Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lojalitetsskapande i sällanköpshandeln - är relationer och lojalitet av betydelse?

Borgqvist, Jessica LU and Persson, Karolin (2013) KSKK01 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Lojalitetsskapande i sällanköpshandeln – Är relationer och lojalitet av betydelse?
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management
Författare: Jessica Borgqvist & Karolin Persson
Handledare: Mikael Bergmasth
Nyckelord: Kundrelationer, kundlojalitet, kundlojalitetsprogram, sällanköpshandel
Syfte: Syftet är att belysa hur företag inom sällanköpshandeln ser på innebörden av relationer och lojalitetsskapande. Detta studeras utifrån två fallföretag vilka tillämpar relation- och lojalitetsskapande aktiviteter på skilda vis.
Frågeställningar: Av vilka anledningar arbetar företag inom sällanköpshandeln med att skapa goda kundrelationer? Vilken betydelse har skapandet av kundlojalitet inom... (More)
Titel: Lojalitetsskapande i sällanköpshandeln – Är relationer och lojalitet av betydelse?
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management
Författare: Jessica Borgqvist & Karolin Persson
Handledare: Mikael Bergmasth
Nyckelord: Kundrelationer, kundlojalitet, kundlojalitetsprogram, sällanköpshandel
Syfte: Syftet är att belysa hur företag inom sällanköpshandeln ser på innebörden av relationer och lojalitetsskapande. Detta studeras utifrån två fallföretag vilka tillämpar relation- och lojalitetsskapande aktiviteter på skilda vis.
Frågeställningar: Av vilka anledningar arbetar företag inom sällanköpshandeln med att skapa goda kundrelationer? Vilken betydelse har skapandet av kundlojalitet inom sällanköpshandeln?
Metod: Kvalitativt genomförd studie där empiriskt material grundar sig i djupintervjuer med representanter från studiens två fallföretag.
Teori: Det teoretiska ramverket tar sin utgångspunkt i teorier avseende relationer och relationsskapandets påverkansfaktorer för att sedermera behandla lojalitetsaspekten som däribland inbegriper lojalitetsprogram och illojalt beteende.
Slutsats: Uppsatsens huvudsakliga slutsats är att det inte finns ett lojalitetsprogram som är anpassningsbart för alla företag. Lojalitetsskapande är av stor vikt men system bör utvecklas med hänsyn till kundernas efterfrågan och företagens förutsättningar. Förslagsvis kan företag därmed utveckla lojalitetssystem som frångår det som dagens konsumenter förknippar med kundklubbar. Detta då lojalitetssystem är mer än bara ett sätt att rekrytera nya medlemmar. Därav bör företag eftersträva en kombination av beteende- och attitydmässig lojalitet för att kunder ska få en positiv inställning till företag men även upprepa sina köp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Borgqvist, Jessica LU and Persson, Karolin
supervisor
organization
course
KSKK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kundrelationer, kundlojalitet, kundlojalitetsprogram, sällanköpshandel Customer relations, customer loyalty, customer loyalty programs, consumer durables
language
Swedish
id
3814602
date added to LUP
2013-07-10 13:40:58
date last changed
2013-07-10 13:40:58
@misc{3814602,
 abstract   = {Titel: Lojalitetsskapande i sällanköpshandeln – Är relationer och lojalitet av betydelse?
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management
Författare: Jessica Borgqvist & Karolin Persson
Handledare: Mikael Bergmasth
Nyckelord: Kundrelationer, kundlojalitet, kundlojalitetsprogram, sällanköpshandel
Syfte: Syftet är att belysa hur företag inom sällanköpshandeln ser på innebörden av relationer och lojalitetsskapande. Detta studeras utifrån två fallföretag vilka tillämpar relation- och lojalitetsskapande aktiviteter på skilda vis.
Frågeställningar: Av vilka anledningar arbetar företag inom sällanköpshandeln med att skapa goda kundrelationer? Vilken betydelse har skapandet av kundlojalitet inom sällanköpshandeln?
Metod: Kvalitativt genomförd studie där empiriskt material grundar sig i djupintervjuer med representanter från studiens två fallföretag.
Teori: Det teoretiska ramverket tar sin utgångspunkt i teorier avseende relationer och relationsskapandets påverkansfaktorer för att sedermera behandla lojalitetsaspekten som däribland inbegriper lojalitetsprogram och illojalt beteende.
Slutsats: Uppsatsens huvudsakliga slutsats är att det inte finns ett lojalitetsprogram som är anpassningsbart för alla företag. Lojalitetsskapande är av stor vikt men system bör utvecklas med hänsyn till kundernas efterfrågan och företagens förutsättningar. Förslagsvis kan företag därmed utveckla lojalitetssystem som frångår det som dagens konsumenter förknippar med kundklubbar. Detta då lojalitetssystem är mer än bara ett sätt att rekrytera nya medlemmar. Därav bör företag eftersträva en kombination av beteende- och attitydmässig lojalitet för att kunder ska få en positiv inställning till företag men även upprepa sina köp.},
 author    = {Borgqvist, Jessica and Persson, Karolin},
 keyword   = {Kundrelationer,kundlojalitet,kundlojalitetsprogram,sällanköpshandel Customer relations,customer loyalty,customer loyalty programs,consumer durables},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lojalitetsskapande i sällanköpshandeln - är relationer och lojalitet av betydelse?},
 year     = {2013},
}