Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

CSR och företags ansvar gällande barnarbete

Almström, Sara LU (2013) HARH10 20131
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Barnarbete är i dagens globaliserade värld ett gränsöverskridande komplext problem, vilket debatteras hett. Det uppskattas, att 211 miljoner barn i åldrarna 5-14 år och ytterligare 141 miljoner i åldrarna 15-17 år, arbetar av någon form.

Uppsatsens syfte är att undersöka företagens samhällsansvar gentemot barn som utför arbete i andra tillverkningsländer än Sverige. Uppsatsen behandlar frågan om hur långt i distributionsleden svenska företags ansvar sträcker sig.

Företags samhällsansvar CSR, består av tre dimensioner/ ansvarsområden, en av dem är den sociala dimensionen vilken bland annat omfattar mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Det finns inga rättsligt bindande regler för hur långt företagens ansvar sträcker sig i... (More)
Barnarbete är i dagens globaliserade värld ett gränsöverskridande komplext problem, vilket debatteras hett. Det uppskattas, att 211 miljoner barn i åldrarna 5-14 år och ytterligare 141 miljoner i åldrarna 15-17 år, arbetar av någon form.

Uppsatsens syfte är att undersöka företagens samhällsansvar gentemot barn som utför arbete i andra tillverkningsländer än Sverige. Uppsatsen behandlar frågan om hur långt i distributionsleden svenska företags ansvar sträcker sig.

Företags samhällsansvar CSR, består av tre dimensioner/ ansvarsområden, en av dem är den sociala dimensionen vilken bland annat omfattar mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Det finns inga rättsligt bindande regler för hur långt företagens ansvar sträcker sig i produktionsledet. Barnarbete förekommer ofta i botten av produktionskedjan och det är därför viktigt att företag försöker ta ansvar hela vägen.

Företag kan ta socialt ansvar genom att efterleva och/ eller binda sig till internationella standarder, riktlinjer, principer och koder, som ger vägledning om hur de ska agera. De regler som behandlar barnarbete uttrycker inte hur långt i produktionsledet ansvaret bör sträcka sig. De flesta fastställer att barnarbete ska avskaffas eller i något fall att barnarbete kopplad till verksamheten ska avskaffas. ”Kopplad till verksamheten” är dock en tolkningsfråga. Det är således upp till företagen själva att definiera hur långt deras ansvar sträcker sig vad gäller barnarbete i andra länder. Om ett företag inte skulle ta ansvar längre än till sin leverantör, kan de inte ställas inför rätta och inga sanktioner finns att verkställa. Emellertid bygger företags samhällsansvar på samhällets och intressenters förväntningar och de straff de åläggs av allmänheten och media kan vara tillräckligt nog för att företag ska mista sin trovärdighet och sina affärer, så kallad social license to operate. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Almström, Sara LU
supervisor
organization
course
HARH10 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
CSR, Corporate Social Responsibility, samhällsansvar, barnarbete, Global Compact, ILO, OECD
language
Swedish
id
3812492
date added to LUP
2013-06-13 09:50:38
date last changed
2013-06-13 09:50:38
@misc{3812492,
 abstract   = {Barnarbete är i dagens globaliserade värld ett gränsöverskridande komplext problem, vilket debatteras hett. Det uppskattas, att 211 miljoner barn i åldrarna 5-14 år och ytterligare 141 miljoner i åldrarna 15-17 år, arbetar av någon form.

Uppsatsens syfte är att undersöka företagens samhällsansvar gentemot barn som utför arbete i andra tillverkningsländer än Sverige. Uppsatsen behandlar frågan om hur långt i distributionsleden svenska företags ansvar sträcker sig. 

Företags samhällsansvar CSR, består av tre dimensioner/ ansvarsområden, en av dem är den sociala dimensionen vilken bland annat omfattar mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Det finns inga rättsligt bindande regler för hur långt företagens ansvar sträcker sig i produktionsledet. Barnarbete förekommer ofta i botten av produktionskedjan och det är därför viktigt att företag försöker ta ansvar hela vägen.

Företag kan ta socialt ansvar genom att efterleva och/ eller binda sig till internationella standarder, riktlinjer, principer och koder, som ger vägledning om hur de ska agera. De regler som behandlar barnarbete uttrycker inte hur långt i produktionsledet ansvaret bör sträcka sig. De flesta fastställer att barnarbete ska avskaffas eller i något fall att barnarbete kopplad till verksamheten ska avskaffas. ”Kopplad till verksamheten” är dock en tolkningsfråga. Det är således upp till företagen själva att definiera hur långt deras ansvar sträcker sig vad gäller barnarbete i andra länder. Om ett företag inte skulle ta ansvar längre än till sin leverantör, kan de inte ställas inför rätta och inga sanktioner finns att verkställa. Emellertid bygger företags samhällsansvar på samhällets och intressenters förväntningar och de straff de åläggs av allmänheten och media kan vara tillräckligt nog för att företag ska mista sin trovärdighet och sina affärer, så kallad social license to operate.},
 author    = {Almström, Sara},
 keyword   = {CSR,Corporate Social Responsibility,samhällsansvar,barnarbete,Global Compact,ILO,OECD},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {CSR och företags ansvar gällande barnarbete},
 year     = {2013},
}