Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

När det personliga ledarskapet krossade glastaket: en kvalitativ studie om organisationskulturens påverkan på kvinnliga bankchefers personliga ledarskap sett utifrån ett köns- och ledarskapsperspektiv

Bergman, Ida LU (2013) PEDM11 20131
Education
Abstract (Swedish)
Genom en kvalitativ studie har jag intervjuat fem stycken kvinnliga bankchefer om deras upplevelse kring organisationskulturens påverkan på deras personliga ledarskap. Jag har i min studie utgått från genus, organisation och ledarskap som tre fokusområden. Konstruktioner av ledarskap har visat sig tydligt kopplade till konstruktioner av manlighet där det genomgående mönstret i den rådande könsordningen är manlig överordning och kvinnligt underordning. Ledarskap kan inte betraktas som könsneutralt i sin konstruktion, vilket påverkar tolkningar av kvinnor i chefspositioner. Det finns en risk att dessa föreställningar i sin tur blir självuppfyllande varav jag i min studie valt att fokusera hur könsmaktsstrukturer i organisationskulturen... (More)
Genom en kvalitativ studie har jag intervjuat fem stycken kvinnliga bankchefer om deras upplevelse kring organisationskulturens påverkan på deras personliga ledarskap. Jag har i min studie utgått från genus, organisation och ledarskap som tre fokusområden. Konstruktioner av ledarskap har visat sig tydligt kopplade till konstruktioner av manlighet där det genomgående mönstret i den rådande könsordningen är manlig överordning och kvinnligt underordning. Ledarskap kan inte betraktas som könsneutralt i sin konstruktion, vilket påverkar tolkningar av kvinnor i chefspositioner. Det finns en risk att dessa föreställningar i sin tur blir självuppfyllande varav jag i min studie valt att fokusera hur könsmaktsstrukturer i organisationskulturen påverkar kvinnliga chefers personliga ledarskap. Det är ledaren som verkar som bärare av organisationskulturen men organisationskulturen som skapar förutsättningarna för att ledaren med hennes personliga ledarskap ska kunna föra ut det i organisationen och tillslut förändra könsmaktsstrukturer och krossa glastaket.
Nyckelord: Genus, organisationskultur, könsroller, könsmaktsstrukturer, kvinnliga chefer och personligt ledarskap (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergman, Ida LU
supervisor
organization
course
PEDM11 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kvinnliga chefer, könsmaktsstrukturer, könsroller, genus, organisationskultur, personligt ledarskap
language
Swedish
id
3811202
date added to LUP
2013-06-17 14:16:50
date last changed
2014-09-04 08:37:03
@misc{3811202,
 abstract   = {Genom en kvalitativ studie har jag intervjuat fem stycken kvinnliga bankchefer om deras upplevelse kring organisationskulturens påverkan på deras personliga ledarskap. Jag har i min studie utgått från genus, organisation och ledarskap som tre fokusområden. Konstruktioner av ledarskap har visat sig tydligt kopplade till konstruktioner av manlighet där det genomgående mönstret i den rådande könsordningen är manlig överordning och kvinnligt underordning. Ledarskap kan inte betraktas som könsneutralt i sin konstruktion, vilket påverkar tolkningar av kvinnor i chefspositioner. Det finns en risk att dessa föreställningar i sin tur blir självuppfyllande varav jag i min studie valt att fokusera hur könsmaktsstrukturer i organisationskulturen påverkar kvinnliga chefers personliga ledarskap. Det är ledaren som verkar som bärare av organisationskulturen men organisationskulturen som skapar förutsättningarna för att ledaren med hennes personliga ledarskap ska kunna föra ut det i organisationen och tillslut förändra könsmaktsstrukturer och krossa glastaket.
Nyckelord: Genus, organisationskultur, könsroller, könsmaktsstrukturer, kvinnliga chefer och personligt ledarskap},
 author    = {Bergman, Ida},
 keyword   = {kvinnliga chefer,könsmaktsstrukturer,könsroller,genus,organisationskultur,personligt ledarskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När det personliga ledarskapet krossade glastaket: en kvalitativ studie om organisationskulturens påverkan på kvinnliga bankchefers personliga ledarskap sett utifrån ett köns- och ledarskapsperspektiv},
 year     = {2013},
}