Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lean i serviceverksamheter: en fallstudie på en bank

Skäremo, Julia LU and Göstasson, Matilda LU (2013) KSKK01 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån diskuterad problematik av samexistensen mellan lean och servicekvalitet studera hur lean tillämpas i praktiken, och på vilket sätt den diskuterade konflikten kan skapa problem i en verksamhet.

Metod: En kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer samt dokumentstudier har genomförts på en bank under våren.

Slutsatser: För att implementera lean i serviceverksamheter krävs det att verksamheten översätter filosofin till sin egen verksamhet. Att anamma renodlad leanfilosofi är inte att rekommendera, då en serviceverksamhet består av människor och inte maskiner. Det går att standardisera serviceverksamheter till viss del och detta bidrar till en ökad effektivitet. Dock behöver... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån diskuterad problematik av samexistensen mellan lean och servicekvalitet studera hur lean tillämpas i praktiken, och på vilket sätt den diskuterade konflikten kan skapa problem i en verksamhet.

Metod: En kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer samt dokumentstudier har genomförts på en bank under våren.

Slutsatser: För att implementera lean i serviceverksamheter krävs det att verksamheten översätter filosofin till sin egen verksamhet. Att anamma renodlad leanfilosofi är inte att rekommendera, då en serviceverksamhet består av människor och inte maskiner. Det går att standardisera serviceverksamheter till viss del och detta bidrar till en ökad effektivitet. Dock behöver medarbetarna dela ett kundorienterat beteende som gör att dessa kan vara flexibla utöver den effektiva standardiseringen. Detta för att kunna tillmötesgå kunden och skapa mervärde för denna. Den problematik som uppstår vid implementering av lean är att tillhandahålla kundens behov exakt när denne önskar det. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skäremo, Julia LU and Göstasson, Matilda LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Lean, service, kund/customer, kultur/culture, värde/value
language
Swedish
English
id
3809803
date added to LUP
2013-07-11 15:02:01
date last changed
2013-07-11 15:02:01
@misc{3809803,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån diskuterad problematik av samexistensen mellan lean och servicekvalitet studera hur lean tillämpas i praktiken, och på vilket sätt den diskuterade konflikten kan skapa problem i en verksamhet.

Metod: En kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer samt dokumentstudier har genomförts på en bank under våren.

Slutsatser: För att implementera lean i serviceverksamheter krävs det att verksamheten översätter filosofin till sin egen verksamhet. Att anamma renodlad leanfilosofi är inte att rekommendera, då en serviceverksamhet består av människor och inte maskiner. Det går att standardisera serviceverksamheter till viss del och detta bidrar till en ökad effektivitet. Dock behöver medarbetarna dela ett kundorienterat beteende som gör att dessa kan vara flexibla utöver den effektiva standardiseringen. Detta för att kunna tillmötesgå kunden och skapa mervärde för denna. Den problematik som uppstår vid implementering av lean är att tillhandahålla kundens behov exakt när denne önskar det.},
 author    = {Skäremo, Julia and Göstasson, Matilda},
 keyword   = {Lean,service,kund/customer,kultur/culture,värde/value},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lean i serviceverksamheter: en fallstudie på en bank},
 year     = {2013},
}