Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Auditor's responsibility according to law 2009:62 on measures against money laundering and terrorist financing.

Odin, Christoffer LU ; Andersson, Annsofie LU and Taube, Josefin LU (2013) In Revisorns ansvar enligt lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FEKH69 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att vi vill beskriva vad de skärpta reglerna i lag (SFS 2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innebär för revisorer. Vi vill även diskutera om och hur revisorerna fullföljer det ansvar som följer med lagstiftningen. Empirin består av sju semi-strukturerade intervjuer. Fyra intervjuer är gjorda med representanter från revisionsbyråer och tre intervjuer är gjorda med ansvariga myndigheter som arbetar med att förebygga och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Studiens resultat visar på att den nya lagstiftningen har gett revisorer ett större ansvar. Dock finns det skillnader i hur lagen påverkat revisorns arbete. Lagen ställer ett ökat krav på vissa åtaganden som ska... (More)
Syftet med denna studie är att vi vill beskriva vad de skärpta reglerna i lag (SFS 2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innebär för revisorer. Vi vill även diskutera om och hur revisorerna fullföljer det ansvar som följer med lagstiftningen. Empirin består av sju semi-strukturerade intervjuer. Fyra intervjuer är gjorda med representanter från revisionsbyråer och tre intervjuer är gjorda med ansvariga myndigheter som arbetar med att förebygga och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Studiens resultat visar på att den nya lagstiftningen har gett revisorer ett större ansvar. Dock finns det skillnader i hur lagen påverkat revisorns arbete. Lagen ställer ett ökat krav på vissa åtaganden som ska utföras utifrån ett riskbaserat förhållningssätt. Hur dessa upplevs och tillämpas skiljer sig till viss del åt mellan de olika företagen. Myndigheterna upplever att revisorer kan utföra ett bättre arbete när det gäller lagens efterlevnad. De anser också att revisorer skickar för få penningtvättsrapporter till Finanspolisen. Det finns många möjliga förklaringar till den låga rapporteringen men myndigheterna förespråkar först och främst bättre utbildning inom lagen för att komma till rätta med detta samt med lagens övriga åtaganden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Odin, Christoffer LU ; Andersson, Annsofie LU and Taube, Josefin LU
supervisor
organization
alternative title
Revisorns ansvar enligt lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
course
FEKH69 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Penningtvätt, Revisor, Riskbaserat förhållningssätt, Rapportering, Lag (SFS 2009:62)
publication/series
Revisorns ansvar enligt lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
language
Swedish
id
3910454
date added to LUP
2013-07-03 14:58:18
date last changed
2013-07-03 14:58:18
@misc{3910454,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att vi vill beskriva vad de skärpta reglerna i lag (SFS 2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innebär för revisorer. Vi vill även diskutera om och hur revisorerna fullföljer det ansvar som följer med lagstiftningen. Empirin består av sju semi-strukturerade intervjuer. Fyra intervjuer är gjorda med representanter från revisionsbyråer och tre intervjuer är gjorda med ansvariga myndigheter som arbetar med att förebygga och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Studiens resultat visar på att den nya lagstiftningen har gett revisorer ett större ansvar. Dock finns det skillnader i hur lagen påverkat revisorns arbete. Lagen ställer ett ökat krav på vissa åtaganden som ska utföras utifrån ett riskbaserat förhållningssätt. Hur dessa upplevs och tillämpas skiljer sig till viss del åt mellan de olika företagen. Myndigheterna upplever att revisorer kan utföra ett bättre arbete när det gäller lagens efterlevnad. De anser också att revisorer skickar för få penningtvättsrapporter till Finanspolisen. Det finns många möjliga förklaringar till den låga rapporteringen men myndigheterna förespråkar först och främst bättre utbildning inom lagen för att komma till rätta med detta samt med lagens övriga åtaganden.},
 author    = {Odin, Christoffer and Andersson, Annsofie and Taube, Josefin},
 keyword   = {Penningtvätt,Revisor,Riskbaserat förhållningssätt,Rapportering,Lag (SFS 2009:62)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Revisorns ansvar enligt lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.},
 title    = {Auditor's responsibility according to law 2009:62 on measures against money laundering and terrorist financing.},
 year     = {2013},
}