Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Eventualförpliktelser inom balansräkningen: Vilka konsekvenser får IASB:s föreslagna förändring?

Tran, Hanway LU and Vamborg, Jesper LU (2013) FEKH69 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att utreda de konsekvenser IASB:s föreslagna
förändring av IAS 37 skulle ha för berörda svenska företag och
intressenter.
En induktiv ansats med både kvantitativ och kvalitativ metod. Vår
kvantitativa data är insamlad från årsredovisningar för företagen i vårt
urval. Vår kvalitativa data är insamlad från epostkorrespondens med en
redovisningsansvarig, samt intervju med en revisor.
Studien använder teorier från organisation, finans och redovisning:
Normativ respektive positiv redovisningsteori, risk management och
agent-principalteorin.
Analysen påvisar en mängd problem som kan uppkomma till följd av
förändringen. Mer information kommer intressenter tillgodo, dock är
användbarheten i informationen... (More)
Syftet med uppsatsen är att utreda de konsekvenser IASB:s föreslagna
förändring av IAS 37 skulle ha för berörda svenska företag och
intressenter.
En induktiv ansats med både kvantitativ och kvalitativ metod. Vår
kvantitativa data är insamlad från årsredovisningar för företagen i vårt
urval. Vår kvalitativa data är insamlad från epostkorrespondens med en
redovisningsansvarig, samt intervju med en revisor.
Studien använder teorier från organisation, finans och redovisning:
Normativ respektive positiv redovisningsteori, risk management och
agent-principalteorin.
Analysen påvisar en mängd problem som kan uppkomma till följd av
förändringen. Mer information kommer intressenter tillgodo, dock är
användbarheten i informationen tveksam. Utöver det så fanns det risk
för att företag kunde bli mer återhållsamma i värderingen av belopp
och sannolikhet för eventualförpliktelser och dess möjliga utfall. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tran, Hanway LU and Vamborg, Jesper LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Eventualförpliktelse, IASB, väntevärde, osäkerhet, redovisningstandard
language
Swedish
id
3878671
date added to LUP
2013-08-07 08:44:19
date last changed
2013-08-07 08:44:19
@misc{3878671,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att utreda de konsekvenser IASB:s föreslagna
förändring av IAS 37 skulle ha för berörda svenska företag och
intressenter.
En induktiv ansats med både kvantitativ och kvalitativ metod. Vår
kvantitativa data är insamlad från årsredovisningar för företagen i vårt
urval. Vår kvalitativa data är insamlad från epostkorrespondens med en
redovisningsansvarig, samt intervju med en revisor.
Studien använder teorier från organisation, finans och redovisning:
Normativ respektive positiv redovisningsteori, risk management och
agent-principalteorin.
Analysen påvisar en mängd problem som kan uppkomma till följd av
förändringen. Mer information kommer intressenter tillgodo, dock är
användbarheten i informationen tveksam. Utöver det så fanns det risk
för att företag kunde bli mer återhållsamma i värderingen av belopp
och sannolikhet för eventualförpliktelser och dess möjliga utfall.},
 author    = {Tran, Hanway and Vamborg, Jesper},
 keyword   = {Eventualförpliktelse,IASB,väntevärde,osäkerhet,redovisningstandard},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Eventualförpliktelser inom balansräkningen: Vilka konsekvenser får IASB:s föreslagna förändring?},
 year     = {2013},
}