Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Certifieringars betydelse för livsmedelsaktörer - Explicita och implicita effekter för säkrare livsmedel

Boman, Helena and Dahl, Victor LU (2013) SMKK10 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Certifieringar påverkar aktörerna inom livsmedelsbranschen. Vi menar, efter vår studie av producenter i Svenska frukt och gröntbranschen, att certifieringar har både explicita och implicita effekter för att säkra livsmedel. Dels bidrar de till att förebygga osäkra livsmedel genom att kvalitetssäkra processer genom hela värdekedjan. Att de flesta aktörerna inom branschen har som krav att bara arbeta med certifierade leverantörer samtidigt som systemet bygger på tredjepartsgranskningar leder det till att man måste jobba med de interna processerna för att nå vissa standarder som mäts i granskningarna för att vara med på marknaden. Förutom att säkra livsmedel, påverkas aktörer även indirekt av certifieringar. Bland annat kan certifieringar... (More)
Certifieringar påverkar aktörerna inom livsmedelsbranschen. Vi menar, efter vår studie av producenter i Svenska frukt och gröntbranschen, att certifieringar har både explicita och implicita effekter för att säkra livsmedel. Dels bidrar de till att förebygga osäkra livsmedel genom att kvalitetssäkra processer genom hela värdekedjan. Att de flesta aktörerna inom branschen har som krav att bara arbeta med certifierade leverantörer samtidigt som systemet bygger på tredjepartsgranskningar leder det till att man måste jobba med de interna processerna för att nå vissa standarder som mäts i granskningarna för att vara med på marknaden. Förutom att säkra livsmedel, påverkas aktörer även indirekt av certifieringar. Bland annat kan certifieringar spela en viktig roll som kunskapsspridare för organisationer och för de människor som arbetar inom den. Vidare innebär tredjepartskontrollerna, som certifieringssystemen bygger på, att producenter som köper råvaror och själva slipper lägga tid och pengar på att göra grundläggande kontroller. Detta friar upp resurser för att göra kompletterande kontroller, som annars inte skulle utföras. Indirekt leder detta till en förhöjd kvalitetsnivå inom branschen då aktörer granskas mer på djupet än de skulle gjorts utan ett etablerat certifieringssystem. Certifieringar signalerar även ett kvalitetsvärde, detta i sin tur betyder att det skapas en polarisering mellan certifierade och icke certifierade aktörer inom branschen. För de certifierade aktörerna leder certifieringen till en marknadsfördel, med andra ord, man får tillgång till marknaden, medan det för icke certifierade aktörer kan leda till en marknadsbarriär och utanförskap. Det har visserligen negativa aspekter för den fria marknaden men samtidigt positivt för att säkra livsmedel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Boman, Helena and Dahl, Victor LU
supervisor
organization
course
SMKK10 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
certifieringar, säkra livsmedel, symboliskt värde, marknadsaspekter certifications, safe food, symbolic value, market perspective
language
Swedish
id
3912754
date added to LUP
2013-08-30 09:30:06
date last changed
2013-08-30 09:30:06
@misc{3912754,
 abstract   = {Certifieringar påverkar aktörerna inom livsmedelsbranschen. Vi menar, efter vår studie av producenter i Svenska frukt och gröntbranschen, att certifieringar har både explicita och implicita effekter för att säkra livsmedel. Dels bidrar de till att förebygga osäkra livsmedel genom att kvalitetssäkra processer genom hela värdekedjan. Att de flesta aktörerna inom branschen har som krav att bara arbeta med certifierade leverantörer samtidigt som systemet bygger på tredjepartsgranskningar leder det till att man måste jobba med de interna processerna för att nå vissa standarder som mäts i granskningarna för att vara med på marknaden. Förutom att säkra livsmedel, påverkas aktörer även indirekt av certifieringar. Bland annat kan certifieringar spela en viktig roll som kunskapsspridare för organisationer och för de människor som arbetar inom den. Vidare innebär tredjepartskontrollerna, som certifieringssystemen bygger på, att producenter som köper råvaror och själva slipper lägga tid och pengar på att göra grundläggande kontroller. Detta friar upp resurser för att göra kompletterande kontroller, som annars inte skulle utföras. Indirekt leder detta till en förhöjd kvalitetsnivå inom branschen då aktörer granskas mer på djupet än de skulle gjorts utan ett etablerat certifieringssystem. Certifieringar signalerar även ett kvalitetsvärde, detta i sin tur betyder att det skapas en polarisering mellan certifierade och icke certifierade aktörer inom branschen. För de certifierade aktörerna leder certifieringen till en marknadsfördel, med andra ord, man får tillgång till marknaden, medan det för icke certifierade aktörer kan leda till en marknadsbarriär och utanförskap. Det har visserligen negativa aspekter för den fria marknaden men samtidigt positivt för att säkra livsmedel.},
 author    = {Boman, Helena and Dahl, Victor},
 keyword   = {certifieringar,säkra livsmedel,symboliskt värde,marknadsaspekter certifications,safe food,symbolic value,market perspective},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Certifieringars betydelse för livsmedelsaktörer - Explicita och implicita effekter för säkrare livsmedel},
 year     = {2013},
}