Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Säkerhet vid utveckling av mobilapplikationer, bortglömd eller prioriterad?

Begic, Mirza LU and Radutiu, Paul LU (2013) SYSK02 20131
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Det finns inte mycket studier kring säkerhet vid utveckling av mobilapplikationer trots att säkerheten i mobilapplikationer håller på att få en viktigare roll i samhället. Det finns en mängd säkerhetsrisker vad gäller mobilapplikationer. Dessa risker kan leda till stor skada om de drabbar känslig data i applikationen. Denna studie undersöker hur stor del säkerhet tar i utveckling av mobilapplikationer hos IT-konsultföretag i Malmö och Lund och hur arbetet med säkerhet är utformat. Vi har använt oss av böcker och vetenskapliga artiklar för att identifiera de viktigaste faktorerna som bör finnas med i utveckling av säkerhet i mobilapplikationer och skapat ett teoretiskt ramverk som är grunden till studien. Den empiriska undersökningen i... (More)
Det finns inte mycket studier kring säkerhet vid utveckling av mobilapplikationer trots att säkerheten i mobilapplikationer håller på att få en viktigare roll i samhället. Det finns en mängd säkerhetsrisker vad gäller mobilapplikationer. Dessa risker kan leda till stor skada om de drabbar känslig data i applikationen. Denna studie undersöker hur stor del säkerhet tar i utveckling av mobilapplikationer hos IT-konsultföretag i Malmö och Lund och hur arbetet med säkerhet är utformat. Vi har använt oss av böcker och vetenskapliga artiklar för att identifiera de viktigaste faktorerna som bör finnas med i utveckling av säkerhet i mobilapplikationer och skapat ett teoretiskt ramverk som är grunden till studien. Den empiriska undersökningen i denna studie består av intervjuer med fyra företag. Analysen i studien har jämfört vår insamlade data med vår litteratur och är strukturerad efter vårt teoretiska ramverk. Det har visat sig att konsultföretagen inkluderar majoriteten av de viktiga faktorer som tas upp i litteraturen. Det finns dock skillnader i hur dessa faktorer inkluderas och i vilken omfattning de inkluderas. Vår studie visar att företagen har kompetens till att skapa säkra applikationer men att deras arbete med säkerhet endast begränsas av kunders ovillighet att inkludera säkerhet i mobilapplikationer. Följaktligen så är mobilapplikationer säkra endast om de som betalar för utvecklingen vill att de ska vara det. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Begic, Mirza LU and Radutiu, Paul LU
supervisor
organization
course
SYSK02 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Mobil säkerhet, Mobilapplikation, Informationssäkerhet, Risker, Utveckling
report number
INF13-032
language
Swedish
id
3814288
date added to LUP
2013-08-29 10:13:09
date last changed
2013-08-29 10:13:09
@misc{3814288,
 abstract   = {Det finns inte mycket studier kring säkerhet vid utveckling av mobilapplikationer trots att säkerheten i mobilapplikationer håller på att få en viktigare roll i samhället. Det finns en mängd säkerhetsrisker vad gäller mobilapplikationer. Dessa risker kan leda till stor skada om de drabbar känslig data i applikationen. Denna studie undersöker hur stor del säkerhet tar i utveckling av mobilapplikationer hos IT-konsultföretag i Malmö och Lund och hur arbetet med säkerhet är utformat. Vi har använt oss av böcker och vetenskapliga artiklar för att identifiera de viktigaste faktorerna som bör finnas med i utveckling av säkerhet i mobilapplikationer och skapat ett teoretiskt ramverk som är grunden till studien. Den empiriska undersökningen i denna studie består av intervjuer med fyra företag. Analysen i studien har jämfört vår insamlade data med vår litteratur och är strukturerad efter vårt teoretiska ramverk. Det har visat sig att konsultföretagen inkluderar majoriteten av de viktiga faktorer som tas upp i litteraturen. Det finns dock skillnader i hur dessa faktorer inkluderas och i vilken omfattning de inkluderas. Vår studie visar att företagen har kompetens till att skapa säkra applikationer men att deras arbete med säkerhet endast begränsas av kunders ovillighet att inkludera säkerhet i mobilapplikationer. Följaktligen så är mobilapplikationer säkra endast om de som betalar för utvecklingen vill att de ska vara det.},
 author    = {Begic, Mirza and Radutiu, Paul},
 keyword   = {Mobil säkerhet,Mobilapplikation,Informationssäkerhet,Risker,Utveckling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Säkerhet vid utveckling av mobilapplikationer, bortglömd eller prioriterad?},
 year     = {2013},
}