Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rytmik, lärande och reflektion: Elevers insikt om reflektionens betydelse för det egna lärandet

Wåhlin, Hanna (2013)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: Eurhythmics, learning and reflektion. Student insights on the significance of reflection in their personal learning experiences.
The purpose of this study is to find out how students reflect on their learning process in eurhythmics and how this in turn affects their overall
learning. The interpretation and analysis of student responses will be used to further the development of eurhythmics, providing input to the current scientific literature existing in this field. Additionally, one of the aims is to contribute to the development of methods for reflection in practical subjects. The study builds on Vygotsky's learning theories and further
development and from a socio-cultural perspective. The study itself is qualitative, with... (More)
Title: Eurhythmics, learning and reflektion. Student insights on the significance of reflection in their personal learning experiences.
The purpose of this study is to find out how students reflect on their learning process in eurhythmics and how this in turn affects their overall
learning. The interpretation and analysis of student responses will be used to further the development of eurhythmics, providing input to the current scientific literature existing in this field. Additionally, one of the aims is to contribute to the development of methods for reflection in practical subjects. The study builds on Vygotsky's learning theories and further
development and from a socio-cultural perspective. The study itself is qualitative, with research being conducted by the interview method. Nine eurhythmics students at the high school level took part in the study. The results showed that students have great insight on how reflection has significance for their own learning. However, they lack training in reflection and think they have too little time to do so. Reflection is something that consciously happens mainly when students encounter difficult tasks; reflecting together in a group can be an advantage. One conclusion is that reflection is a positive influence on student learning. Reflection also has a great importance in formulating what the student experiences. The
ability to articulate what you have learned, what it is good for, and why you do it is very important. Formulating unexpressed knowledge is a challenge for everyone involved in the aesthetic subjects. Continued efforts in developing the field of eurhythmics is important. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att ta reda på hur elever reflekterar över sitt eget lärande inom rytmikämnet och hur detta generellt påverkar deras lärande. Målet är att genom tolkning och analys av elevernas svar kunna utveckla rytmikmetoden och därmed bidra med material till den vetenskapliga litteratur som idag finns inom detta område. Ett delmål är också att bidra till utveckling av metoder för reflektion inom praktiska ämnen. Studien tar avstamp i Vygotskijs lärandeteorier och vidareutvecklingen av dessa och genomförs med ett sociokulturellt perspektiv. Själva undersökningen är kvalitativ och genomförd med
forskningsintervjun som metod. Deltagare i studien var nio elever på gymnasiet som gick kursen Rytmik med dans. Resultatet visade att... (More)
Syftet med denna studie är att ta reda på hur elever reflekterar över sitt eget lärande inom rytmikämnet och hur detta generellt påverkar deras lärande. Målet är att genom tolkning och analys av elevernas svar kunna utveckla rytmikmetoden och därmed bidra med material till den vetenskapliga litteratur som idag finns inom detta område. Ett delmål är också att bidra till utveckling av metoder för reflektion inom praktiska ämnen. Studien tar avstamp i Vygotskijs lärandeteorier och vidareutvecklingen av dessa och genomförs med ett sociokulturellt perspektiv. Själva undersökningen är kvalitativ och genomförd med
forskningsintervjun som metod. Deltagare i studien var nio elever på gymnasiet som gick kursen Rytmik med dans. Resultatet visade att elever har stor insikt om reflektionens betydelse för det egna lärandet. De saknar dock träning i reflektion och anser att de har för lite tid till det. Reflektion är något som sker medvetet främst när eleven ställs inför svåra uppgifter och att reflektera tillsammans i en grupp kan vara en fördel. En slutsats är att reflektionen är positiv för elevens lärande. Reflektionen har också en stor betydelse för att kunna formulera det som man upplever. Förmågan att formulera vad det är man lär sig och vad det är bra för och varför man gör det är mycket viktig. Att formulera den tysta kunskapen är en utmaning för alla som arbetar med de estetiska ämnena. Ett fortsatt arbete med att formulera rytmikmetoden är av vikt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wåhlin, Hanna
supervisor
organization
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
learning, eurhythmics, reflection, music pedagogy, lärande, rytmik, reflektion, musikpedagogik
language
Swedish
id
3810301
date added to LUP
2013-06-11 13:37:19
date last changed
2013-06-11 13:37:19
@misc{3810301,
 abstract   = {Title: Eurhythmics, learning and reflektion. Student insights on the significance of reflection in their personal learning experiences. 
The purpose of this study is to find out how students reflect on their learning process in eurhythmics and how this in turn affects their overall
learning. The interpretation and analysis of student responses will be used to further the development of eurhythmics, providing input to the current scientific literature existing in this field. Additionally, one of the aims is to contribute to the development of methods for reflection in practical subjects. The study builds on Vygotsky's learning theories and further
development and from a socio-cultural perspective. The study itself is qualitative, with research being conducted by the interview method. Nine eurhythmics students at the high school level took part in the study. The results showed that students have great insight on how reflection has significance for their own learning. However, they lack training in reflection and think they have too little time to do so. Reflection is something that consciously happens mainly when students encounter difficult tasks; reflecting together in a group can be an advantage. One conclusion is that reflection is a positive influence on student learning. Reflection also has a great importance in formulating what the student experiences. The
ability to articulate what you have learned, what it is good for, and why you do it is very important. Formulating unexpressed knowledge is a challenge for everyone involved in the aesthetic subjects. Continued efforts in developing the field of eurhythmics is important.},
 author    = {Wåhlin, Hanna},
 keyword   = {learning,eurhythmics,reflection,music pedagogy,lärande,rytmik,reflektion,musikpedagogik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rytmik, lärande och reflektion: Elevers insikt om reflektionens betydelse för det egna lärandet},
 year     = {2013},
}