Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ledarskap - Ett enkelt begrepp? - En kvalitativ studie om framställningen av ledarskap, medarbetare och kontexter i managementlitteratur

Sandberg, Linda LU and Persson, Hanna (2013) KSKK01 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel: “Ledarskap- Ett enkelt begrepp?” - En kvalitativ studie om framställningen av ledarskap, medarbetare och kontexter i managementlitteratur.
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management.
Kurs: KSKK01 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, Vårterminen 2013.
Författare: Hanna Persson & Linda Sandberg
Handledare: Malin Espersson
Nyckelord: Ledarskap, medarbetare, kontexter, managementlitteratur.
Syfte: Genom att studera och analysera känd och populär managementlitteratur vill vi undersöka hur och i vilken utsträckning denna litteratur speglar aktuell managementforskning och om dessa hänger samman eller ej. Vi vill även se på hur ledarskap framställs... (More)
Sammanfattning
Titel: “Ledarskap- Ett enkelt begrepp?” - En kvalitativ studie om framställningen av ledarskap, medarbetare och kontexter i managementlitteratur.
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management.
Kurs: KSKK01 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, Vårterminen 2013.
Författare: Hanna Persson & Linda Sandberg
Handledare: Malin Espersson
Nyckelord: Ledarskap, medarbetare, kontexter, managementlitteratur.
Syfte: Genom att studera och analysera känd och populär managementlitteratur vill vi undersöka hur och i vilken utsträckning denna litteratur speglar aktuell managementforskning och om dessa hänger samman eller ej. Vi vill även se på hur ledarskap framställs samt hur synen på ledarskap ser ut. En undersökning kommer göras om hänsyn tas till medarbetare och hur dessa i sådana fall framställs i managementlitteratur, likväl vill vi se i vilken utsträckning hänsyn tas till olika kontexter i litteraturen. Studiens syfte är att undersöka hur ledarskap, medarbetare och kontexter framställs i vald managementlitteratur.
Frågeställningar: - Hur framställs ledare och ledarskap i managementlitteratur? - På vilket sätt framställs medarbetare? - I vilken utsträckning tas hänsyn till olika kontexter?
Metod: En kvalitativ textanalys med delar från innehållsanalys och argumentationsanalys, två utvalda managementböcker utgör empiriskt material.
Teoretisk referensram och tidigare forskning: Forskning och teori kring Ledarskap, medarbetarskap, kontexter, chefskap kontra ledarskap, path-goal teorin, leader-member exchange theory (LMX) samt kontingensteorin,
Slutsatser: Vald managementlitteratur ger en förenklad bild av ledarskap, beskrivningar inom området är förenklade och förklaringar på tillvägagångssätt saknas i de flesta diskussioner. Medarbetare framställs på ett generellt sätt och de framställs ofta som motståndslösa och enkla att styra. Studien visar att det finns en avsaknad av hänsyn till kontexter och dess påverkan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandberg, Linda LU and Persson, Hanna
supervisor
organization
course
KSKK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ledarskap, medarbetare, kontexter, managementlitteratur
language
Swedish
id
3910185
date added to LUP
2013-07-10 14:40:17
date last changed
2013-07-10 14:40:17
@misc{3910185,
 abstract   = {Sammanfattning
Titel: “Ledarskap- Ett enkelt begrepp?” - En kvalitativ studie om framställningen av ledarskap, medarbetare och kontexter i managementlitteratur.
Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. 
Kurs: KSKK01 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, Vårterminen 2013.
Författare: Hanna Persson & Linda Sandberg
Handledare: Malin Espersson
Nyckelord: Ledarskap, medarbetare, kontexter, managementlitteratur.
Syfte: Genom att studera och analysera känd och populär managementlitteratur vill vi undersöka hur och i vilken utsträckning denna litteratur speglar aktuell managementforskning och om dessa hänger samman eller ej. Vi vill även se på hur ledarskap framställs samt hur synen på ledarskap ser ut. En undersökning kommer göras om hänsyn tas till medarbetare och hur dessa i sådana fall framställs i managementlitteratur, likväl vill vi se i vilken utsträckning hänsyn tas till olika kontexter i litteraturen. Studiens syfte är att undersöka hur ledarskap, medarbetare och kontexter framställs i vald managementlitteratur.
Frågeställningar: - Hur framställs ledare och ledarskap i managementlitteratur? - På vilket sätt framställs medarbetare? - I vilken utsträckning tas hänsyn till olika kontexter?
Metod: En kvalitativ textanalys med delar från innehållsanalys och argumentationsanalys, två utvalda managementböcker utgör empiriskt material.
Teoretisk referensram och tidigare forskning: Forskning och teori kring Ledarskap, medarbetarskap, kontexter, chefskap kontra ledarskap, path-goal teorin, leader-member exchange theory (LMX) samt kontingensteorin,
Slutsatser: Vald managementlitteratur ger en förenklad bild av ledarskap, beskrivningar inom området är förenklade och förklaringar på tillvägagångssätt saknas i de flesta diskussioner. Medarbetare framställs på ett generellt sätt och de framställs ofta som motståndslösa och enkla att styra. Studien visar att det finns en avsaknad av hänsyn till kontexter och dess påverkan.},
 author    = {Sandberg, Linda and Persson, Hanna},
 keyword   = {Ledarskap,medarbetare,kontexter,managementlitteratur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ledarskap - Ett enkelt begrepp? - En kvalitativ studie om framställningen av ledarskap, medarbetare och kontexter i managementlitteratur},
 year     = {2013},
}