Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Föreställningars betydelse

Persson, Emelie LU and Isell, Melker LU (2013) FEKN90 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Föreställningars betydelse - En uppsats om självständighet på kunskapsintensiva företag

Seminariedatum: 27 maj, 2013

Ämne/Kurs: FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 HP

Författare: Emelie Persson, Melker Isell

Handledare: Nadja Sörgärde

Nyckelord: Självständighet. Föreställningar. Kunskapsintensiva företag. Kunskapsarbetare. Identitetsteori

Syfte: Att skapa en förståelse för en alternativ syn på självständighetens betydelse i kunskapsintensiva företag.

Metod: Studien bygger på en socialkonstruktionistisk världssyn där vi utgår från en tolkningsinriktad ansats för att besvara vårt syfte. Undersökningen är av en kvalitativ natur med ett induktivt angreppssätt. Materialet är insamlat med... (More)
Uppsatsens titel: Föreställningars betydelse - En uppsats om självständighet på kunskapsintensiva företag

Seminariedatum: 27 maj, 2013

Ämne/Kurs: FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 HP

Författare: Emelie Persson, Melker Isell

Handledare: Nadja Sörgärde

Nyckelord: Självständighet. Föreställningar. Kunskapsintensiva företag. Kunskapsarbetare. Identitetsteori

Syfte: Att skapa en förståelse för en alternativ syn på självständighetens betydelse i kunskapsintensiva företag.

Metod: Studien bygger på en socialkonstruktionistisk världssyn där vi utgår från en tolkningsinriktad ansats för att besvara vårt syfte. Undersökningen är av en kvalitativ natur med ett induktivt angreppssätt. Materialet är insamlat med semi-strukturerade intervjuer som därefter analyserats med hjälp av teoretiska begrepp.

Teoretiska perspektiv: I studien har vi utgått ifrån teorier om identitet, social identitetsteori och identitetsreglering som analytiska verktyg för att belysa och analysera vår insamlade empiri.

Empiri: Det empiriska material vi baserat vår studie på kommer från åtta semi-strukturerade intervjuer utförda på kunskapsintensiva serviceföretag.

Resultat: Vår analys visar att de rådande föreställningar som finns inom de kunskapsintensiva företagen inte speglar de individuella behov och önskemål kunskapsarbetarna har i praktiken. Den tvetydighet som finns resulterar dock inte i osäkerhet eller förvirring utan den sociala gruppens värderingar fungerar istället som ett skydd för kunskapsarbetarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Emelie LU and Isell, Melker LU
supervisor
organization
alternative title
En uppsats om självständighet på kunskapsintensiva företag
course
FEKN90 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Självständighet, Föreställningar, Kunskapsintensiva företag, Kunskapsarbetare, Identitetsteori
language
Swedish
id
3879038
date added to LUP
2013-07-01 15:52:31
date last changed
2013-07-01 15:52:31
@misc{3879038,
 abstract   = {Uppsatsens titel: 	Föreställningars betydelse - En uppsats om självständighet på kunskapsintensiva företag

Seminariedatum:	27 maj, 2013

Ämne/Kurs:	FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 HP

Författare:	Emelie Persson, Melker Isell

Handledare:	Nadja Sörgärde

Nyckelord:	Självständighet. Föreställningar. Kunskapsintensiva företag. Kunskapsarbetare. Identitetsteori 

Syfte:	Att skapa en förståelse för en alternativ syn på självständighetens betydelse i kunskapsintensiva företag.

Metod:	Studien bygger på en socialkonstruktionistisk världssyn där vi utgår från en tolkningsinriktad ansats för att besvara vårt syfte. Undersökningen är av en kvalitativ natur med ett induktivt angreppssätt. Materialet är insamlat med semi-strukturerade intervjuer som därefter analyserats med hjälp av teoretiska begrepp.

Teoretiska perspektiv:	I studien har vi utgått ifrån teorier om identitet, social identitetsteori och identitetsreglering som analytiska verktyg för att belysa och analysera vår insamlade empiri. 

Empiri:	Det empiriska material vi baserat vår studie på kommer från åtta semi-strukturerade intervjuer utförda på kunskapsintensiva serviceföretag. 

Resultat:	Vår analys visar att de rådande föreställningar som finns inom de kunskapsintensiva företagen inte speglar de individuella behov och önskemål kunskapsarbetarna har i praktiken. Den tvetydighet som finns resulterar dock inte i osäkerhet eller förvirring utan den sociala gruppens värderingar fungerar istället som ett skydd för kunskapsarbetarna.},
 author    = {Persson, Emelie and Isell, Melker},
 keyword   = {Självständighet,Föreställningar,Kunskapsintensiva företag,Kunskapsarbetare,Identitetsteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Föreställningars betydelse},
 year     = {2013},
}