Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Nansens resa över Atlanten

Adamsson, Sophie LU ; Lindmark, Johannes LU and Mc Carthy, Andrea LU (2013) FEKH49 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Nansens resa över Atlanten – Förväntningars betydelse för att förklara kulturella skeenden

Seminariedatum: 5 Juni, 2013

Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på Kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Sophie Adamsson, Johannes Lindmark & Andrea McCarthy

Handledare: Nadja Sörgärde

Nyckelord: Organisationskultur, Identitet, Etablering utomlands, Förväntningar, Värderingar

Syfte: Vi har genomfört vår studie i syfte att ge en alternativ bild av vilka byggstenar som kan anses vara centrala i en kulturmodell

Metod: Arbetet bygger på en kvalitativ metod med en induktiv ansats som hjälper oss att förstå sociala samspelet mellan chefer och anställda ur ett socialkonstruktionistiskt och hermeneutiskt... (More)
Titel: Nansens resa över Atlanten – Förväntningars betydelse för att förklara kulturella skeenden

Seminariedatum: 5 Juni, 2013

Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på Kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Sophie Adamsson, Johannes Lindmark & Andrea McCarthy

Handledare: Nadja Sörgärde

Nyckelord: Organisationskultur, Identitet, Etablering utomlands, Förväntningar, Värderingar

Syfte: Vi har genomfört vår studie i syfte att ge en alternativ bild av vilka byggstenar som kan anses vara centrala i en kulturmodell

Metod: Arbetet bygger på en kvalitativ metod med en induktiv ansats som hjälper oss att förstå sociala samspelet mellan chefer och anställda ur ett socialkonstruktionistiskt och hermeneutiskt förhållningssätt

Teori: Studiens teoretiska referensram åskådliggör grundläggande teorier om kultur och identitet

Empiri: Studiens empiri består utav elva stycken semistrukturerade intervjuer med både chefer och anställda, på ett svenskt IT-bolag som har etablerats utomlands

Resultat: Vårt resultat landar i att chefernas intention med etableringen utomlands som stämmer väl överens med vad de anställda uppskattar och värderar högt, även om de anställdas förväntningar har påverkats till det negativa av tidigare erfarenheter (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Adamsson, Sophie LU ; Lindmark, Johannes LU and Mc Carthy, Andrea LU
supervisor
organization
alternative title
Förväntningars betydelse för att förklara kulturella skeenden
course
FEKH49 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Organisationskultur, Identitet, Etablering utomlands, Förväntningar, Värderingar
language
Swedish
id
3912776
date added to LUP
2013-07-01 11:10:50
date last changed
2013-07-01 11:10:50
@misc{3912776,
 abstract   = {Titel: Nansens resa över Atlanten – Förväntningars betydelse för att förklara kulturella skeenden

Seminariedatum: 5 Juni, 2013

Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på Kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Sophie Adamsson, Johannes Lindmark & Andrea McCarthy

Handledare: Nadja Sörgärde

Nyckelord: Organisationskultur, Identitet, Etablering utomlands, Förväntningar, Värderingar

Syfte: Vi har genomfört vår studie i syfte att ge en alternativ bild av vilka byggstenar som kan anses vara centrala i en kulturmodell

Metod: Arbetet bygger på en kvalitativ metod med en induktiv ansats som hjälper oss att förstå sociala samspelet mellan chefer och anställda ur ett socialkonstruktionistiskt och hermeneutiskt förhållningssätt

Teori: Studiens teoretiska referensram åskådliggör grundläggande teorier om 	kultur och identitet
	
Empiri: Studiens empiri består utav elva stycken semistrukturerade intervjuer med både chefer och anställda, på ett svenskt IT-bolag som har etablerats utomlands

Resultat: Vårt resultat landar i att chefernas intention med etableringen utomlands som stämmer väl överens med vad de anställda uppskattar och värderar högt, även om de anställdas förväntningar har påverkats till det negativa av tidigare erfarenheter},
 author    = {Adamsson, Sophie and Lindmark, Johannes and Mc Carthy, Andrea},
 keyword   = {Organisationskultur,Identitet,Etablering utomlands,Förväntningar,Värderingar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nansens resa över Atlanten},
 year     = {2013},
}