Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Produktägarens roll i Scrumprojekt

Merkel, Rebecka LU and Wendel, Kristina LU (2013) SYSK02 20131
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Vår undersökning utgår från produktägaren som är en av de tre roller som innefattas i Scrum. Produktägaren beskrivs som en komplex roll och studien syftar till att identifiera egenskaper, kompetenser och ansvar för rollen så väl som vilken betydelse rollen har för ett lyckat projektresultat. Granskning av litteratur har gett en teoretisk bakgrund som visat en oenig bild av hur produktägarrollen bör tillämpas. Vidare har en kvalitativ ansats använts i studien där semistrukturerade intervjuer legat som grund för insamling av empiriskt material. Informanterna som valts ut har god erfarenhet inom området och utgörs av produktägare så väl som Scrummasters. Vi har i undersökningen funnit en kontrovers inom hur produktägarrollen tillämpas i... (More)
Vår undersökning utgår från produktägaren som är en av de tre roller som innefattas i Scrum. Produktägaren beskrivs som en komplex roll och studien syftar till att identifiera egenskaper, kompetenser och ansvar för rollen så väl som vilken betydelse rollen har för ett lyckat projektresultat. Granskning av litteratur har gett en teoretisk bakgrund som visat en oenig bild av hur produktägarrollen bör tillämpas. Vidare har en kvalitativ ansats använts i studien där semistrukturerade intervjuer legat som grund för insamling av empiriskt material. Informanterna som valts ut har god erfarenhet inom området och utgörs av produktägare så väl som Scrummasters. Vi har i undersökningen funnit en kontrovers inom hur produktägarrollen tillämpas i praktiken jämfört med hur den beskrivs teoretiskt av informanterna. Egenskaper och kompetenser som ansågs viktiga innefattar engagemang, god kommunikationsförmåga och en teknisk förståelse. Rollen beskrevs av samtliga tillfrågade som viktig för ett lyckat projektresultat. Undersökningen visar däremot att tillämpningen av produktägarrollen är relativt bristfällig då rollen underskattas i tidsåtgång och ansvar. Flera informanter är ovilliga att släppa från sig ansvaret till produktägaren och förminskar istället rollen till att enbart vara en beställare. I de fall där produktägarrollen helt har uteslutits finns en märkbar försämring i projektresultat. Vi kan inte generalisera vårt resultat till att vara allmängiltigt, men vi menar att undersökningen kan ses som en indikation på komplexiteten som finns runt produktägarens roll. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Merkel, Rebecka LU and Wendel, Kristina LU
supervisor
organization
course
SYSK02 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Produktägare, produktägarrollen, kompetens, egenskaper, projektresultat, beställare
report number
INF13-021
language
Swedish
id
3813876
date added to LUP
2013-07-02 14:51:23
date last changed
2013-07-02 14:51:23
@misc{3813876,
 abstract   = {Vår undersökning utgår från produktägaren som är en av de tre roller som innefattas i Scrum. Produktägaren beskrivs som en komplex roll och studien syftar till att identifiera egenskaper, kompetenser och ansvar för rollen så väl som vilken betydelse rollen har för ett lyckat projektresultat. Granskning av litteratur har gett en teoretisk bakgrund som visat en oenig bild av hur produktägarrollen bör tillämpas. Vidare har en kvalitativ ansats använts i studien där semistrukturerade intervjuer legat som grund för insamling av empiriskt material. Informanterna som valts ut har god erfarenhet inom området och utgörs av produktägare så väl som Scrummasters. Vi har i undersökningen funnit en kontrovers inom hur produktägarrollen tillämpas i praktiken jämfört med hur den beskrivs teoretiskt av informanterna. Egenskaper och kompetenser som ansågs viktiga innefattar engagemang, god kommunikationsförmåga och en teknisk förståelse. Rollen beskrevs av samtliga tillfrågade som viktig för ett lyckat projektresultat. Undersökningen visar däremot att tillämpningen av produktägarrollen är relativt bristfällig då rollen underskattas i tidsåtgång och ansvar. Flera informanter är ovilliga att släppa från sig ansvaret till produktägaren och förminskar istället rollen till att enbart vara en beställare. I de fall där produktägarrollen helt har uteslutits finns en märkbar försämring i projektresultat. Vi kan inte generalisera vårt resultat till att vara allmängiltigt, men vi menar att undersökningen kan ses som en indikation på komplexiteten som finns runt produktägarens roll.},
 author    = {Merkel, Rebecka and Wendel, Kristina},
 keyword   = {Produktägare,produktägarrollen,kompetens,egenskaper,projektresultat,beställare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Produktägarens roll i Scrumprojekt},
 year     = {2013},
}