Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Triadisk eller dyadisk relation? En studie om hur tre aktörer samverkar i olika hierarkiska nivåer

Palmkvist, Henrik LU and Holm, Thomas LU (2013) SMKK10 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Relationer och samarbeten mellan företag är ett ämne som det forskats om under en lång tid. Genom att dela upp olika uppgifter och specialisera sig på sina kärnkompetenser bidrar det till att utvecklingen går framåt och konkurrenskraften ökar. Under de senaste 20-30 åren har en del forskning kommit fram till att det inte räcker att samarbeta med enbart företaget i nästa steg i försörjningskedjan utan det gäller att även ha kontakt och fungerande samarbete med kundens kund. Genom goda relationer och bra kommunikationer med kundens kund kan ett företag på enklare sätt se vad som krävs för att underlätta för nästa steg i kedjan. På så sätt kan aktörerna tillsammans leverera ett så bra erbjudande till slutkunden som möjligt.

... (More)
Relationer och samarbeten mellan företag är ett ämne som det forskats om under en lång tid. Genom att dela upp olika uppgifter och specialisera sig på sina kärnkompetenser bidrar det till att utvecklingen går framåt och konkurrenskraften ökar. Under de senaste 20-30 åren har en del forskning kommit fram till att det inte räcker att samarbeta med enbart företaget i nästa steg i försörjningskedjan utan det gäller att även ha kontakt och fungerande samarbete med kundens kund. Genom goda relationer och bra kommunikationer med kundens kund kan ett företag på enklare sätt se vad som krävs för att underlätta för nästa steg i kedjan. På så sätt kan aktörerna tillsammans leverera ett så bra erbjudande till slutkunden som möjligt.

Tillvägagångssättet för vår empiriska insamling bestod av nio kvalitativt semistrukturerade intervjuer och en strukturerad telefonintervju. Vi intervjuade fyra personer från ledningsnivån i företagen och sex personer på produktionsnivån.

Slutsatsen av arbetet är att resultaten, om relationerna är triadiska eller dyadiska, beror på vilken nivå i hierarkin som studeras. På ledningsnivå var det en triadisk relation mellan de tre studerade företagen där de hade öppen kommunikation och informationsutbyte mellan varandra Den viktigaste informationen sållades sedan ut innan den kommunicerades neråt internt till produktionsnivå. På produktionsnivå hade de tre företagen två dyadiska relationer där två av företagen inte hade någon direkt kommunikation med varandra utan tjänster, kommunikation och beställningar av produkter gick via det tredje företaget.

För framtida undersökningar och forskning är det därför viktigt att klargöra vilken nivå som ska studeras. Annars blir det svårt att tydliggöra slutsatsen om relationen mellan tre företag antingen är en triadisk eller två dyadiska. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palmkvist, Henrik LU and Holm, Thomas LU
supervisor
organization
course
SMKK10 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Triadisk, dyadisk, relation, nätverk, kommunikation
language
Swedish
id
3809331
date added to LUP
2013-08-30 09:29:39
date last changed
2013-08-30 09:29:39
@misc{3809331,
 abstract   = {Relationer och samarbeten mellan företag är ett ämne som det forskats om under en lång tid. Genom att dela upp olika uppgifter och specialisera sig på sina kärnkompetenser bidrar det till att utvecklingen går framåt och konkurrenskraften ökar. Under de senaste 20-30 åren har en del forskning kommit fram till att det inte räcker att samarbeta med enbart företaget i nästa steg i försörjningskedjan utan det gäller att även ha kontakt och fungerande samarbete med kundens kund. Genom goda relationer och bra kommunikationer med kundens kund kan ett företag på enklare sätt se vad som krävs för att underlätta för nästa steg i kedjan. På så sätt kan aktörerna tillsammans leverera ett så bra erbjudande till slutkunden som möjligt. 

Tillvägagångssättet för vår empiriska insamling bestod av nio kvalitativt semistrukturerade intervjuer och en strukturerad telefonintervju. Vi intervjuade fyra personer från ledningsnivån i företagen och sex personer på produktionsnivån.

Slutsatsen av arbetet är att resultaten, om relationerna är triadiska eller dyadiska, beror på vilken nivå i hierarkin som studeras. På ledningsnivå var det en triadisk relation mellan de tre studerade företagen där de hade öppen kommunikation och informationsutbyte mellan varandra Den viktigaste informationen sållades sedan ut innan den kommunicerades neråt internt till produktionsnivå. På produktionsnivå hade de tre företagen två dyadiska relationer där två av företagen inte hade någon direkt kommunikation med varandra utan tjänster, kommunikation och beställningar av produkter gick via det tredje företaget. 

För framtida undersökningar och forskning är det därför viktigt att klargöra vilken nivå som ska studeras. Annars blir det svårt att tydliggöra slutsatsen om relationen mellan tre företag antingen är en triadisk eller två dyadiska.},
 author    = {Palmkvist, Henrik and Holm, Thomas},
 keyword   = {Triadisk,dyadisk,relation,nätverk,kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Triadisk eller dyadisk relation? En studie om hur tre aktörer samverkar i olika hierarkiska nivåer},
 year     = {2013},
}