Advanced

Det viktiga föräldraskapet: en studie om sambandet mellan anknytning, omvårdnad och föräldrastress

Petersson, Petronella LU and Sirén Nöbbelin, Sara LU (2013) PSPT02 20131
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna pilotstudie har en deskriptiv och explorativ ansats med utgångspunkt i kvantitativ data som undersökte huruvida Attachment Script Assessment (ASA) fungerar i en svensk kontext med 23 småbarnsföräldrar, 13 mödrar och tio fäder. Studien undersökte kopplingar mellan anknytning, omvårdnad och föräldrastress samt möjliga könsskillnader. För att mäta omvårdnad användes Caregiving and Attachment Interview (CAI) och för att mäta föräldrastress användes Swedish Parenthood Stress Questionnaire (SPSQ). Studien visade att ASA troligtvis kan skilja mellan närvaro och frånvaro av trygg-bas script i den undersökta gruppen. Inga signifikanta könsskillnader mellan mödrar och fäder framkom. I studien återfanns kopplingar mellan anknytning och... (More)
Denna pilotstudie har en deskriptiv och explorativ ansats med utgångspunkt i kvantitativ data som undersökte huruvida Attachment Script Assessment (ASA) fungerar i en svensk kontext med 23 småbarnsföräldrar, 13 mödrar och tio fäder. Studien undersökte kopplingar mellan anknytning, omvårdnad och föräldrastress samt möjliga könsskillnader. För att mäta omvårdnad användes Caregiving and Attachment Interview (CAI) och för att mäta föräldrastress användes Swedish Parenthood Stress Questionnaire (SPSQ). Studien visade att ASA troligtvis kan skilja mellan närvaro och frånvaro av trygg-bas script i den undersökta gruppen. Inga signifikanta könsskillnader mellan mödrar och fäder framkom. I studien återfanns kopplingar mellan anknytning och omvårdnad, samt mellan omvårdnad och föräldrastress. Däremot framkom ingen koppling mellan anknytning och föräldrastress, vilket antingen kan bero på att inga verkliga skillnader fanns i detta urval eller på maskeringseffekter såsom socialt önskvärda svar. Dessa fynd både stödjer och motsäger tidigare forskning kring anknytning, omvårdnad och föräldrastress. Framtida forskning bör fokusera på att vidare undersöka dessa begrepp samt dess delar för att klargöra ytterligare samband dem emellan. Att kartlägga ASA-metodens prediktiva möjlighet att identifiera kommande svårigheter i föräldra-barnrelationen vore av stor individ- och samhällsnytta. (Less)
Abstract
This pilot study has a descriptive and explorative approach based on quantitative data, exploring whether Attachment Script Assessment (ASA) can be used in a Swedish context, for assessing scripted attachment knowledge in parents of very young children. Based on data from 23 parents of toddlers (13 mothers and ten fathers). We examined links between attachment, caregiving and parenting stress as well as possible gender differences in those variables. Caregiving and Attachment Interview (CAI) was used to measure caregiving, and Swedish Parenthood Stress Questionnaire (SPSQ) was used for measuring parenting stress. We found that ASA probably can distinguish between presence and absence of secure base script. No significant differences were... (More)
This pilot study has a descriptive and explorative approach based on quantitative data, exploring whether Attachment Script Assessment (ASA) can be used in a Swedish context, for assessing scripted attachment knowledge in parents of very young children. Based on data from 23 parents of toddlers (13 mothers and ten fathers). We examined links between attachment, caregiving and parenting stress as well as possible gender differences in those variables. Caregiving and Attachment Interview (CAI) was used to measure caregiving, and Swedish Parenthood Stress Questionnaire (SPSQ) was used for measuring parenting stress. We found that ASA probably can distinguish between presence and absence of secure base script. No significant differences were found between mothers and fathers. We also found links between attachment and caregiving, as well as between caregiving and parenting stress. No links were found between attachment and parenting stress, which either can be due to no real difference in the population or a result of socially desirable answers camouflaging such effects. These findings both support and contradict previous research. Future research should focus on further exploration of these concepts and their relationships. Identifying the predictive possibilities of ASA to detect future difficulties in parent-child relationships would be of great benefit to society and individuals. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Petronella LU and Sirén Nöbbelin, Sara LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
anknytning, omvårdnad, föräldrastress, attachment script
language
Swedish
id
3813568
date added to LUP
2013-06-17 15:52:25
date last changed
2013-06-17 15:52:25
@misc{3813568,
 abstract   = {This pilot study has a descriptive and explorative approach based on quantitative data, exploring whether Attachment Script Assessment (ASA) can be used in a Swedish context, for assessing scripted attachment knowledge in parents of very young children. Based on data from 23 parents of toddlers (13 mothers and ten fathers). We examined links between attachment, caregiving and parenting stress as well as possible gender differences in those variables. Caregiving and Attachment Interview (CAI) was used to measure caregiving, and Swedish Parenthood Stress Questionnaire (SPSQ) was used for measuring parenting stress. We found that ASA probably can distinguish between presence and absence of secure base script. No significant differences were found between mothers and fathers. We also found links between attachment and caregiving, as well as between caregiving and parenting stress. No links were found between attachment and parenting stress, which either can be due to no real difference in the population or a result of socially desirable answers camouflaging such effects. These findings both support and contradict previous research. Future research should focus on further exploration of these concepts and their relationships. Identifying the predictive possibilities of ASA to detect future difficulties in parent-child relationships would be of great benefit to society and individuals.},
 author    = {Petersson, Petronella and Sirén Nöbbelin, Sara},
 keyword   = {anknytning,omvårdnad,föräldrastress,attachment script},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det viktiga föräldraskapet: en studie om sambandet mellan anknytning, omvårdnad och föräldrastress},
 year     = {2013},
}