Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Stadsdelsutveckling i Helsingborg - Universitetsområdet

Schützer, Rickard and Windmill, William (2013)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
Examensarbetet syftar till att ta fram ett förslag på hur ett delområde inom H+ kan utvecklas och göras bättre. H+ är ett stort utvecklingsprojekt i Helsingborgs stad, och stora delar är för tillfället i planeringsskedet. Projektet upptar en area på ungefär 100 hektar som är indelat i fem olika delområden, och det förväntas stå klart år 2035. Området som har valts att inriktas på är Universitetsområdet, och präglas idag av en tråkig segregation som delar upp området i två olika delar. Arbetet kommer att fokusera på att integrera de olika delarna i området med varandra. Det här har försökt åstadkommas genom att tillföra förbindelser till områden som tidigare var svårtillgängliga. Även flera mötesplatser har skapats i området, då det i... (More)
Examensarbetet syftar till att ta fram ett förslag på hur ett delområde inom H+ kan utvecklas och göras bättre. H+ är ett stort utvecklingsprojekt i Helsingborgs stad, och stora delar är för tillfället i planeringsskedet. Projektet upptar en area på ungefär 100 hektar som är indelat i fem olika delområden, och det förväntas stå klart år 2035. Området som har valts att inriktas på är Universitetsområdet, och präglas idag av en tråkig segregation som delar upp området i två olika delar. Arbetet kommer att fokusera på att integrera de olika delarna i området med varandra. Det här har försökt åstadkommas genom att tillföra förbindelser till områden som tidigare var svårtillgängliga. Även flera mötesplatser har skapats i området, då det i dagsläget innehar mycket infrastruktur som lämnar lite utrymme till platser för folk att samlas på. Förslaget som har tagits fram tar hänsyn till anrika byggnader som är betydelsefulla för stadens historia, och det strävar efter att uppfylla H+ krav på hur markandelar ska användas. Många vägar har tagits bort eller fått ändrad funktion, för att få ett mer bilfritt område med renare och friskare luft. Staden ska få in mer vatten och grönska, därför har det tagits fram ett förslag på dagvattenhantering i form av ett öppet system med bland annat kanaler och dammar. Projektet kommer att presenteras visuellt med 3D-modellerade bilder, både översiktliga och mer detaljerade. De här kommer att stå som ett förslag på hur området kan komma att se ut i framtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schützer, Rickard and Windmill, William
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
stadsdelsutveckling, helsingborg, h+, arkitektur
language
Swedish
id
3912727
date added to LUP
2013-06-29 03:40:19
date last changed
2018-10-18 10:27:02
@misc{3912727,
 abstract   = {Examensarbetet syftar till att ta fram ett förslag på hur ett delområde inom H+ kan utvecklas och göras bättre. H+ är ett stort utvecklingsprojekt i Helsingborgs stad, och stora delar är för tillfället i planeringsskedet. Projektet upptar en area på ungefär 100 hektar som är indelat i fem olika delområden, och det förväntas stå klart år 2035. Området som har valts att inriktas på är Universitetsområdet, och präglas idag av en tråkig segregation som delar upp området i två olika delar. Arbetet kommer att fokusera på att integrera de olika delarna i området med varandra. Det här har försökt åstadkommas genom att tillföra förbindelser till områden som tidigare var svårtillgängliga. Även flera mötesplatser har skapats i området, då det i dagsläget innehar mycket infrastruktur som lämnar lite utrymme till platser för folk att samlas på. Förslaget som har tagits fram tar hänsyn till anrika byggnader som är betydelsefulla för stadens historia, och det strävar efter att uppfylla H+ krav på hur markandelar ska användas. Många vägar har tagits bort eller fått ändrad funktion, för att få ett mer bilfritt område med renare och friskare luft. Staden ska få in mer vatten och grönska, därför har det tagits fram ett förslag på dagvattenhantering i form av ett öppet system med bland annat kanaler och dammar. Projektet kommer att presenteras visuellt med 3D-modellerade bilder, både översiktliga och mer detaljerade. De här kommer att stå som ett förslag på hur området kan komma att se ut i framtiden.},
 author    = {Schützer, Rickard and Windmill, William},
 keyword   = {stadsdelsutveckling,helsingborg,h+,arkitektur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stadsdelsutveckling i Helsingborg - Universitetsområdet},
 year     = {2013},
}