Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Strategival vid standardkrig - En fallstudie på den svenska mobila betalningsmarknaden

Graflund, Fredrik LU ; Olivensjö, Anton and Salahovic, Husein (2013) FEKH19 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett företags branschursprung och interna styrkor påverkar dess strategier när de går in i ett standardkrig. Studien tar en abduktiv ansats där en fallstudie genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer på den svenska mobila betalningsmarknaden. Inhämtad primär- och sekundärdata analyserades via kodning och kontinuerliga jämförelser.Författarna har genomfört två semistrukturerade intervjuer på två fallföretag som båda nyligen gått in på den svenska mobila betalningsmarknaden. Respondenterna har varit individer som haft en central del i strategival. Summerat kommer författarna fram till att branschbakgrund och interna styrkor påverkar ett företags strategival i ett standardkrig. I synnerhet... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett företags branschursprung och interna styrkor påverkar dess strategier när de går in i ett standardkrig. Studien tar en abduktiv ansats där en fallstudie genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer på den svenska mobila betalningsmarknaden. Inhämtad primär- och sekundärdata analyserades via kodning och kontinuerliga jämförelser.Författarna har genomfört två semistrukturerade intervjuer på två fallföretag som båda nyligen gått in på den svenska mobila betalningsmarknaden. Respondenterna har varit individer som haft en central del i strategival. Summerat kommer författarna fram till att branschbakgrund och interna styrkor påverkar ett företags strategival i ett standardkrig. I synnerhet upplever författarna att synen på kunden genomgående påverkar ett företags strategier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Graflund, Fredrik LU ; Olivensjö, Anton and Salahovic, Husein
supervisor
organization
course
FEKH19 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Standardkrig, strategi, mobila betalningar, branschursprung, interna styrkor
language
Swedish
id
3911000
date added to LUP
2013-07-30 10:44:37
date last changed
2013-07-30 10:44:37
@misc{3911000,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett företags branschursprung och interna styrkor påverkar dess strategier när de går in i ett standardkrig. Studien tar en abduktiv ansats där en fallstudie genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer på den svenska mobila betalningsmarknaden. Inhämtad primär- och sekundärdata analyserades via kodning och kontinuerliga jämförelser.Författarna har genomfört två semistrukturerade intervjuer på två fallföretag som båda nyligen gått in på den svenska mobila betalningsmarknaden. Respondenterna har varit individer som haft en central del i strategival. Summerat kommer författarna fram till att branschbakgrund och interna styrkor påverkar ett företags strategival i ett standardkrig. I synnerhet upplever författarna att synen på kunden genomgående påverkar ett företags strategier.},
 author    = {Graflund, Fredrik and Olivensjö, Anton and Salahovic, Husein},
 keyword   = {Standardkrig,strategi,mobila betalningar,branschursprung,interna styrkor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strategival vid standardkrig - En fallstudie på den svenska mobila betalningsmarknaden},
 year     = {2013},
}