Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det kreativa kunskapsföretaget - En kvalitativ fallstudie om förhållandet mellan kreativa processer och kunskapsöverföring inom en organisation

Nilsson, Emilia LU and Fredriksson, Erika LU (2013) KSKK01 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på om det finns ett samspel mellan kreativitet och kunskapsöverföring inom organisationer, eftersom det finns olika perspektiv som kan ställas mot varandra.

Frågeställningar: Hur påverkar kreativitet förutsättningarna för arbete med kunskapsdelning inom organisationer? Vilka aspekter av kunskapsöverföring mellan anställda kan påverka de kreativa processerna inom en organisation?

Teori: Kreativa processer inom organisationer, kunskapsöverföring samt organisationskultur.

Metod: Kvalitativ ansats, djupintervjuer, observationer och dokumentstudier.

Slutsats: Kunskapsöverföring inom team och grupper i organisationen gör att de utvecklar en gemensam förståelse för processer och... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på om det finns ett samspel mellan kreativitet och kunskapsöverföring inom organisationer, eftersom det finns olika perspektiv som kan ställas mot varandra.

Frågeställningar: Hur påverkar kreativitet förutsättningarna för arbete med kunskapsdelning inom organisationer? Vilka aspekter av kunskapsöverföring mellan anställda kan påverka de kreativa processerna inom en organisation?

Teori: Kreativa processer inom organisationer, kunskapsöverföring samt organisationskultur.

Metod: Kvalitativ ansats, djupintervjuer, observationer och dokumentstudier.

Slutsats: Kunskapsöverföring inom team och grupper i organisationen gör att de utvecklar en gemensam förståelse för processer och arbetssätt vilket kan gynna kreativitet genom att de anställda utvecklar know-why. Denna gemensamma förståelse kan dock hämma de kreativa processerna då mångfalden av perspektiv minskar. Kreativitetsprocesser främjas av främst tre saker; hög grad av interaktion mellan anställda inom en organisation, öppenhet i både den
fysiska och sociala miljön samt de anställdas förmåga att ta egna initiativ och motivera sig själva. (Less)
Abstract
Purpose: The purpose of this thesis is to examine whether there is a connection between creativity and knowledge transferring within organizations, since there are different perspectives that can inhibit each other.

Questions at issue: How does creativity influence the knowledge transferring work within an organization? What aspects of knowledge transferring between employees could affect the creative processes within an organization?

Theories: Creative processes within organizations, knowledge transferring, knowledge management and organizational culture

Methods: Qualitative onset, in-depth interviews, observations and document studies

Conclusions: Knowledge transferring within teams and groups in an organization creates a... (More)
Purpose: The purpose of this thesis is to examine whether there is a connection between creativity and knowledge transferring within organizations, since there are different perspectives that can inhibit each other.

Questions at issue: How does creativity influence the knowledge transferring work within an organization? What aspects of knowledge transferring between employees could affect the creative processes within an organization?

Theories: Creative processes within organizations, knowledge transferring, knowledge management and organizational culture

Methods: Qualitative onset, in-depth interviews, observations and document studies

Conclusions: Knowledge transferring within teams and groups in an organization creates a common understanding of processes and ways of working, which could facilitate creativity among the employees as the develop know-why. This common understanding could on the other side inhibit the creative processes since the diversity of perspectives is reduced. Creative processes are facilitated by mainly three things; high degree of interaction between employees, openness both in the physical and social environment, and the employees ability to take initiative and motivate themselves. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Emilia LU and Fredriksson, Erika LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kreativitet, kunskap, organisationskultur, kommunikation, know-why creativity, knowledge, organizational culture, communication, know-why
language
Swedish
id
3809761
date added to LUP
2013-07-10 14:28:39
date last changed
2013-07-10 14:28:39
@misc{3809761,
 abstract   = {Purpose: The purpose of this thesis is to examine whether there is a connection between creativity and knowledge transferring within organizations, since there are different perspectives that can inhibit each other.

Questions at issue: How does creativity influence the knowledge transferring work within an organization? What aspects of knowledge transferring between employees could affect the creative processes within an organization?

Theories: Creative processes within organizations, knowledge transferring, knowledge management and organizational culture

Methods: Qualitative onset, in-depth interviews, observations and document studies

Conclusions: Knowledge transferring within teams and groups in an organization creates a common understanding of processes and ways of working, which could facilitate creativity among the employees as the develop know-why. This common understanding could on the other side inhibit the creative processes since the diversity of perspectives is reduced. Creative processes are facilitated by mainly three things; high degree of interaction between employees, openness both in the physical and social environment, and the employees ability to take initiative and motivate themselves.},
 author    = {Nilsson, Emilia and Fredriksson, Erika},
 keyword   = {kreativitet,kunskap,organisationskultur,kommunikation,know-why creativity,knowledge,organizational culture,communication,know-why},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det kreativa kunskapsföretaget - En kvalitativ fallstudie om förhållandet mellan kreativa processer och kunskapsöverföring inom en organisation},
 year     = {2013},
}