Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”I gränslandet mellan privat och offentligt” En kvalitativ studie om arbetsgivares entré på Facebook och dess betydelse för konstruktionen av identiteter

Cissé, Mariam LU and Lindkvist, Caroline LU (2013) MKVA22 20131
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
”I gränslandet mellan privat och offentligt” är en kvalitativ studie om arbetsgivares entré på Facebook och dess betydelse för konstruktionen av identiteter författad av Mariam Cissé och Caroline Lindkvist vid institutionen för Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds Universitet under vårterminen 2013.

Sociala medier är idag en del av mångas vardag och Facebook används av nära fem miljoner människor i Sverige. Externa aktörer har insett fördelarna med att synas via social medier och börjat använda sig av rekrytering via plattformen, som från början var ämnat för kommunikation med vänner och familj. Studien undersöker hur Facebook används för att konstruera identiteter i relation till att externa aktörer gör anspråk på att använda... (More)
”I gränslandet mellan privat och offentligt” är en kvalitativ studie om arbetsgivares entré på Facebook och dess betydelse för konstruktionen av identiteter författad av Mariam Cissé och Caroline Lindkvist vid institutionen för Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds Universitet under vårterminen 2013.

Sociala medier är idag en del av mångas vardag och Facebook används av nära fem miljoner människor i Sverige. Externa aktörer har insett fördelarna med att synas via social medier och börjat använda sig av rekrytering via plattformen, som från början var ämnat för kommunikation med vänner och familj. Studien undersöker hur Facebook används för att konstruera identiteter i relation till att externa aktörer gör anspråk på att använda forumet.

En kvalitativ forskningsmetod har används med intervjuer för att fokusera på djupare kunskap och förståelse för hur processer interagerar med varandra. Tre intervjuer har genomförts med personer som jobbar med rekrytering via sociala medier på olika sätt och fyra intervjuer har genomförts med användare i egenskap av privatpersoner.

Vår studie visar att det har betydelse för personers aktivitet på Facebook att arbetsgivares aktivitet har ökat där. Detta i form av att man är noggrann med sina säkerhetsinställningar samt att användarna uttrycker att de inte lägger ut vad som helst eftersom det kan finnas saker som personer utanför nätverket då kan ta del av. Däremot har vi inte kunnat fastställa att det påverkar användarnas identitetsskapande. Vidare visar resultaten att Facebook ses som ett verktyg för att få självbekräftelse och stärka den personliga identiteten och att de respondenter vi intervjuat som använder forumet inte är villiga att helt acceptera att offentliga aktörer alltmer börjat utnyttja plattformen för eget syfte. Ett uttryck för detta motstånd kan ligga i att användarna använder säkerhetsinställningar i hög grad, vilket gör det svårt för arbetsgivare att använda Facebook i rekryteringssyfte. Vi hoppas kunna inspirera till vidare forskning genom att i denna studie lyfta upp relationen och därmed också problematiken i sambandet mellan arbetsgivares rekryteringsförfarande och användarnas identitetsskapande på Facebook, i syfte att bidra till ökat intresse i att följa utvecklingen på området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cissé, Mariam LU and Lindkvist, Caroline LU
supervisor
organization
course
MKVA22 20131
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
identitetsskapande, rekryteringssyfte, rekrytering, Facebook, sociala medier, jobb, anställning
language
Swedish
id
3813933
date added to LUP
2013-06-25 09:13:28
date last changed
2014-09-04 08:36:08
@misc{3813933,
 abstract   = {”I gränslandet mellan privat och offentligt” är en kvalitativ studie om arbetsgivares entré på Facebook och dess betydelse för konstruktionen av identiteter författad av Mariam Cissé och Caroline Lindkvist vid institutionen för Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds Universitet under vårterminen 2013. 

Sociala medier är idag en del av mångas vardag och Facebook används av nära fem miljoner människor i Sverige. Externa aktörer har insett fördelarna med att synas via social medier och börjat använda sig av rekrytering via plattformen, som från början var ämnat för kommunikation med vänner och familj. Studien undersöker hur Facebook används för att konstruera identiteter i relation till att externa aktörer gör anspråk på att använda forumet.

En kvalitativ forskningsmetod har används med intervjuer för att fokusera på djupare kunskap och förståelse för hur processer interagerar med varandra. Tre intervjuer har genomförts med personer som jobbar med rekrytering via sociala medier på olika sätt och fyra intervjuer har genomförts med användare i egenskap av privatpersoner. 

Vår studie visar att det har betydelse för personers aktivitet på Facebook att arbetsgivares aktivitet har ökat där. Detta i form av att man är noggrann med sina säkerhetsinställningar samt att användarna uttrycker att de inte lägger ut vad som helst eftersom det kan finnas saker som personer utanför nätverket då kan ta del av. Däremot har vi inte kunnat fastställa att det påverkar användarnas identitetsskapande. Vidare visar resultaten att Facebook ses som ett verktyg för att få självbekräftelse och stärka den personliga identiteten och att de respondenter vi intervjuat som använder forumet inte är villiga att helt acceptera att offentliga aktörer alltmer börjat utnyttja plattformen för eget syfte. Ett uttryck för detta motstånd kan ligga i att användarna använder säkerhetsinställningar i hög grad, vilket gör det svårt för arbetsgivare att använda Facebook i rekryteringssyfte. Vi hoppas kunna inspirera till vidare forskning genom att i denna studie lyfta upp relationen och därmed också problematiken i sambandet mellan arbetsgivares rekryteringsförfarande och användarnas identitetsskapande på Facebook, i syfte att bidra till ökat intresse i att följa utvecklingen på området.},
 author    = {Cissé, Mariam and Lindkvist, Caroline},
 keyword   = {identitetsskapande,rekryteringssyfte,rekrytering,Facebook,sociala medier,jobb,anställning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”I gränslandet mellan privat och offentligt” En kvalitativ studie om arbetsgivares entré på Facebook och dess betydelse för konstruktionen av identiteter},
 year     = {2013},
}