Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"De fattar ju ingenting" - En studie om brister i den interorganisatoriska kommunikationen inom 3PL-samarbeten

Svedgard, Jessica LU and Nilsson, Anders (2013) SMKK10 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsen studerar brister i den interorganisatoriska kommunikationen i tredjepartslogistiska (3PL) samarbeten. Kommunikationens betydelse brukar betonas i interorganisatoriska samarbeten, men trots att den expansiva marknaden för 3PL-tjänster redan är av betydande storlek saknas studier som fokuserar på de brister som kan uppstå i kommunikationen mellan organisationer i dessa samarbeten. Syftet med studien är att generera ökad kunskap om den interorganisatoriska kommunikationen i tredjepartslogistiska samarbeten på operativ nivå, för att skapa förståelse för vilka brister som uppstår, varför de uppkommer samt vad man kan göra för att begränsa dem. Uppsatsen arbetar utifrån en abduktiv ansats där den teoretiska referensramen och det... (More)
Uppsatsen studerar brister i den interorganisatoriska kommunikationen i tredjepartslogistiska (3PL) samarbeten. Kommunikationens betydelse brukar betonas i interorganisatoriska samarbeten, men trots att den expansiva marknaden för 3PL-tjänster redan är av betydande storlek saknas studier som fokuserar på de brister som kan uppstå i kommunikationen mellan organisationer i dessa samarbeten. Syftet med studien är att generera ökad kunskap om den interorganisatoriska kommunikationen i tredjepartslogistiska samarbeten på operativ nivå, för att skapa förståelse för vilka brister som uppstår, varför de uppkommer samt vad man kan göra för att begränsa dem. Uppsatsen arbetar utifrån en abduktiv ansats där den teoretiska referensramen och det empiriska materialet, bestående av intervjuer från tre 3PL-leverantörer och fem kunder, ömsesidigt påverkar varandra. Studien visar att interorganisatoriska kommunikationsbrister inom tredjepartslogistiska samarbeten kan härledas till en eller flera av tre huvudkategorier; kommunikationsmedierna, det vill säga de verktyg, som används för kommunikationen, kulturella barriärer mellan organisationerna och/eller den mänskliga faktorn. Författarna drar slutsatsen att organisationer i interorganisatoriska samarbeten bör använda en kombination av medier vid kommunikation där informationen är av en mer komplex och mångtydig natur för att minska risken för tolkningsproblem. Kommunikationsbrister som kan härledas till kulturella barriärer mellan organisationerna kan begränsas genom ökad kulturell förståelse och förbättrad kommunikationskompetens, där erfarenhet och personliga relationer spelar en stor roll. Genom nya eller förändrade rutiner samt konfigurationer i tekniken kan interorganisatoriska kommunikationsbrister i den mänskliga faktorn kraftigt minskas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svedgard, Jessica LU and Nilsson, Anders
supervisor
organization
course
SMKK10 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
3PL, Interkulturell kommunikation, Interorganisatoriskt samarbete, Kommunikationsmedium
language
Swedish
id
3814657
date added to LUP
2013-08-30 09:14:00
date last changed
2013-08-30 09:14:00
@misc{3814657,
 abstract   = {Uppsatsen studerar brister i den interorganisatoriska kommunikationen i tredjepartslogistiska (3PL) samarbeten. Kommunikationens betydelse brukar betonas i interorganisatoriska samarbeten, men trots att den expansiva marknaden för 3PL-tjänster redan är av betydande storlek saknas studier som fokuserar på de brister som kan uppstå i kommunikationen mellan organisationer i dessa samarbeten. Syftet med studien är att generera ökad kunskap om den interorganisatoriska kommunikationen i tredjepartslogistiska samarbeten på operativ nivå, för att skapa förståelse för vilka brister som uppstår, varför de uppkommer samt vad man kan göra för att begränsa dem. Uppsatsen arbetar utifrån en abduktiv ansats där den teoretiska referensramen och det empiriska materialet, bestående av intervjuer från tre 3PL-leverantörer och fem kunder, ömsesidigt påverkar varandra. Studien visar att interorganisatoriska kommunikationsbrister inom tredjepartslogistiska samarbeten kan härledas till en eller flera av tre huvudkategorier; kommunikationsmedierna, det vill säga de verktyg, som används för kommunikationen, kulturella barriärer mellan organisationerna och/eller den mänskliga faktorn. Författarna drar slutsatsen att organisationer i interorganisatoriska samarbeten bör använda en kombination av medier vid kommunikation där informationen är av en mer komplex och mångtydig natur för att minska risken för tolkningsproblem. Kommunikationsbrister som kan härledas till kulturella barriärer mellan organisationerna kan begränsas genom ökad kulturell förståelse och förbättrad kommunikationskompetens, där erfarenhet och personliga relationer spelar en stor roll. Genom nya eller förändrade rutiner samt konfigurationer i tekniken kan interorganisatoriska kommunikationsbrister i den mänskliga faktorn kraftigt minskas.},
 author    = {Svedgard, Jessica and Nilsson, Anders},
 keyword   = {3PL,Interkulturell kommunikation,Interorganisatoriskt samarbete,Kommunikationsmedium},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"De fattar ju ingenting" - En studie om brister i den interorganisatoriska kommunikationen inom 3PL-samarbeten},
 year     = {2013},
}