Advanced

Företagsansvar under förändring - Kan ett utvidgat företagsansvar tänkas råda bot på dagens korruptionsproblem?

Lindbergh, Sarah LU (2013) HARH10 20131
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Korruption i internationella affärstransaktioner har blivit ett allt mer omfattande problem då den gränsöverskridande handeln har ökat. Korruptionen ökar transaktionskostnader, ställer upp hinder för fri handel och leder till ineffektivitet i form av nepotism och brist på transparens. Detta leder till att korruptionen orsakar fattigdom, instabilitet och tvister.

En fördjupad förståelse om korruptionens skadliga konsekvenser har etablerat en internationell ömsesidig uppfattning om behovet av effektiva lösningar för att förebygga korruption i internationella affärstransaktioner. Denna ömsesidiga förståelse har resulterat i en rad internationella dokument som betonar vikten av ett företagsansvar och ställer krav på enskilda länder att... (More)
Korruption i internationella affärstransaktioner har blivit ett allt mer omfattande problem då den gränsöverskridande handeln har ökat. Korruptionen ökar transaktionskostnader, ställer upp hinder för fri handel och leder till ineffektivitet i form av nepotism och brist på transparens. Detta leder till att korruptionen orsakar fattigdom, instabilitet och tvister.

En fördjupad förståelse om korruptionens skadliga konsekvenser har etablerat en internationell ömsesidig uppfattning om behovet av effektiva lösningar för att förebygga korruption i internationella affärstransaktioner. Denna ömsesidiga förståelse har resulterat i en rad internationella dokument som betonar vikten av ett företagsansvar och ställer krav på enskilda länder att etablera effektiva system genom vilka företag kan hållas ansvariga för korruption.

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att jag vill belysa och ge läsaren en inblick i ett företagsansvar under förändring och hur ett utvidgat företagsansvar kan förebygga korruption. Uppsatsen är författad med utgångspunkt i traditionell juridisk metod för att underbygga min redogörelse för rättsläget. För att uppfylla uppsatsens syfte har således gällande rätt, förarbeten, direktiv och förordningar, artiklar och doktrin använts för att öka förståelsen av vissa centrala utgångspunkter och den rättsliga utvecklingen. I uppsatsen har artiklar från sakkunniga fått ta förhållandevis stor plats. Speciellt har en artikel skriven av Joanna Drewert publicerad i Juridisk Publikation, givit mig inspiration till att skriva den här uppsatsen.

Slutsatsen är att en större tyngdpunkt bör läggas på området både när man ser till en tydligare och mer slagkraftig lagstiftning, men även att det internationella samarbetet måste utökas och att fler länder uppmuntras att skriva under de internationella dokumenten. Huruvida det är ett införande av straffrättsligt ansvar för företag eller andra åtgärder återstår att se. Tills vidare borde företagen själva arbeta med att utvidga sitt företagsansvar genom olika korruptionsförebyggande åtgärder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindbergh, Sarah LU
supervisor
organization
course
HARH10 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Korruption, mutbrott, företagsansvar, straffrättsligt ansvar, CSR, vårdslös finansiering av mutbrott, brottsbalken
language
Swedish
id
3812490
date added to LUP
2013-06-13 10:27:34
date last changed
2013-06-19 09:28:31
@misc{3812490,
 abstract   = {Korruption i internationella affärstransaktioner har blivit ett allt mer omfattande problem då den gränsöverskridande handeln har ökat. Korruptionen ökar transaktionskostnader, ställer upp hinder för fri handel och leder till ineffektivitet i form av nepotism och brist på transparens. Detta leder till att korruptionen orsakar fattigdom, instabilitet och tvister.

En fördjupad förståelse om korruptionens skadliga konsekvenser har etablerat en internationell ömsesidig uppfattning om behovet av effektiva lösningar för att förebygga korruption i internationella affärstransaktioner. Denna ömsesidiga förståelse har resulterat i en rad internationella dokument som betonar vikten av ett företagsansvar och ställer krav på enskilda länder att etablera effektiva system genom vilka företag kan hållas ansvariga för korruption.

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att jag vill belysa och ge läsaren en inblick i ett företagsansvar under förändring och hur ett utvidgat företagsansvar kan förebygga korruption. Uppsatsen är författad med utgångspunkt i traditionell juridisk metod för att underbygga min redogörelse för rättsläget. För att uppfylla uppsatsens syfte har således gällande rätt, förarbeten, direktiv och förordningar, artiklar och doktrin använts för att öka förståelsen av vissa centrala utgångspunkter och den rättsliga utvecklingen. I uppsatsen har artiklar från sakkunniga fått ta förhållandevis stor plats. Speciellt har en artikel skriven av Joanna Drewert publicerad i Juridisk Publikation, givit mig inspiration till att skriva den här uppsatsen.

Slutsatsen är att en större tyngdpunkt bör läggas på området både när man ser till en tydligare och mer slagkraftig lagstiftning, men även att det internationella samarbetet måste utökas och att fler länder uppmuntras att skriva under de internationella dokumenten. Huruvida det är ett införande av straffrättsligt ansvar för företag eller andra åtgärder återstår att se. Tills vidare borde företagen själva arbeta med att utvidga sitt företagsansvar genom olika korruptionsförebyggande åtgärder.},
 author    = {Lindbergh, Sarah},
 keyword   = {Korruption,mutbrott,företagsansvar,straffrättsligt ansvar,CSR,vårdslös finansiering av mutbrott,brottsbalken},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Företagsansvar under förändring - Kan ett utvidgat företagsansvar tänkas råda bot på dagens korruptionsproblem?},
 year     = {2013},
}