Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

A Growing Concern with Going Concern

Lundgren, Niklas LU ; Granath, Simon LU and Kumlin, Annika LU (2013) FEKH69 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Studiens syfte är att redogöra för tidigare forskning om fortsatt drift och olika omständigheter som påverkar revisorns uttalande om fortsatt drift, att undersöka om och i så fall hur relationen mellan ägare och företagsledning påverkar revisorns oberoende samt att jämföra en enkel konkursmodell med revisorer i frågan om fortsatt drift.
Metod: En kvantitativ metod valdes för att möjliggöra statistisk hypotesprövning inom ramen för en positivistisk kunskapssyn. Bland svenska företag som gick i konkurs 2012 och som innan konkursen omsatte över 10 miljoner kronor har revisionsberättelsen studerats generellt och revisorns anmärkning om tvivel kring fortsatt drift specifikt. Information om vilka bolag som gått i konkurs har hämtats från... (More)
Syfte: Studiens syfte är att redogöra för tidigare forskning om fortsatt drift och olika omständigheter som påverkar revisorns uttalande om fortsatt drift, att undersöka om och i så fall hur relationen mellan ägare och företagsledning påverkar revisorns oberoende samt att jämföra en enkel konkursmodell med revisorer i frågan om fortsatt drift.
Metod: En kvantitativ metod valdes för att möjliggöra statistisk hypotesprövning inom ramen för en positivistisk kunskapssyn. Bland svenska företag som gick i konkurs 2012 och som innan konkursen omsatte över 10 miljoner kronor har revisionsberättelsen studerats generellt och revisorns anmärkning om tvivel kring fortsatt drift specifikt. Information om vilka bolag som gått i konkurs har hämtats från UC allabolag AB och därefter har primär och sekundär data hämtats från Business Retriever. Urvalet består av 450 aktiebolag.
Teoretiska perspektiv: Agentteorins utgångspunkter i informationsasymmetri och ”positive accounting theory” har använts för att ställa upp hypoteser och tolka resultat som syftar på revisorns oberoende. Därutöver har tidigare forskning på området och Altmans Z´´-modell utgjort grunden för analys.
Empiri: Materialet visar att revisorn oftare lämnar en avvikande revisionsberättelse om orsaken till anmärkningen har tydligt stöd i lagen och är lätt att kontrollera. GC-varningen verkar mindre vanlig i Sverige än i andra länder. Företag med GC-varning har sämre nyckeltal eller närmare till konkurs. Altmans Z´´-modell är mer effektiv (58 %) än revisorerna (14,7 %) för konkursprediktion.
Resultat: Varken företagsledningens lön eller företagets personalstorlek förklarar andelen GC-varningar, däremot skiljer sig de företag som har fått en GC-varning åt från de som inte har fått en sådan. Nyckeltal och tid är två, av varandra oberoende, förklarande variabler. Att dessa faktorer inte korrelerar innebär att revisorn får väsentlig information om företagets möjligheter till fortsatt drift som inte framgår av årsredovisningen. Det finns därför god anledning till diskussion om revisorns tystnadsplikt, upplysningsplikt och revisionsberättelsens standardutformning. Mer forskning om friska företags revisions-berättelser behövs och revisionsberättelsens innebörd bör studeras med en tolkande ansats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundgren, Niklas LU ; Granath, Simon LU and Kumlin, Annika LU
supervisor
organization
alternative title
Vad kan förklara revisorns yttrande angående företagets förmåga till fortsatt drift?
course
FEKH69 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Revision, konkurs, going concern, agentteori, konkursmodell
language
Swedish
additional info
All authors contributed equally to the paper.
id
3915042
date added to LUP
2013-07-02 14:54:54
date last changed
2013-07-02 14:54:54
@misc{3915042,
 abstract   = {Syfte: Studiens syfte är att redogöra för tidigare forskning om fortsatt drift och olika omständigheter som påverkar revisorns uttalande om fortsatt drift, att undersöka om och i så fall hur relationen mellan ägare och företagsledning påverkar revisorns oberoende samt att jämföra en enkel konkursmodell med revisorer i frågan om fortsatt drift.
Metod: En kvantitativ metod valdes för att möjliggöra statistisk hypotesprövning inom ramen för en positivistisk kunskapssyn. Bland svenska företag som gick i konkurs 2012 och som innan konkursen omsatte över 10 miljoner kronor har revisionsberättelsen studerats generellt och revisorns anmärkning om tvivel kring fortsatt drift specifikt. Information om vilka bolag som gått i konkurs har hämtats från UC allabolag AB och därefter har primär och sekundär data hämtats från Business Retriever. Urvalet består av 450 aktiebolag.
Teoretiska perspektiv: Agentteorins utgångspunkter i informationsasymmetri och ”positive accounting theory” har använts för att ställa upp hypoteser och tolka resultat som syftar på revisorns oberoende. Därutöver har tidigare forskning på området och Altmans Z´´-modell utgjort grunden för analys.
Empiri: Materialet visar att revisorn oftare lämnar en avvikande revisionsberättelse om orsaken till anmärkningen har tydligt stöd i lagen och är lätt att kontrollera. GC-varningen verkar mindre vanlig i Sverige än i andra länder. Företag med GC-varning har sämre nyckeltal eller närmare till konkurs. Altmans Z´´-modell är mer effektiv (58 %) än revisorerna (14,7 %) för konkursprediktion.
Resultat: Varken företagsledningens lön eller företagets personalstorlek förklarar andelen GC-varningar, däremot skiljer sig de företag som har fått en GC-varning åt från de som inte har fått en sådan. Nyckeltal och tid är två, av varandra oberoende, förklarande variabler. Att dessa faktorer inte korrelerar innebär att revisorn får väsentlig information om företagets möjligheter till fortsatt drift som inte framgår av årsredovisningen. Det finns därför god anledning till diskussion om revisorns tystnadsplikt, upplysningsplikt och revisionsberättelsens standardutformning. Mer forskning om friska företags revisions-berättelser behövs och revisionsberättelsens innebörd bör studeras med en tolkande ansats.},
 author    = {Lundgren, Niklas and Granath, Simon and Kumlin, Annika},
 keyword   = {Revision,konkurs,going concern,agentteori,konkursmodell},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {A Growing Concern with Going Concern},
 year     = {2013},
}