Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Gastronomiska nätverk - En fallstudie på Kullahalvön

Andersson, Rebecka and Johnsson, Evelina LU (2013) KSKK01 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Landsbygden och lokalproducerad mat har ökat markant i popularitet det senaste decenniet. Dock drar aktörerna inte nytta av varandras kompetenser genom samarbete som i sin tur kan leda till ytterligare attraktivitet för landsbygden. Kullahalvön är en landsbygdsdestination i nordvästra Skåne kännetecknad av dess breda utbud av aktörer som inriktar sig mot lokalproducerad mat varför denna kandidatuppsats har byggt på en fallstudie på denna destination. Syftet har varit att kartlägga och analysera de samarbeten och nätverk som råder bland aktörerna på destinationen. En annan viktig aspekt har varit att utläsa vilka integreringar som finns mellan olika aktörers värdekedjor. Fallstudien har baserats på en kvalitativ ansats med semistrukturerade... (More)
Landsbygden och lokalproducerad mat har ökat markant i popularitet det senaste decenniet. Dock drar aktörerna inte nytta av varandras kompetenser genom samarbete som i sin tur kan leda till ytterligare attraktivitet för landsbygden. Kullahalvön är en landsbygdsdestination i nordvästra Skåne kännetecknad av dess breda utbud av aktörer som inriktar sig mot lokalproducerad mat varför denna kandidatuppsats har byggt på en fallstudie på denna destination. Syftet har varit att kartlägga och analysera de samarbeten och nätverk som råder bland aktörerna på destinationen. En annan viktig aspekt har varit att utläsa vilka integreringar som finns mellan olika aktörers värdekedjor. Fallstudien har baserats på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. De teorier som ligger till grund för analysen av det empiriska materialet är Michael Porters värdekedja, Anne-Mette Hjalagers fyra grundpelare för utveckling av gastronomisk turism samt Bill Bramwell och Angela Sharmans resonemang kring utvärdering av ett nätverks effektivitet. Resultatet visar på att det finns utvecklingspotential för destinationen i arbetet med nätverk där ett utökat samarbete kan leda till ökade besöksströmmar. I slutsatsen lyfts bland annat förslag till en moderniserad form av Porters värdekedja fram som syftar till att främja upplevelsen istället för produkten. Dessutom presenteras potentiella utvecklingsområden för Kullahalvöns samarbeten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Rebecka and Johnsson, Evelina LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Porters värdekedja, nätverk, landsbygdsturism, lokalproducerad mat, Kullahalvön.
language
Swedish
id
3809879
date added to LUP
2013-07-10 13:43:46
date last changed
2013-07-10 13:43:46
@misc{3809879,
  abstract     = {Landsbygden och lokalproducerad mat har ökat markant i popularitet det senaste decenniet. Dock drar aktörerna inte nytta av varandras kompetenser genom samarbete som i sin tur kan leda till ytterligare attraktivitet för landsbygden. Kullahalvön är en landsbygdsdestination i nordvästra Skåne kännetecknad av dess breda utbud av aktörer som inriktar sig mot lokalproducerad mat varför denna kandidatuppsats har byggt på en fallstudie på denna destination. Syftet har varit att kartlägga och analysera de samarbeten och nätverk som råder bland aktörerna på destinationen. En annan viktig aspekt har varit att utläsa vilka integreringar som finns mellan olika aktörers värdekedjor. Fallstudien har baserats på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. De teorier som ligger till grund för analysen av det empiriska materialet är Michael Porters värdekedja, Anne-Mette Hjalagers fyra grundpelare för utveckling av gastronomisk turism samt Bill Bramwell och Angela Sharmans resonemang kring utvärdering av ett nätverks effektivitet. Resultatet visar på att det finns utvecklingspotential för destinationen i arbetet med nätverk där ett utökat samarbete kan leda till ökade besöksströmmar. I slutsatsen lyfts bland annat förslag till en moderniserad form av Porters värdekedja fram som syftar till att främja upplevelsen istället för produkten. Dessutom presenteras potentiella utvecklingsområden för Kullahalvöns samarbeten.},
  author       = {Andersson, Rebecka and Johnsson, Evelina},
  keyword      = {Porters värdekedja,nätverk,landsbygdsturism,lokalproducerad mat,Kullahalvön.},
  language     = {swe},
  note         = {Student Paper},
  title        = {Gastronomiska nätverk - En fallstudie på Kullahalvön},
  year         = {2013},
}