Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

- Om en person inte är gammal… - … så är han inte så himla ruskig i ansiktet! En studie av förskolebarns förmåga att mobilisera motsatsord

De Geer, Siri LU and Gunnarsdottir, Cristina LU (2013) LOGM81 20131
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
För att undersöka barns fulla förståelse av ords betydelser är det nödvändigt att undersöka
förståelse av ord i relation till andra ord. Antonymi, motsatsrelationen, är en av de semantiska
relationer som barnet tillägnar sig tidigast i språkutvecklingen. Syftet med studien var att
undersöka förskolebarns förmåga till motsatsordsmobilisering, det vill säga förmågan att välja
rätt motsatsord som respons till ett givet adjektiv. Eventuella samband med andra språkliga
och kognitiva förmågor (språkförståelse, kognitiv flexibilitet och fonologiskt korttidsminne)
undersöktes även.
Deltagarna i studien bestod av 55 svensktalande barn med typisk språkutveckling: 27 barn i
åldern 3;0-3;11 år och 28 barn i åldern 5;0-5;11 år. Ett test av... (More)
För att undersöka barns fulla förståelse av ords betydelser är det nödvändigt att undersöka
förståelse av ord i relation till andra ord. Antonymi, motsatsrelationen, är en av de semantiska
relationer som barnet tillägnar sig tidigast i språkutvecklingen. Syftet med studien var att
undersöka förskolebarns förmåga till motsatsordsmobilisering, det vill säga förmågan att välja
rätt motsatsord som respons till ett givet adjektiv. Eventuella samband med andra språkliga
och kognitiva förmågor (språkförståelse, kognitiv flexibilitet och fonologiskt korttidsminne)
undersöktes även.
Deltagarna i studien bestod av 55 svensktalande barn med typisk språkutveckling: 27 barn i
åldern 3;0-3;11 år och 28 barn i åldern 5;0-5;11 år. Ett test av förmåga till
motsatsordsmobilisering konstruerades och användes som huvudtest i studien. Barnen
testades även med ett språkförståelsetest, ett nonordsrepetitionstest samt ett test av exekutiva
funktioner.
Resultaten av studien visade att barn i femårsåldern har etablerat fler och mer avancerade
typer av motsatspar än barn i treårsåldern. Bland de motsatspar som användes i studien gick
det att urskilja en tydlig tidsordning för etablering. Både treåringar och femåringar var i
genomförandet av uppgiften hjälpta av semantisk prompting. Resultatet visade sig inte,
eventuellt på grund av metodologiska orsaker, stödja teorin om att den positiva polen i ett
motsatspar etableras före den negativa. För både tre- och femåringar fanns samband mellan
förmåga att mobilisera motsatsord och fonologiskt korttidsminne. För femåringar fanns även
ett samband mellan motsatsordsmobiliseringsförmåga och språkförståelse. Motsatsordstestet
som konstruerades visade sig vara lättadministrerat, ha hög intern konsistens och innehålla
uppgifter av varierande svårighetsgrad. Detta motiverar att testet, med vissa revideringar och
ytterligare normering, skulle kunna användas kliniskt i syfte att undersöka lexikalt semantisk
mognad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
De Geer, Siri LU and Gunnarsdottir, Cristina LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
lexikal utveckling, semantisk dimension, antonymi, adjektiv
language
Swedish
id
3809730
date added to LUP
2013-06-10 16:30:47
date last changed
2013-06-10 16:30:47
@misc{3809730,
 abstract   = {För att undersöka barns fulla förståelse av ords betydelser är det nödvändigt att undersöka
förståelse av ord i relation till andra ord. Antonymi, motsatsrelationen, är en av de semantiska
relationer som barnet tillägnar sig tidigast i språkutvecklingen. Syftet med studien var att
undersöka förskolebarns förmåga till motsatsordsmobilisering, det vill säga förmågan att välja
rätt motsatsord som respons till ett givet adjektiv. Eventuella samband med andra språkliga
och kognitiva förmågor (språkförståelse, kognitiv flexibilitet och fonologiskt korttidsminne)
undersöktes även.
Deltagarna i studien bestod av 55 svensktalande barn med typisk språkutveckling: 27 barn i
åldern 3;0-3;11 år och 28 barn i åldern 5;0-5;11 år. Ett test av förmåga till
motsatsordsmobilisering konstruerades och användes som huvudtest i studien. Barnen
testades även med ett språkförståelsetest, ett nonordsrepetitionstest samt ett test av exekutiva
funktioner.
Resultaten av studien visade att barn i femårsåldern har etablerat fler och mer avancerade
typer av motsatspar än barn i treårsåldern. Bland de motsatspar som användes i studien gick
det att urskilja en tydlig tidsordning för etablering. Både treåringar och femåringar var i
genomförandet av uppgiften hjälpta av semantisk prompting. Resultatet visade sig inte,
eventuellt på grund av metodologiska orsaker, stödja teorin om att den positiva polen i ett
motsatspar etableras före den negativa. För både tre- och femåringar fanns samband mellan
förmåga att mobilisera motsatsord och fonologiskt korttidsminne. För femåringar fanns även
ett samband mellan motsatsordsmobiliseringsförmåga och språkförståelse. Motsatsordstestet
som konstruerades visade sig vara lättadministrerat, ha hög intern konsistens och innehålla
uppgifter av varierande svårighetsgrad. Detta motiverar att testet, med vissa revideringar och
ytterligare normering, skulle kunna användas kliniskt i syfte att undersöka lexikalt semantisk
mognad.},
 author    = {De Geer, Siri and Gunnarsdottir, Cristina},
 keyword   = {lexikal utveckling,semantisk dimension,antonymi,adjektiv},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {- Om en person inte är gammal… - … så är han inte så himla ruskig i ansiktet! En studie av förskolebarns förmåga att mobilisera motsatsord},
 year     = {2013},
}