Advanced

Grammatisk språkanvändning hos skolbarn med och utan autismspektrumtillstånd

Rindhagen, Rebecca LU and Rudling, Maja LU (2013) LOGM81 20131
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Grammatisk förmåga i skolåldern har inte utretts på ett utförligt sätt för svenskspråkiga barn. Det
finns heller inga tydliga svar kring hur den grammatiska förmågan hos barn med
autismspektrumtillstånd utan utvecklingsstörning (AST) ter sig i denna ålder, samt ifall denna
förmåga skiljer sig från den hos barn med typisk utveckling (TU). Föreliggande studie avsåg bidra
inom detta kunskapsfält genom analyser av grammatisk språkanvändning hos barn med AST (n=5)
och TU (n=11) i åldrarna 9 till 12 år. Resultaten visade att det fanns en stor variation i hur barnen
behärskade grammatikanvändning, vilket tolkades som att denna förmåga fortsätter att utvecklas
långt upp i åldrarna. Denna utveckling går olika fort för olika barn. Utifrån den... (More)
Grammatisk förmåga i skolåldern har inte utretts på ett utförligt sätt för svenskspråkiga barn. Det
finns heller inga tydliga svar kring hur den grammatiska förmågan hos barn med
autismspektrumtillstånd utan utvecklingsstörning (AST) ter sig i denna ålder, samt ifall denna
förmåga skiljer sig från den hos barn med typisk utveckling (TU). Föreliggande studie avsåg bidra
inom detta kunskapsfält genom analyser av grammatisk språkanvändning hos barn med AST (n=5)
och TU (n=11) i åldrarna 9 till 12 år. Resultaten visade att det fanns en stor variation i hur barnen
behärskade grammatikanvändning, vilket tolkades som att denna förmåga fortsätter att utvecklas
långt upp i åldrarna. Denna utveckling går olika fort för olika barn. Utifrån den funktionella
analysen av skriftliga och muntliga narrativer noterades generellt större skillnader mellan individer
än mellan grupper. Gällande användning av personliga pronomen, anaforiska pronomen samt
skriftlig textlängd fanns en viss skillnad mellan grupperna. En signifikant skillnad syntes mellan
grupperna gällande grammatisk impressiv förmåga mätt med TROG 2, där TU-gruppen fick högre
resultat än AST-gruppen. Få slutsatser kan dras från resultatet på grund av ett för litet
deltagarunderlag, och studien bör främst ses som en pilotstudie samt ett utvecklande av
testförfarande. Analys av muntliga och skriftliga narrativer bedöms vara en tillförlitlig metod för att
bedöma grammatisk förmåga hos barn i denna ålder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rindhagen, Rebecca LU and Rudling, Maja LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
autismspektrumtillstånd, funktionell analys, grammatik, narrativer
language
Swedish
id
3812741
date added to LUP
2013-06-13 14:45:15
date last changed
2013-06-13 14:45:15
@misc{3812741,
 abstract   = {Grammatisk förmåga i skolåldern har inte utretts på ett utförligt sätt för svenskspråkiga barn. Det
finns heller inga tydliga svar kring hur den grammatiska förmågan hos barn med
autismspektrumtillstånd utan utvecklingsstörning (AST) ter sig i denna ålder, samt ifall denna
förmåga skiljer sig från den hos barn med typisk utveckling (TU). Föreliggande studie avsåg bidra
inom detta kunskapsfält genom analyser av grammatisk språkanvändning hos barn med AST (n=5)
och TU (n=11) i åldrarna 9 till 12 år. Resultaten visade att det fanns en stor variation i hur barnen
behärskade grammatikanvändning, vilket tolkades som att denna förmåga fortsätter att utvecklas
långt upp i åldrarna. Denna utveckling går olika fort för olika barn. Utifrån den funktionella
analysen av skriftliga och muntliga narrativer noterades generellt större skillnader mellan individer
än mellan grupper. Gällande användning av personliga pronomen, anaforiska pronomen samt
skriftlig textlängd fanns en viss skillnad mellan grupperna. En signifikant skillnad syntes mellan
grupperna gällande grammatisk impressiv förmåga mätt med TROG 2, där TU-gruppen fick högre
resultat än AST-gruppen. Få slutsatser kan dras från resultatet på grund av ett för litet
deltagarunderlag, och studien bör främst ses som en pilotstudie samt ett utvecklande av
testförfarande. Analys av muntliga och skriftliga narrativer bedöms vara en tillförlitlig metod för att
bedöma grammatisk förmåga hos barn i denna ålder.},
 author    = {Rindhagen, Rebecca and Rudling, Maja},
 keyword   = {autismspektrumtillstånd,funktionell analys,grammatik,narrativer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Grammatisk språkanvändning hos skolbarn med och utan autismspektrumtillstånd},
 year     = {2013},
}