Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ingen av betydelse. Mödrar från samkönad familjebildning talar om spermadonatorn.

Polski, Anna LU (2013) PSPT02 20122
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Tidigare forskning på samkönad familjebildning i Sverige har främst rört homosexuella kvinnor och män som tillsammans delat föräldraskap i så kallade flerföräldrafamiljer. I denna kvalitativa studie fokuseras mödrar som istället vänt sig till fertilitetsklinik för insemination med donatorsäd från permanent okända donatorer. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med elva mödrar från sju samkönade familjer. Diskursanalys användes för att undersöka mödrarnas framställning av donatorn. Resultatet visar att donatorn konstrueras på två huvudsakliga sätt, som en icke-förälder och som barnens andra genetiska halva. En viss spänning finns mellan och inom konstruktionerna, där mycket av mödrarnas prat dock distanserar donatorn från familjen och... (More)
Tidigare forskning på samkönad familjebildning i Sverige har främst rört homosexuella kvinnor och män som tillsammans delat föräldraskap i så kallade flerföräldrafamiljer. I denna kvalitativa studie fokuseras mödrar som istället vänt sig till fertilitetsklinik för insemination med donatorsäd från permanent okända donatorer. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med elva mödrar från sju samkönade familjer. Diskursanalys användes för att undersöka mödrarnas framställning av donatorn. Resultatet visar att donatorn konstrueras på två huvudsakliga sätt, som en icke-förälder och som barnens andra genetiska halva. En viss spänning finns mellan och inom konstruktionerna, där mycket av mödrarnas prat dock distanserar donatorn från familjen och framställer honom som betydelselös. Mödrarnas tal ifrågasätter samhälleliga diskurser om vikten av genetiska band mellan individer, och positionerar båda mödrarna som föräldrar till barnen. (Less)
Abstract
Previous research on same-sex parenting in Sweden has focused on families in which homosexual women and men share parenting tasks in so called multi-parent families. This qualitative study focuses on mothers who turned to fertility clinics for insemination with semen from permanently unknown donors. Semi-structured interviews were conducted with eleven mothers from seven same-sex families. Discourse analysis was used in order to explore the mothers’ talk about the donor. The result indicates two main constructions of the donor, the donor as a non-parent, and the donor as the other genetic half of the children. A certain tension is created between and within these constructions, wherein much of the talk of the donor distances him from the... (More)
Previous research on same-sex parenting in Sweden has focused on families in which homosexual women and men share parenting tasks in so called multi-parent families. This qualitative study focuses on mothers who turned to fertility clinics for insemination with semen from permanently unknown donors. Semi-structured interviews were conducted with eleven mothers from seven same-sex families. Discourse analysis was used in order to explore the mothers’ talk about the donor. The result indicates two main constructions of the donor, the donor as a non-parent, and the donor as the other genetic half of the children. A certain tension is created between and within these constructions, wherein much of the talk of the donor distances him from the family and constructs him as unimportant. The mothers’ talk questions cultural discourses of the importance of genetic links between individuals, and positions both mothers as the parents of the children. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Polski, Anna LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20122
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
okänd donator, diskursanalys same-sex parenting, donatorsinsemination, lesbiska mödrar, samkönat föräldraskap, lesbian mothers, donor insemination, unknown donor, discourse analysis
language
Swedish
id
3910280
date added to LUP
2013-06-26 15:52:04
date last changed
2013-06-26 15:52:04
@misc{3910280,
 abstract   = {Previous research on same-sex parenting in Sweden has focused on families in which homosexual women and men share parenting tasks in so called multi-parent families. This qualitative study focuses on mothers who turned to fertility clinics for insemination with semen from permanently unknown donors. Semi-structured interviews were conducted with eleven mothers from seven same-sex families. Discourse analysis was used in order to explore the mothers’ talk about the donor. The result indicates two main constructions of the donor, the donor as a non-parent, and the donor as the other genetic half of the children. A certain tension is created between and within these constructions, wherein much of the talk of the donor distances him from the family and constructs him as unimportant. The mothers’ talk questions cultural discourses of the importance of genetic links between individuals, and positions both mothers as the parents of the children.},
 author    = {Polski, Anna},
 keyword   = {okänd donator,diskursanalys same-sex parenting,donatorsinsemination,lesbiska mödrar,samkönat föräldraskap,lesbian mothers,donor insemination,unknown donor,discourse analysis},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ingen av betydelse. Mödrar från samkönad familjebildning talar om spermadonatorn.},
 year     = {2013},
}