Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur värderar vi egentligen det funktionella och emotionella värdet hos olika produkter?

Unenge, Elsa LU and Martinsson, Sarah LU (2013) PSYK01 20131
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
I dagens samhälle finns ett överskott på produkter. Därmed tas produkters funktionella värde mer för givet och det emotionella värdet spelar istället en stor roll i valet av produkt. Huvudsyftet med denna studie blev att undersöka individers emotionella och funktionella värderingar av produkterna schampo, mobiltelefon och kläder. Studien hade också som syfte att undersöka om kön har någon betydelse för vilka värden som dominerar vid valet av produkt. Undersökningen utfördes via ett frågeformulär där 105 personer, 68 kvinnor och 37 män, i åldrarna 19 till 29 år skattade påståenden om det emotionella och funktionella värdet av produkterna. En 2 x 2 x 3 faktoriell design genomfördes för att undersöka hypoteserna. Huvudhypotesen var att det... (More)
I dagens samhälle finns ett överskott på produkter. Därmed tas produkters funktionella värde mer för givet och det emotionella värdet spelar istället en stor roll i valet av produkt. Huvudsyftet med denna studie blev att undersöka individers emotionella och funktionella värderingar av produkterna schampo, mobiltelefon och kläder. Studien hade också som syfte att undersöka om kön har någon betydelse för vilka värden som dominerar vid valet av produkt. Undersökningen utfördes via ett frågeformulär där 105 personer, 68 kvinnor och 37 män, i åldrarna 19 till 29 år skattade påståenden om det emotionella och funktionella värdet av produkterna. En 2 x 2 x 3 faktoriell design genomfördes för att undersöka hypoteserna. Huvudhypotesen var att det skulle finnas en skillnad i skattningen mellan emotionellt och funktionellt värde i varje produkt vilket resultaten bekräftade. Riktningen på denna hypotes bekräftades dock inte då deltagarna inte skattade det emotionella värdet högre än det funktionella på alla produkterna. Den andra hypotesen bekräftades då schampo skattades signifikant lägre än de andra produkterna. Det fanns ingen skillnad mellan hur kön skattar dimensionerna vilket inte gav stöd åt vår tredje hypotes. Slutsatsen med studien var att det inte finns någon gemensam dominant dimension i studiens produkter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Unenge, Elsa LU and Martinsson, Sarah LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
emotionellt, funktionellt, produkt, dimension, värde, kön
language
Swedish
id
3809253
date added to LUP
2013-06-19 16:37:03
date last changed
2013-06-19 16:37:03
@misc{3809253,
 abstract   = {I dagens samhälle finns ett överskott på produkter. Därmed tas produkters funktionella värde mer för givet och det emotionella värdet spelar istället en stor roll i valet av produkt. Huvudsyftet med denna studie blev att undersöka individers emotionella och funktionella värderingar av produkterna schampo, mobiltelefon och kläder. Studien hade också som syfte att undersöka om kön har någon betydelse för vilka värden som dominerar vid valet av produkt. Undersökningen utfördes via ett frågeformulär där 105 personer, 68 kvinnor och 37 män, i åldrarna 19 till 29 år skattade påståenden om det emotionella och funktionella värdet av produkterna. En 2 x 2 x 3 faktoriell design genomfördes för att undersöka hypoteserna. Huvudhypotesen var att det skulle finnas en skillnad i skattningen mellan emotionellt och funktionellt värde i varje produkt vilket resultaten bekräftade. Riktningen på denna hypotes bekräftades dock inte då deltagarna inte skattade det emotionella värdet högre än det funktionella på alla produkterna. Den andra hypotesen bekräftades då schampo skattades signifikant lägre än de andra produkterna. Det fanns ingen skillnad mellan hur kön skattar dimensionerna vilket inte gav stöd åt vår tredje hypotes. Slutsatsen med studien var att det inte finns någon gemensam dominant dimension i studiens produkter.},
 author    = {Unenge, Elsa and Martinsson, Sarah},
 keyword   = {emotionellt,funktionellt,produkt,dimension,värde,kön},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur värderar vi egentligen det funktionella och emotionella värdet hos olika produkter?},
 year     = {2013},
}