Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Effekter av automatiserade beställningssystem i dagligvaruhandeln

Granheimer, Klara LU and Turesson, Alexander LU (2013) FEKN90 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur implementeringen av ett automatiserat beställningssystem påverkar, dels den fysiska förstörelsen och dels arbetssättet i butikerna. Vi ämnar samtidigt inspirera till vidare forskning inom området i allmänhet och på butiksnivå i synnerhet.

Den valda metoden är en fallstudien utifrån en induktiv ansats. Fallstudien har enfallsdesign med flera analysenheter. Studien har baserats på intervjuer, internt material och observationer.

Teorierna i studien grundar sig i ERP-system, lagerhantering, automatiserade beställningssystem, organisationsförändringar, implementering och incitament.

Empirin har sin utgångspunkt i internt material samt intervjuer med nyckelpersoner inom... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur implementeringen av ett automatiserat beställningssystem påverkar, dels den fysiska förstörelsen och dels arbetssättet i butikerna. Vi ämnar samtidigt inspirera till vidare forskning inom området i allmänhet och på butiksnivå i synnerhet.

Den valda metoden är en fallstudien utifrån en induktiv ansats. Fallstudien har enfallsdesign med flera analysenheter. Studien har baserats på intervjuer, internt material och observationer.

Teorierna i studien grundar sig i ERP-system, lagerhantering, automatiserade beställningssystem, organisationsförändringar, implementering och incitament.

Empirin har sin utgångspunkt i internt material samt intervjuer med nyckelpersoner inom Kristianstad-Blekinge Konsumentförening och Coop, på central- och butiksnivå.

Slutsatserna är att det är svårt att påvisa tydliga effekter på fysisk förstörelse då fallföretaget fortfarande är i implementeringsfasen. Förbättringar bör dock ske i framtiden då beställningsstrategin tidigare inte alltid stämde överrens med organisationens mål. Implementeringen har medfört ett ändrat arbetssätt i butik. Personalens ansvar har dock inte minskat. Införandet av det automatiserade beställningssystemet har resulterat i ökat samarbete och större flexibilitet vad gäller bemanning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Granheimer, Klara LU and Turesson, Alexander LU
supervisor
organization
alternative title
-En fallstudie inom Coop
course
FEKN90 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Coop, Automatiserade beställningssystem, CAO, Svinn och Dagligvaruhandeln
language
Swedish
id
3815196
date added to LUP
2013-08-13 08:57:27
date last changed
2013-08-13 08:57:27
@misc{3815196,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att undersöka hur implementeringen av ett automatiserat beställningssystem påverkar, dels den fysiska förstörelsen och dels arbetssättet i butikerna. Vi ämnar samtidigt inspirera till vidare forskning inom området i allmänhet och på butiksnivå i synnerhet.
	
Den valda metoden är en fallstudien utifrån en induktiv ansats. Fallstudien har enfallsdesign med flera analysenheter. Studien har baserats	på intervjuer, internt material och observationer.

Teorierna i studien grundar sig i ERP-system, lagerhantering, automatiserade beställningssystem, organisationsförändringar, implementering och incitament.

Empirin har sin utgångspunkt i internt material samt intervjuer med nyckelpersoner inom Kristianstad-Blekinge Konsumentförening och Coop, på central- och butiksnivå. 

Slutsatserna är att det är svårt att påvisa tydliga effekter på fysisk förstörelse då fallföretaget fortfarande är i implementeringsfasen.	Förbättringar bör dock ske i framtiden då beställningsstrategin tidigare inte alltid stämde överrens med organisationens mål. Implementeringen har medfört ett ändrat arbetssätt i butik. Personalens ansvar har dock inte minskat. Införandet av det automatiserade beställningssystemet har resulterat i ökat samarbete och större flexibilitet vad gäller bemanning.},
 author    = {Granheimer, Klara and Turesson, Alexander},
 keyword   = {Coop,Automatiserade beställningssystem,CAO,Svinn och	Dagligvaruhandeln},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effekter av automatiserade beställningssystem i dagligvaruhandeln},
 year     = {2013},
}