Advanced

Ung idag - Informations- och kommunikationsmedel, aktivitet och stress

Görjevik, Pernilla LU and Lund, Viktoria LU (2012) ATPK54 20122
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Användandet av informations och kommunikationsmedel (IKM) har ökat kraftigt bland ungdomar. Hos vuxna har användandet av sociala medier blivit en ny källa till stress som också har visat sig påverka aktivitetsbalansen. Få studier finns om ungdomars aktivitetsbalans och stressupplevelser av informations och kommunikationsmedel. Syftet: Att undersöka gymnasieungdomars tidsanvändning och utnyttjandet av flera informations och kommunikationsmedel i förhållande till andra aktiviteter. Vidare var syftet också att undersöka upplevd balans och värde i aktiviteter samt upplevelse av stress. Metod: Datainsamlingen i den här studien var av både kvantitativ form genom aktivitetsdagböcker som genomfördes över ett dygn och kvalitativ form... (More)
Bakgrund: Användandet av informations och kommunikationsmedel (IKM) har ökat kraftigt bland ungdomar. Hos vuxna har användandet av sociala medier blivit en ny källa till stress som också har visat sig påverka aktivitetsbalansen. Få studier finns om ungdomars aktivitetsbalans och stressupplevelser av informations och kommunikationsmedel. Syftet: Att undersöka gymnasieungdomars tidsanvändning och utnyttjandet av flera informations och kommunikationsmedel i förhållande till andra aktiviteter. Vidare var syftet också att undersöka upplevd balans och värde i aktiviteter samt upplevelse av stress. Metod: Datainsamlingen i den här studien var av både kvantitativ form genom aktivitetsdagböcker som genomfördes över ett dygn och kvalitativ form genom intervjuer. Undersökningsgruppen bestod av åtta gymnasieungdomar. För analys av intervjuer användes innehållsanalys och för aktivitetsdagböckerna räknades frekvensen av tidsanvändning och användning av IKM ut. Resultat: Resultatet visade att gymnasieungdomarna i studien spenderade mest tid på skola/arbete och övrig tid spenderades mest i fritidsaktiviteter och skötselaktiviteter. Oftast användes IKM samtidigt som någon annan aktivitet och i alla aktivitetskategorier under dagen. Många i undersökningsgruppen upplevde obalans i sina dagliga aktiviteter men skattade inte särskilt hög stressnivå. Ungdomarna upplevde ingen tydlig koppling mellan IKM-användning och stressupplevelse. Tidspress upplevdes ha en negativ påverkan på stressupplevelsen. Det konkreta, symboliska och självbelönande värdet fanns representerade i de olika aktiviteterna och IKM. Slutsats: Resultatet gav en ökad insikt i ungdomars tidsanvändning, värdet i aktiviteterna och upplevelse av stress och obalans. Det fanns en koppling mellan tidspress och stress, men däremot inte IKM och den upplevda stressnivån. Studien skulle kunna vara en öppning för vidare forskning om ungdomar på gruppnivå och för att undersöka vidare vilka tendenser till positiva och negativa effekter IKM-användandet har för ungdomar. Arbetsterapeuter kan genom sina kunskaper och en ökad förståelse för ungdomars dagliga aktiviteter arbeta preventivt för att förebygga aktivitetsobalans. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Görjevik, Pernilla LU and Lund, Viktoria LU
supervisor
organization
course
ATPK54 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Teknik, Tidspress, Aktivitetsbalans, Tidsanvändning, Ungdomar, Värde
language
Swedish
id
3811176
date added to LUP
2013-06-12 14:23:27
date last changed
2015-12-14 13:22:06
@misc{3811176,
 abstract   = {Bakgrund: Användandet av informations och kommunikationsmedel (IKM) har ökat kraftigt bland ungdomar. Hos vuxna har användandet av sociala medier blivit en ny källa till stress som också har visat sig påverka aktivitetsbalansen. Få studier finns om ungdomars aktivitetsbalans och stressupplevelser av informations och kommunikationsmedel. Syftet: Att undersöka gymnasieungdomars tidsanvändning och utnyttjandet av flera informations och kommunikationsmedel i förhållande till andra aktiviteter. Vidare var syftet också att undersöka upplevd balans och värde i aktiviteter samt upplevelse av stress. Metod: Datainsamlingen i den här studien var av både kvantitativ form genom aktivitetsdagböcker som genomfördes över ett dygn och kvalitativ form genom intervjuer. Undersökningsgruppen bestod av åtta gymnasieungdomar. För analys av intervjuer användes innehållsanalys och för aktivitetsdagböckerna räknades frekvensen av tidsanvändning och användning av IKM ut. Resultat: Resultatet visade att gymnasieungdomarna i studien spenderade mest tid på skola/arbete och övrig tid spenderades mest i fritidsaktiviteter och skötselaktiviteter. Oftast användes IKM samtidigt som någon annan aktivitet och i alla aktivitetskategorier under dagen. Många i undersökningsgruppen upplevde obalans i sina dagliga aktiviteter men skattade inte särskilt hög stressnivå. Ungdomarna upplevde ingen tydlig koppling mellan IKM-användning och stressupplevelse. Tidspress upplevdes ha en negativ påverkan på stressupplevelsen. Det konkreta, symboliska och självbelönande värdet fanns representerade i de olika aktiviteterna och IKM. Slutsats: Resultatet gav en ökad insikt i ungdomars tidsanvändning, värdet i aktiviteterna och upplevelse av stress och obalans. Det fanns en koppling mellan tidspress och stress, men däremot inte IKM och den upplevda stressnivån. Studien skulle kunna vara en öppning för vidare forskning om ungdomar på gruppnivå och för att undersöka vidare vilka tendenser till positiva och negativa effekter IKM-användandet har för ungdomar. Arbetsterapeuter kan genom sina kunskaper och en ökad förståelse för ungdomars dagliga aktiviteter arbeta preventivt för att förebygga aktivitetsobalans.},
 author    = {Görjevik, Pernilla and Lund, Viktoria},
 keyword   = {Teknik,Tidspress,Aktivitetsbalans,Tidsanvändning,Ungdomar,Värde},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ung idag - Informations- och kommunikationsmedel, aktivitet och stress},
 year     = {2012},
}