Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ledarens roll i en förändringsprocess - Integrering av CSR i företagskulturen

Ekdahl, Aimee and Ly, Shirley LU (2013) KSKK01 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att generera kunskap kring ledarens komplexa roll i förändringsprocessen av en företagskultur och integrering av CSR. Uppsatsen undersöker vilka utmaningar och möjligheter detta arbete innefattar ur ett ledarskapsperspektiv.

Metod: Genom dokumentstudier och fem semistrukturerade intervjuer med sju olika personer, med ledande roller av CSR-arbete, från fyra olika företag har en förståelse för ledarskapsrollen vid förändringsprocessen skapats. Därefter har det empiriska materialet jämförts med tidigare forskning.

Slutsatser: Ledarens komplexa roll i förändringsprocessen av företagskultur har förklarats och riktlinjer samt grundförutsättningar för arbetet har identifierats. Att målinriktat förändra en... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att generera kunskap kring ledarens komplexa roll i förändringsprocessen av en företagskultur och integrering av CSR. Uppsatsen undersöker vilka utmaningar och möjligheter detta arbete innefattar ur ett ledarskapsperspektiv.

Metod: Genom dokumentstudier och fem semistrukturerade intervjuer med sju olika personer, med ledande roller av CSR-arbete, från fyra olika företag har en förståelse för ledarskapsrollen vid förändringsprocessen skapats. Därefter har det empiriska materialet jämförts med tidigare forskning.

Slutsatser: Ledarens komplexa roll i förändringsprocessen av företagskultur har förklarats och riktlinjer samt grundförutsättningar för arbetet har identifierats. Att målinriktat förändra en företagskultur innebär en långsam process och komplex uppgift för ledaren. Företagskulturen är svår att påverka då den har utvecklats under lång tid, är djupt rotad hos medarbetarna och bygger på tyst kunskap samt beteendenormer och värderingar. För att integrera CSR i företagskulturen bör ledaren ha kunskap om praktiska styrmedel så väl som vara införstådd i påverkan av relationella aspekter hos medarbetare. Praktiskt lagda styrmedel som ledaren bör utveckla innefattar målformulering och strategiutveckling och relationella aspekter innefattar att skapa samverkan. En slutsats som vi dragit utifrån den empiriska analysen är att ledarens uppgift i integrering av CSR i företagskulturen handlar om att formulera visionen i ord samt samordna relationella aspekter. Ledarens utmaning i processen är att länka samman praktiska styrmedel och relationella aspekter på ett effektivt sätt och så att de passar med företagets förutsättningar vid start samt framtida vision om CSR i företagskulturen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekdahl, Aimee and Ly, Shirley LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
CSR, organisationsförändring, företagskultur, ledarskapsperspektiv
language
Swedish
id
3813852
date added to LUP
2013-07-10 14:30:51
date last changed
2013-07-10 14:30:51
@misc{3813852,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att generera kunskap kring ledarens komplexa roll i förändringsprocessen av en företagskultur och integrering av CSR. Uppsatsen undersöker vilka utmaningar och möjligheter detta arbete innefattar ur ett ledarskapsperspektiv.

Metod: Genom dokumentstudier och fem semistrukturerade intervjuer med sju olika personer, med ledande roller av CSR-arbete, från fyra olika företag har en förståelse för ledarskapsrollen vid förändringsprocessen skapats. Därefter har det empiriska materialet jämförts med tidigare forskning.

Slutsatser: Ledarens komplexa roll i förändringsprocessen av företagskultur har förklarats och riktlinjer samt grundförutsättningar för arbetet har identifierats. Att målinriktat förändra en företagskultur innebär en långsam process och komplex uppgift för ledaren. Företagskulturen är svår att påverka då den har utvecklats under lång tid, är djupt rotad hos medarbetarna och bygger på tyst kunskap samt beteendenormer och värderingar. För att integrera CSR i företagskulturen bör ledaren ha kunskap om praktiska styrmedel så väl som vara införstådd i påverkan av relationella aspekter hos medarbetare. Praktiskt lagda styrmedel som ledaren bör utveckla innefattar målformulering och strategiutveckling och relationella aspekter innefattar att skapa samverkan. En slutsats som vi dragit utifrån den empiriska analysen är att ledarens uppgift i integrering av CSR i företagskulturen handlar om att formulera visionen i ord samt samordna relationella aspekter. Ledarens utmaning i processen är att länka samman praktiska styrmedel och relationella aspekter på ett effektivt sätt och så att de passar med företagets förutsättningar vid start samt framtida vision om CSR i företagskulturen.},
 author    = {Ekdahl, Aimee and Ly, Shirley},
 keyword   = {CSR,organisationsförändring,företagskultur,ledarskapsperspektiv},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ledarens roll i en förändringsprocess - Integrering av CSR i företagskulturen},
 year     = {2013},
}