Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En händelse att minnas: kan eventsegmentering reducera proaktiv interferens?

Bjernestedt, Amanda LU (2013) PSYK01 20131
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Att glömma något vi vill minnas är irriterande, men glömska för oviktig information kan hjälpa oss att minnas det som är relevant. Studier om glömska på grund av att gammal och irrelevant information stör den information som ska återkallas (proaktiv interferens, PI) har visat att man kan reducera interferens genom att introducera ny information som skiljer sig från den gamla, och på så sätt förbättra minnet för detta material. På liknande sätt har forskning om perception av händelser visat att uppfattningen att en ny händelse har inletts (eventsegmentering, ES) kan skapa glömska för irrelevant information från den förra händelsen, vilket förbättrar minnet för den nya. För att studera dessa två relaterade minnesfenomen tillsammans utfördes... (More)
Att glömma något vi vill minnas är irriterande, men glömska för oviktig information kan hjälpa oss att minnas det som är relevant. Studier om glömska på grund av att gammal och irrelevant information stör den information som ska återkallas (proaktiv interferens, PI) har visat att man kan reducera interferens genom att introducera ny information som skiljer sig från den gamla, och på så sätt förbättra minnet för detta material. På liknande sätt har forskning om perception av händelser visat att uppfattningen att en ny händelse har inletts (eventsegmentering, ES) kan skapa glömska för irrelevant information från den förra händelsen, vilket förbättrar minnet för den nya. För att studera dessa två relaterade minnesfenomen tillsammans utfördes ett experiment med 48 deltagare där det undersöktes om ES kunde reducera PI. Två ES-betingelser infördes i ett klassiskt release from proactive interference (RPI)-paradigm utöver de ursprungliga PI- (kontroll) och RPI-betingelserna. Det predicerades att ES-betingelserna skulle producera en RPI-effekt i likhet med den ursprungliga betingelsen, i linje med tidigare data som har kunnat förklaras av event segmentation theory. En inomgrupps-ANOVA visade att ingen sådan effekt fanns jämfört med kontrollbetingelsen, och ytterligare forskning med en modifierad design behövs. (Less)
Abstract
Forgetting what we want to remember is irritating, but forgetting unimportant information can help us remember what is relevant. Studies of forgetting due to older, irrelevant information interfering with what needs to be recalled (proactive interference, PI) have shown that interference can be reduced by introducing new information that is different to the previous, helping memory for this material. Relatedly, research about perception of events have shown that the perception that a new event has begun (event segmentation, ES) can induce forgetting of irrelevant information from the past event, helping memory for the new one. To study these two related memory phenomena together, an experiment with 48 participants was conducted in order to... (More)
Forgetting what we want to remember is irritating, but forgetting unimportant information can help us remember what is relevant. Studies of forgetting due to older, irrelevant information interfering with what needs to be recalled (proactive interference, PI) have shown that interference can be reduced by introducing new information that is different to the previous, helping memory for this material. Relatedly, research about perception of events have shown that the perception that a new event has begun (event segmentation, ES) can induce forgetting of irrelevant information from the past event, helping memory for the new one. To study these two related memory phenomena together, an experiment with 48 participants was conducted in order to investigate if ES could reduce PI. A classic release from proactive interference (RPI) paradigm was adapted to include two ES conditions as well as the original PI (baseline) and semantic RPI conditions. It was predicted that the ES conditions would produce a similar effect to the RPI condition, in line with previous data successfully explained by Event Segmentation Theory. A repeated measures ANOVA showed no such effect as compared to the baseline condition, and further research with a modified design is needed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bjernestedt, Amanda LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
eventperception, eventsegmentering, proaktiv interferens
language
Swedish
id
3810807
date added to LUP
2013-06-19 16:14:33
date last changed
2013-06-19 16:14:33
@misc{3810807,
 abstract   = {Forgetting what we want to remember is irritating, but forgetting unimportant information can help us remember what is relevant. Studies of forgetting due to older, irrelevant information interfering with what needs to be recalled (proactive interference, PI) have shown that interference can be reduced by introducing new information that is different to the previous, helping memory for this material. Relatedly, research about perception of events have shown that the perception that a new event has begun (event segmentation, ES) can induce forgetting of irrelevant information from the past event, helping memory for the new one. To study these two related memory phenomena together, an experiment with 48 participants was conducted in order to investigate if ES could reduce PI. A classic release from proactive interference (RPI) paradigm was adapted to include two ES conditions as well as the original PI (baseline) and semantic RPI conditions. It was predicted that the ES conditions would produce a similar effect to the RPI condition, in line with previous data successfully explained by Event Segmentation Theory. A repeated measures ANOVA showed no such effect as compared to the baseline condition, and further research with a modified design is needed.},
 author    = {Bjernestedt, Amanda},
 keyword   = {eventperception,eventsegmentering,proaktiv interferens},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En händelse att minnas: kan eventsegmentering reducera proaktiv interferens?},
 year     = {2013},
}