målspråk, tillhörighet till förvaltningsområden, eventuella problem med GT:s översättningar och anledning till valet av GT som översättningstjänst. Resultaten från enkäten visar att många kommuner använder GT trots att de upplever många brister med tjänsten och trots att de tror att GT kan ge dem ett negativt anseende.... (More)
Denna uppsats undersöker hur utbrett bruket av Google Translate (GT) är vid översättning av svenska kommuners hemsidor och vilken inställning kommuner har till översättningstjänsten samt hur förenlig tjänsten är med kommunernas lagstadgade informationsskyldigheter.
Uppsatsen bygger på en enkät som har skickats ut till Sveriges samtliga 290 kommuner och enkätfrågorna berör på vilket sätt hemsidorna har översatts, målspråk, tillhörighet till förvaltningsområden, eventuella problem med GT:s översättningar och anledning till valet av GT som översättningstjänst. Resultaten från enkäten visar att många kommuner använder GT trots att de upplever många brister med tjänsten och trots att de tror att GT kan ge dem ett negativt anseende. Anledningen är att de många fördelarna väger upp den lägre kvaliteten. Om kommuner tillhandahåller översättningar som brister i språklig korrekthet och begriplighet lever de inte upp till de krav som ställs av språklagen, minoritetsspråklagen och förvaltningslagen. Kommuner använder dock mänskliga översättare oftare än GT. Att kombinera människa och maskin kan ha stora fördelar då de kompletterar varandra på många sätt. Däremot är det problematiskt om allmänheten och myndigheter inte förstår den kvalitetsskillnad som finns i dagsläget mellan GT och mänskliga översättare. Risken finns att lågkvalitativ översättning på lång sikt blir den nya standarden och att kommuner bidrar till denna normering. Detta trots att många forskare konstaterat att tjänsten inte bör användas av myndigheter på det sätt som den används idag. Tillgänglighet vinner således över kvalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andreasson, Charlotte LU
supervisor
organization
course
FÖUM02 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
översättning, Google Translate, enkät, kommuner, översättningstjänst, maskinöversättning
language
Swedish
id
3808484
date added to LUP
2013-06-18 14:16:12
date last changed
2013-06-18 14:16:12
@misc{3808484,
 abstract   = {Denna uppsats undersöker hur utbrett bruket av Google Translate (GT) är vid översättning av svenska kommuners hemsidor och vilken inställning kommuner har till översättningstjänsten samt hur förenlig tjänsten är med kommunernas lagstadgade informationsskyldigheter. 
Uppsatsen bygger på en enkät som har skickats ut till Sveriges samtliga 290 kommuner och enkätfrågorna berör på vilket sätt hemsidorna har översatts, målspråk, tillhörighet till förvaltningsområden, eventuella problem med GT:s översättningar och anledning till valet av GT som översättningstjänst. Resultaten från enkäten visar att många kommuner använder GT trots att de upplever många brister med tjänsten och trots att de tror att GT kan ge dem ett negativt anseende. Anledningen är att de många fördelarna väger upp den lägre kvaliteten. Om kommuner tillhandahåller översättningar som brister i språklig korrekthet och begriplighet lever de inte upp till de krav som ställs av språklagen, minoritetsspråklagen och förvaltningslagen. Kommuner använder dock mänskliga översättare oftare än GT. Att kombinera människa och maskin kan ha stora fördelar då de kompletterar varandra på många sätt. Däremot är det problematiskt om allmänheten och myndigheter inte förstår den kvalitetsskillnad som finns i dagsläget mellan GT och mänskliga översättare. Risken finns att lågkvalitativ översättning på lång sikt blir den nya standarden och att kommuner bidrar till denna normering. Detta trots att många forskare konstaterat att tjänsten inte bör användas av myndigheter på det sätt som den används idag. Tillgänglighet vinner således över kvalitet.},
 author    = {Andreasson, Charlotte},
 keyword   = {översättning,Google Translate,enkät,kommuner,översättningstjänst,maskinöversättning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En god service eller en björntjänst? En undersökning om hur kommuner använder sig av Google Translate för att översätta sina hemsidor},
 year     = {2013},
}