Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En yrkesrolls många ansikten: en kvalitativ studie av en odefinierad yrkesroll inom bemanningsbranschen

Lindqvist, Linnea LU and Gustafsson, Caroline LU (2013) PEDK01 20131
Education
Abstract (Swedish)
Syftet med vår uppsats är att identifiera en yrkesroll där befattningshavaren arbetar på ett bemanningsföretag med att bemanna för andra företags räkning inom olika branscher med egen anställda konsulter. De arbetar proaktivt med att ha en personalstyrka redo med konsulter som snabbt kan börja arbeta då behov från kunder uppkommer. Uppsatsen är skriven utifrån teorier gällande arbetslivspedagogik, kompetens, lärande, ledarskap och kommunikation. Centrala teorier har för oss varit Lundmarks kompetensblomma, Illeris definitioner gällande lärande och kompetensutveckling samt Lindelöws kompetensmodell. Våra presenterade teorier är hämtade från vetenskapliga artiklar och böcker inom vårt valda forskningsområde. Vi har antagit en abduktiv ansats... (More)
Syftet med vår uppsats är att identifiera en yrkesroll där befattningshavaren arbetar på ett bemanningsföretag med att bemanna för andra företags räkning inom olika branscher med egen anställda konsulter. De arbetar proaktivt med att ha en personalstyrka redo med konsulter som snabbt kan börja arbeta då behov från kunder uppkommer. Uppsatsen är skriven utifrån teorier gällande arbetslivspedagogik, kompetens, lärande, ledarskap och kommunikation. Centrala teorier har för oss varit Lundmarks kompetensblomma, Illeris definitioner gällande lärande och kompetensutveckling samt Lindelöws kompetensmodell. Våra presenterade teorier är hämtade från vetenskapliga artiklar och böcker inom vårt valda forskningsområde. Vi har antagit en abduktiv ansats och en kvalitativ metod med ett hermeneutiskt perspektiv. Empirin består utav av intervjuer, analys av annonser samt befattningsbeskrivningar, vilka är genomförda med en kvalitativ textanalys. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med tre intervjupersoner från tre bemanningsföretag, samt analys av annonser och rollbeskrivningar på respektive befattning. Det finns olika inriktningar inom bemanningsföretag där rekrytering och bemanning är två skilda, även med avseende på arbetssättet. Det företag vi har samarbetat med arbetar inom bemanning. Utifrån de dokument och intervjuer vi analyserat har vi i vår studie kommit fram till att de tre olika befattningarna i stort sätt har samma arbetsuppgifter. Trots detta framkom det att alla de analyserade dokumenten skilde sig åt på synen av krävda kompetenser. Befattningshavarnas syn på de kompetenser som behövdes för att klara av den befattning de hade, skilde sig såväl från annonsernas krav som från befattningsbeskrivningarnas. I vår uppsatsanalys redogör vi för de för- och nackdelar som kan uppstå när en organisations tolkning av en yrkesroll skiljer sig gentemot befattningshavarens tolkning. Vi lyfter även problematiken med yrkesrollens många ansikten på olika företag kan resultera i att felrekrytering, delade åsikter i arbetets innebörd och påverkan på yrkets status. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindqvist, Linnea LU and Gustafsson, Caroline LU
supervisor
organization
course
PEDK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
yrkesroll, befattning, rekrytering, bemanningsföretag, kompetens
language
Swedish
id
3808506
date added to LUP
2013-06-17 09:54:43
date last changed
2014-09-04 08:37:03
@misc{3808506,
 abstract   = {Syftet med vår uppsats är att identifiera en yrkesroll där befattningshavaren arbetar på ett bemanningsföretag med att bemanna för andra företags räkning inom olika branscher med egen anställda konsulter. De arbetar proaktivt med att ha en personalstyrka redo med konsulter som snabbt kan börja arbeta då behov från kunder uppkommer. Uppsatsen är skriven utifrån teorier gällande arbetslivspedagogik, kompetens, lärande, ledarskap och kommunikation. Centrala teorier har för oss varit Lundmarks kompetensblomma, Illeris definitioner gällande lärande och kompetensutveckling samt Lindelöws kompetensmodell. Våra presenterade teorier är hämtade från vetenskapliga artiklar och böcker inom vårt valda forskningsområde. Vi har antagit en abduktiv ansats och en kvalitativ metod med ett hermeneutiskt perspektiv. Empirin består utav av intervjuer, analys av annonser samt befattningsbeskrivningar, vilka är genomförda med en kvalitativ textanalys. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med tre intervjupersoner från tre bemanningsföretag, samt analys av annonser och rollbeskrivningar på respektive befattning. Det finns olika inriktningar inom bemanningsföretag där rekrytering och bemanning är två skilda, även med avseende på arbetssättet. Det företag vi har samarbetat med arbetar inom bemanning. Utifrån de dokument och intervjuer vi analyserat har vi i vår studie kommit fram till att de tre olika befattningarna i stort sätt har samma arbetsuppgifter. Trots detta framkom det att alla de analyserade dokumenten skilde sig åt på synen av krävda kompetenser. Befattningshavarnas syn på de kompetenser som behövdes för att klara av den befattning de hade, skilde sig såväl från annonsernas krav som från befattningsbeskrivningarnas. I vår uppsatsanalys redogör vi för de för- och nackdelar som kan uppstå när en organisations tolkning av en yrkesroll skiljer sig gentemot befattningshavarens tolkning. Vi lyfter även problematiken med yrkesrollens många ansikten på olika företag kan resultera i att felrekrytering, delade åsikter i arbetets innebörd och påverkan på yrkets status.},
 author    = {Lindqvist, Linnea and Gustafsson, Caroline},
 keyword   = {yrkesroll,befattning,rekrytering,bemanningsföretag,kompetens},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En yrkesrolls många ansikten: en kvalitativ studie av en odefinierad yrkesroll inom bemanningsbranschen},
 year     = {2013},
}