Advanced

Upplevelser av kulturaktiviteters värde för personer inom palliativ vård

Lantz, Björne LU and Öberg, Rikard LU (2012) ATPK54 20122
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
År 2009 antogs nya kulturpolitiska mål i Sverige med syfte att främja alla personers möjligheter till kulturupplevelser. Skapandet av dessa nya mål har sin grund i att det finns ett påvisat positivt samband mellan deltagande i kulturaktiviteter och hälsa. Arbetsterapeutisk litteratur betonar hur hälsan är kopplat till upplevd mening i sina aktiviteter. Aktivitetsvärdet som en aktivitet ges av individen är påverkat av hur meningsfull individen anser att aktiviteten är. Syftet med studien var att undersöka hur personer inom hospicevård upplever aktivitetsvärden av kulturaktiviteter. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Urvalet bestod av tio vuxna personer som vårdades på hospice och deltog i minst en kulturaktivitet. Intervjuer... (More)
År 2009 antogs nya kulturpolitiska mål i Sverige med syfte att främja alla personers möjligheter till kulturupplevelser. Skapandet av dessa nya mål har sin grund i att det finns ett påvisat positivt samband mellan deltagande i kulturaktiviteter och hälsa. Arbetsterapeutisk litteratur betonar hur hälsan är kopplat till upplevd mening i sina aktiviteter. Aktivitetsvärdet som en aktivitet ges av individen är påverkat av hur meningsfull individen anser att aktiviteten är. Syftet med studien var att undersöka hur personer inom hospicevård upplever aktivitetsvärden av kulturaktiviteter. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Urvalet bestod av tio vuxna personer som vårdades på hospice och deltog i minst en kulturaktivitet. Intervjuer genomfördes utifrån ValMO:s värdedimensioner som därefter analyserades utifrån en riktad innehållsanalys. Resultatet visade på värdeyttringar genom hela värdetriaden. Det symboliska värdet hade en majoritet utav värdeyttringarna. Slutsatsen av studien visar att kulturaktivitet med musik och skapande ger förutsättningar för deltagare att uppleva en meningsfull vardag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lantz, Björne LU and Öberg, Rikard LU
supervisor
organization
course
ATPK54 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Palliativ vård, arbetsterapi, kultur, skapande aktivitet, musik, aktivitetsvärde, hospice
language
Swedish
id
3811127
date added to LUP
2013-06-12 13:52:38
date last changed
2015-12-14 13:22:06
@misc{3811127,
 abstract   = {År 2009 antogs nya kulturpolitiska mål i Sverige med syfte att främja alla personers möjligheter till kulturupplevelser. Skapandet av dessa nya mål har sin grund i att det finns ett påvisat positivt samband mellan deltagande i kulturaktiviteter och hälsa. Arbetsterapeutisk litteratur betonar hur hälsan är kopplat till upplevd mening i sina aktiviteter. Aktivitetsvärdet som en aktivitet ges av individen är påverkat av hur meningsfull individen anser att aktiviteten är. Syftet med studien var att undersöka hur personer inom hospicevård upplever aktivitetsvärden av kulturaktiviteter. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Urvalet bestod av tio vuxna personer som vårdades på hospice och deltog i minst en kulturaktivitet. Intervjuer genomfördes utifrån ValMO:s värdedimensioner som därefter analyserades utifrån en riktad innehållsanalys. Resultatet visade på värdeyttringar genom hela värdetriaden. Det symboliska värdet hade en majoritet utav värdeyttringarna. Slutsatsen av studien visar att kulturaktivitet med musik och skapande ger förutsättningar för deltagare att uppleva en meningsfull vardag.},
 author    = {Lantz, Björne and Öberg, Rikard},
 keyword   = {Palliativ vård,arbetsterapi,kultur,skapande aktivitet,musik,aktivitetsvärde,hospice},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelser av kulturaktiviteters värde för personer inom palliativ vård},
 year     = {2012},
}