Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det goda medarbetarskapet

Hasselknippe Dahl-Hansen, Henny LU and Borg, Sara (2013) KSKK01 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
I dagens serviceverksamheter spelar personalen ofta en vital roll för organisationens framgång. En typ av serviceverksamhet är hotell där de anställda skapar servicemöten och där kundnöjdheten ofta beror på personalens handlingar. I hotellverksamheter är det därför viktigt att ge de anställda möjligheter och resurser för att kunna agera och ta ansvar. Om medarbetarna får detta samt om de vill ta ansvar kan det leda till ett medarbetarskap. Ett problem i många av dagens hotellverksamheter är att ett medarbetarskap ofta motverkas och inte kan utvecklas på grund av administrativa kontrollrutiner och centrala beslut, som gör att medarbetarnas vilja att ta ansvar och engagemang minskar. Denna studie syftar till att undersöka hur arbetsledare... (More)
I dagens serviceverksamheter spelar personalen ofta en vital roll för organisationens framgång. En typ av serviceverksamhet är hotell där de anställda skapar servicemöten och där kundnöjdheten ofta beror på personalens handlingar. I hotellverksamheter är det därför viktigt att ge de anställda möjligheter och resurser för att kunna agera och ta ansvar. Om medarbetarna får detta samt om de vill ta ansvar kan det leda till ett medarbetarskap. Ett problem i många av dagens hotellverksamheter är att ett medarbetarskap ofta motverkas och inte kan utvecklas på grund av administrativa kontrollrutiner och centrala beslut, som gör att medarbetarnas vilja att ta ansvar och engagemang minskar. Denna studie syftar till att undersöka hur arbetsledare och medarbetare i hotellverksamheter arbetar med och förhåller sig till ansvar och ansvarstagande. För att upprätthålla syftet har vi valt att använda oss av två frågeställningar. Med dessa frågeställningar svarar vi på hur arbetsledare och medarbetare ser på och främjar ansvarstagande. Vi har undersökt ansvar och ansvarstagandets roll i medarbetarskapet och hur arbetsledare och medarbetare kan arbeta med ansvar för att utveckla ett gott medarbetarskap. Som metod har vi använt oss av kvalitativa forskningsintervjuer och intervjuat 10 personer i olika positioner på tre olika hotellverksamheter i Lund och Malmö. Det empiriska material som vi under intervjuerna samlat in har vi analyserat med hjälp av teorier om HRM, medarbetarskap och ansvarstagande. Vi har kommit fram till att ansvar spelar stor roll för de flesta anställda, oavsett position, i dessa verksamheter. Alla känner att de utvecklas med ansvar och känner sig mer delaktiga i verksamheten då de får mer ansvar. Mycket av arbetet för att främja ansvarstagande går ut på delegering, personlig utveckling, skapandet av goda relationer och arbete för förtroende de anställda emellan. Arbetsledarens roll är även av stor vikt i arbetet för att främja medarbetarskapet då det är dennes uppgift att driva och leda medarbetarna. (Less)
Abstract
In todays service organisations the employees play a crucial role for companies to build a competitive advantage. In hotels it is the employees who creates the service encounter, and the customer satisfaction therefore depends on the employees actions. This makes it important for the hotel organisations to give the employees opportunities to act in every situation, and let the employees be and act responsible. Another important aspect is that the employees also have the will to act on their responsibility. If an employee want and receive responsibility, and the tools to fulfill it, this can lead to an employeeship. The purpose with this essay is to contribute with knowledge concerning responsibility in employeeship for hotel organizations.... (More)
In todays service organisations the employees play a crucial role for companies to build a competitive advantage. In hotels it is the employees who creates the service encounter, and the customer satisfaction therefore depends on the employees actions. This makes it important for the hotel organisations to give the employees opportunities to act in every situation, and let the employees be and act responsible. Another important aspect is that the employees also have the will to act on their responsibility. If an employee want and receive responsibility, and the tools to fulfill it, this can lead to an employeeship. The purpose with this essay is to contribute with knowledge concerning responsibility in employeeship for hotel organizations. We have studied and analysed how leaders and employees in three different hotel organizations, with different sizes, work with and relate to responsibility. We have interviewed 10 people in different positions in these organizations, and with the help of theories about human resource management, employeeship and responsibility analyzed their words. Our study shows that responsibility is of high importance for leaders and employees in this industry. Different ways of working with enhancing the acts of taking responsibility includes performance appraisals, delegation, build trust and fostering relationships. In order to create a good employeeship it is of high importance to work with these aspects constantly and continuously. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hasselknippe Dahl-Hansen, Henny LU and Borg, Sara
supervisor
organization
alternative title
Arbetsledares och medarbetares arbetet med och syn på ansvarstagande i hotellverksamheter
course
KSKK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Medarbetarskap, Ansvarstagande, Human Resource Management, Hotellverksamheter
language
Swedish
id
3900387
date added to LUP
2013-07-10 14:30:15
date last changed
2013-07-10 14:30:15
@misc{3900387,
 abstract   = {In todays service organisations the employees play a crucial role for companies to build a competitive advantage. In hotels it is the employees who creates the service encounter, and the customer satisfaction therefore depends on the employees actions. This makes it important for the hotel organisations to give the employees opportunities to act in every situation, and let the employees be and act responsible. Another important aspect is that the employees also have the will to act on their responsibility. If an employee want and receive responsibility, and the tools to fulfill it, this can lead to an employeeship. The purpose with this essay is to contribute with knowledge concerning responsibility in employeeship for hotel organizations. We have studied and analysed how leaders and employees in three different hotel organizations, with different sizes, work with and relate to responsibility. We have interviewed 10 people in different positions in these organizations, and with the help of theories about human resource management, employeeship and responsibility analyzed their words. Our study shows that responsibility is of high importance for leaders and employees in this industry. Different ways of working with enhancing the acts of taking responsibility includes performance appraisals, delegation, build trust and fostering relationships. In order to create a good employeeship it is of high importance to work with these aspects constantly and continuously.},
 author    = {Hasselknippe Dahl-Hansen, Henny and Borg, Sara},
 keyword   = {Medarbetarskap,Ansvarstagande,Human Resource Management,Hotellverksamheter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det goda medarbetarskapet},
 year     = {2013},
}