Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Just like a boomerang, it’s Ghana come back to you - Dumpning av elektroniskt avfall i Ghana och hur det kan placeras in i ett risksamhälle

Lindstedt, Sofie LU and Björnberg, Sanna LU (2013) MKVK04 20131
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Globaliseringen och den teknologiska utvecklingen som nya möjligheter innebär en teknologi som producerar elektroniskt avfall. Industriländerna producerar, konsumerar och tar del av förtjänsterna för att sedan olagligt transportera avfallet till utvecklingsländer. I samband med dumpning av elektroniskt avfall uppkommer risker vilka vi ämnar att undersöka. För att förstå konsekvenserna av dumpningen studeras tre effekter som delas in i miljö- och hälsorisker, informationsrisker samt de risker som är förknippade med engagemanget som uppstår i protest mot dumpningen. Effekterna belyses för att visa hur de kan placeras in i en diskussion i det Ulrich Beck benämner som risksamhälle. Med utgångspunkt i att studera företeelsen dumpningen av... (More)
Globaliseringen och den teknologiska utvecklingen som nya möjligheter innebär en teknologi som producerar elektroniskt avfall. Industriländerna producerar, konsumerar och tar del av förtjänsterna för att sedan olagligt transportera avfallet till utvecklingsländer. I samband med dumpning av elektroniskt avfall uppkommer risker vilka vi ämnar att undersöka. För att förstå konsekvenserna av dumpningen studeras tre effekter som delas in i miljö- och hälsorisker, informationsrisker samt de risker som är förknippade med engagemanget som uppstår i protest mot dumpningen. Effekterna belyses för att visa hur de kan placeras in i en diskussion i det Ulrich Beck benämner som risksamhälle. Med utgångspunkt i att studera företeelsen dumpningen av elektroniskt avfall ingående tillämpas en kvalitativ fallstudie med avgränsning till dumpning av elektroniskt avfall i Ghana. Resultatet belyser hur dumpning av elektroniskt avfall kan placeras in i en större kontext i vårt moderna risksamhälle. Genom att visa hur dumpningen leder till risker som är tätt sammankopplade och har en inneboende bumerangeffekt påvisas att riskerna är en del av en större och mer övergripande riskprocess. Vi har även visat att risksamhället innehåller fler dimensioner än vad Beck vid tiden för sin analys var medveten om. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindstedt, Sofie LU and Björnberg, Sanna LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
utvecklingsländer, risksamhälle, avfall, bumerangeffekt, Ghana, riskanalys, teknologi, sociala rörelser, engagemang, industriländer, informations- och kommunikationsteknologi
language
Swedish
id
3814834
date added to LUP
2013-06-25 08:57:00
date last changed
2014-09-04 08:36:08
@misc{3814834,
 abstract   = {Globaliseringen och den teknologiska utvecklingen som nya möjligheter innebär en teknologi som producerar elektroniskt avfall. Industriländerna producerar, konsumerar och tar del av förtjänsterna för att sedan olagligt transportera avfallet till utvecklingsländer. I samband med dumpning av elektroniskt avfall uppkommer risker vilka vi ämnar att undersöka. För att förstå konsekvenserna av dumpningen studeras tre effekter som delas in i miljö- och hälsorisker, informationsrisker samt de risker som är förknippade med engagemanget som uppstår i protest mot dumpningen. Effekterna belyses för att visa hur de kan placeras in i en diskussion i det Ulrich Beck benämner som risksamhälle. Med utgångspunkt i att studera företeelsen dumpningen av elektroniskt avfall ingående tillämpas en kvalitativ fallstudie med avgränsning till dumpning av elektroniskt avfall i Ghana. Resultatet belyser hur dumpning av elektroniskt avfall kan placeras in i en större kontext i vårt moderna risksamhälle. Genom att visa hur dumpningen leder till risker som är tätt sammankopplade och har en inneboende bumerangeffekt påvisas att riskerna är en del av en större och mer övergripande riskprocess. Vi har även visat att risksamhället innehåller fler dimensioner än vad Beck vid tiden för sin analys var medveten om.},
 author    = {Lindstedt, Sofie and Björnberg, Sanna},
 keyword   = {utvecklingsländer,risksamhälle,avfall,bumerangeffekt,Ghana,riskanalys,teknologi,sociala rörelser,engagemang,industriländer,informations- och kommunikationsteknologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Just like a boomerang, it’s Ghana come back to you - Dumpning av elektroniskt avfall i Ghana och hur det kan placeras in i ett risksamhälle},
 year     = {2013},
}