Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett par ord räcker långt: en kvalitativ studie om betydelsen av uppskattning och feedback för arbetsglädje

Stenqvist, Emelie LU and Thorén, Elin LU (2013) PSYK01 20131
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att uppmärksamma vilken betydelse uppskattning och feedback har för medarbetare och chefers arbetsglädje på arbetsplatsen. Fokus har legat på hur de anställda uppfattar kopplingarna mellan begreppen och komplexiteten kring kommunicerandet av dem. Genom semistrukturerade intervjuer med personal på en arbetsförmedling och ett bankkontor (n=11) har en djupare förståelse skapats om hur uppskattning, feedback och arbetsglädje kan upplevas av den enskilda individen. Det empiriska materialet har analyserats utifrån en innehållsanalys och därefter jämförts med teorier och tidigare forskning.
Slutsatserna visade att medarbetare och chefer upplever att uppskattning och feedback har en koppling till arbetsglädje. Medarbetarna... (More)
Syftet med studien var att uppmärksamma vilken betydelse uppskattning och feedback har för medarbetare och chefers arbetsglädje på arbetsplatsen. Fokus har legat på hur de anställda uppfattar kopplingarna mellan begreppen och komplexiteten kring kommunicerandet av dem. Genom semistrukturerade intervjuer med personal på en arbetsförmedling och ett bankkontor (n=11) har en djupare förståelse skapats om hur uppskattning, feedback och arbetsglädje kan upplevas av den enskilda individen. Det empiriska materialet har analyserats utifrån en innehållsanalys och därefter jämförts med teorier och tidigare forskning.
Slutsatserna visade att medarbetare och chefer upplever att uppskattning och feedback har en koppling till arbetsglädje. Medarbetarna uttryckte att uppskattning främst handlar om att bli sedd medan feedback sågs som ett bidrag till individens utveckling. Organisationskulturen och normerna som styrs av Jantelagen har också visat sig ha inflytande över hur uppskattning och feedback kommuniceras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stenqvist, Emelie LU and Thorén, Elin LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Uppskattning, feedback, arbetsglädje, kommunikation, organisationskultur, Jantelagen
language
Swedish
id
3878662
date added to LUP
2013-06-28 11:03:09
date last changed
2013-06-28 11:03:09
@misc{3878662,
 abstract   = {Syftet med studien var att uppmärksamma vilken betydelse uppskattning och feedback har för medarbetare och chefers arbetsglädje på arbetsplatsen. Fokus har legat på hur de anställda uppfattar kopplingarna mellan begreppen och komplexiteten kring kommunicerandet av dem. Genom semistrukturerade intervjuer med personal på en arbetsförmedling och ett bankkontor (n=11) har en djupare förståelse skapats om hur uppskattning, feedback och arbetsglädje kan upplevas av den enskilda individen. Det empiriska materialet har analyserats utifrån en innehållsanalys och därefter jämförts med teorier och tidigare forskning.
Slutsatserna visade att medarbetare och chefer upplever att uppskattning och feedback har en koppling till arbetsglädje. Medarbetarna uttryckte att uppskattning främst handlar om att bli sedd medan feedback sågs som ett bidrag till individens utveckling. Organisationskulturen och normerna som styrs av Jantelagen har också visat sig ha inflytande över hur uppskattning och feedback kommuniceras.},
 author    = {Stenqvist, Emelie and Thorén, Elin},
 keyword   = {Uppskattning,feedback,arbetsglädje,kommunikation,organisationskultur,Jantelagen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett par ord räcker långt: en kvalitativ studie om betydelsen av uppskattning och feedback för arbetsglädje},
 year     = {2013},
}