Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Öppet dagvattensystem för Norra Borstahusen

Sternsén, Erica LU and Jonsdottir Myrdal, Embla LU (2013) In TVVR13/5014 VVR820 20131
Division of Water Resources Engineering
Abstract (Swedish)
I Landskrona ska det nya bostadsområdet Norra Borstahusen byggas. Genom området rinner Säbybäcken, dit bostadsområden kommer ha sin huvudsakliga avrinning. Syftet med examensarbetet, med önskan från Landskrona stad, har varit att undersöka möjligheterna att införa ett öppet dagvattensystem, särskilt en lösning med svackdiken.
För området har en hydrologisk modell skapats sedan tidigare i programmet MIKE SHE. Modellen skapades av DHI Sverige AB för att undersöka effekter av framtida havsnivåhöjningar och grundvattennivåer. Modellen användes i examensarbetet för att undersöka möjligheterna att använda svackdiken för att avleda regnvatten från vägar och fastigheter i bostadsområdet.
Lösningar med svackdiken har skapats i modellen för att... (More)
I Landskrona ska det nya bostadsområdet Norra Borstahusen byggas. Genom området rinner Säbybäcken, dit bostadsområden kommer ha sin huvudsakliga avrinning. Syftet med examensarbetet, med önskan från Landskrona stad, har varit att undersöka möjligheterna att införa ett öppet dagvattensystem, särskilt en lösning med svackdiken.
För området har en hydrologisk modell skapats sedan tidigare i programmet MIKE SHE. Modellen skapades av DHI Sverige AB för att undersöka effekter av framtida havsnivåhöjningar och grundvattennivåer. Modellen användes i examensarbetet för att undersöka möjligheterna att använda svackdiken för att avleda regnvatten från vägar och fastigheter i bostadsområdet.
Lösningar med svackdiken har skapats i modellen för att avleda vatten från ett 10- respektive ett 100-årsregn. Arbetet fokuserade främst på placeringen av svackdiken men även en översiktlig dimensionering gjordes. Lösningen för att hantera ett 10-årsregn studerades i detalj. Genom att undersöka denna lösning har sårbara områden identifierats och råd kring höjdsättning gjorts. Från modellresultaten kan man se att det är möjligt att ha en öppen dagvattenlösning i form av svackdiken i Norra Borstahusen. Men det rekommenderas att andra utformningar av öppna dagvattenlösningar används i kombination med svackdiken för att skapa en helhetslösning och ett mer hållbart öppet dagvattensystem.

Idag är en del av Säbybäcken kulverterad och som ett sista steg i arbetet öppnades den kulverterade delen av bäcken och gjordes om till en meandrande bäckfåra i modellen. Effekter från 10- och 100-årsregn undersöktes för den nya sträckningen. (Less)
Abstract
In the city of Landskrona the new residential area Norra Borstahusen will be constructed. The watercourse Säbybäcken runs through the area and is the main recipient of the area. The purpose of the master thesis, by request from Landskrona city, was to investigate the possibilities of sustainable urban drainage, especially drainage using swales.
A hydrological model of the area has previously been created by DHI Sweden AB in the software MIKE SHE. This was used to examine effects due to future sea level rise and change in groundwater levels. The model is used during the thesis to investigate the possibility of using swales as a drainage solution to avert rainwater from roads and properties. The swales were inserted into the model and the... (More)
In the city of Landskrona the new residential area Norra Borstahusen will be constructed. The watercourse Säbybäcken runs through the area and is the main recipient of the area. The purpose of the master thesis, by request from Landskrona city, was to investigate the possibilities of sustainable urban drainage, especially drainage using swales.
A hydrological model of the area has previously been created by DHI Sweden AB in the software MIKE SHE. This was used to examine effects due to future sea level rise and change in groundwater levels. The model is used during the thesis to investigate the possibility of using swales as a drainage solution to avert rainwater from roads and properties. The swales were inserted into the model and the placement was investigated to avert extreme rainfall. Solutions with swales are made to divert water from a 10- and a 100-year rainfall. The main focus was to investigate the placement and give a rough estimate of the dimensions of the swale system. The solution of the 10-year rainfall was studied in detail. From this study vulnerable areas could be identified and suggestion of topography changes could be given. The conclusion made from the modeling results is that it is possible to have urban drainage using swales in the area.
However, it is recommended that a combination of other types of sustainable drainage solutions are used in addition in order to create a more sustainable and complete system.
Parts of the watercourse consist of a culvert section. As a final step in the project, the effects of a 10- and a 100-year rainfall on the watercourse was investigated as the culvert section was changed into a meandering watercourse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sternsén, Erica LU and Jonsdottir Myrdal, Embla LU
supervisor
organization
course
VVR820 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
hydrological modeling, sustainable urban drainage, swale, MIKE SHE, Norra Borstahusen
publication/series
TVVR13/5014
report number
13/5014
ISSN
1101-9824
language
Swedish
additional info
Examiner: Rolf Larsson
id
3910174
date added to LUP
2013-08-12 15:29:28
date last changed
2019-03-29 13:34:33
@misc{3910174,
 abstract   = {In the city of Landskrona the new residential area Norra Borstahusen will be constructed. The watercourse Säbybäcken runs through the area and is the main recipient of the area. The purpose of the master thesis, by request from Landskrona city, was to investigate the possibilities of sustainable urban drainage, especially drainage using swales. 
A hydrological model of the area has previously been created by DHI Sweden AB in the software MIKE SHE. This was used to examine effects due to future sea level rise and change in groundwater levels. The model is used during the thesis to investigate the possibility of using swales as a drainage solution to avert rainwater from roads and properties. The swales were inserted into the model and the placement was investigated to avert extreme rainfall. Solutions with swales are made to divert water from a 10- and a 100-year rainfall. The main focus was to investigate the placement and give a rough estimate of the dimensions of the swale system. The solution of the 10-year rainfall was studied in detail. From this study vulnerable areas could be identified and suggestion of topography changes could be given. The conclusion made from the modeling results is that it is possible to have urban drainage using swales in the area. 
However, it is recommended that a combination of other types of sustainable drainage solutions are used in addition in order to create a more sustainable and complete system.
Parts of the watercourse consist of a culvert section. As a final step in the project, the effects of a 10- and a 100-year rainfall on the watercourse was investigated as the culvert section was changed into a meandering watercourse.},
 author    = {Sternsén, Erica and Jonsdottir Myrdal, Embla},
 issn     = {1101-9824},
 keyword   = {hydrological modeling,sustainable urban drainage,swale,MIKE SHE,Norra Borstahusen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVVR13/5014},
 title    = {Öppet dagvattensystem för Norra Borstahusen},
 year     = {2013},
}