Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att föda och fostra kunskap - om kunskap som styrmetod i vården

Eklund, Camilla LU and Ekelund, Cornelia (2013) FEKN90 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Det huvudsakliga syftet är att analysera vilka förutsättningar och hinder det finns för att använda kunskapsstyrning som en framgångsrik styrmetod. För att uppfylla det huvudsakliga syftet kommer vi som ett delsyfte ta fram ett analysverktyg som baseras på de faktorer från Knowledge Management och Evidence Based Management som sammanfattar termen kunskapsstyrning. Ännu ett delsyfte är att beskriva hur kunskapsstyrning kan användas inom vården där ett valfrihetssystem är infört med intentionen att förbättra kvaliteten på vården.

Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie och bygger på en blandning av deduktiv och induktiv ansats.
Teoretiska perspektiv: Knowledge Management och Evidence Based Management.

Empiri: Den empiriska... (More)
Syfte: Det huvudsakliga syftet är att analysera vilka förutsättningar och hinder det finns för att använda kunskapsstyrning som en framgångsrik styrmetod. För att uppfylla det huvudsakliga syftet kommer vi som ett delsyfte ta fram ett analysverktyg som baseras på de faktorer från Knowledge Management och Evidence Based Management som sammanfattar termen kunskapsstyrning. Ännu ett delsyfte är att beskriva hur kunskapsstyrning kan användas inom vården där ett valfrihetssystem är infört med intentionen att förbättra kvaliteten på vården.

Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie och bygger på en blandning av deduktiv och induktiv ansats.
Teoretiska perspektiv: Knowledge Management och Evidence Based Management.

Empiri: Den empiriska delen består av primärdata från semi-strukturerade intervjuer med elva personer från tre olika nivåer i fallorganisationen samt en forskare från Lunds Universitet.

Slutsatser: Vi har identifierat två teoretiska begrepp (Knowledge Management och Evidence Based Management) som tillsammans sammanfattar det praktiska begreppet kunskapsstyrning. Ett analysverktyg har konstruerats för att göra det möjligt att finna vilka förutsättningar och hinder som finns för att kunskapsstyrning ska vara en framgångsrik styrmetod inom vården. Det visade sig att analysverktyget fungerade eftersom det fångade aspekter som vi kunnat identifiera i det empiriska materialet. Åtta förutsättningar och tio hinder för att använda kunskapsstyrning som en framgångsrik styrmetod identifierades. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eklund, Camilla LU and Ekelund, Cornelia
supervisor
organization
course
FEKN90 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Knowledge Management, Evidence Based Management, Kunskapsstyrning, Vårdsektor, Valfrihetssystem
language
Swedish
id
3915376
date added to LUP
2013-08-13 10:25:51
date last changed
2013-08-13 10:25:51
@misc{3915376,
 abstract   = {Syfte: Det huvudsakliga syftet är att analysera vilka förutsättningar och hinder det finns för att använda kunskapsstyrning som en framgångsrik styrmetod. För att uppfylla det huvudsakliga syftet kommer vi som ett delsyfte ta fram ett analysverktyg som baseras på de faktorer från Knowledge Management och Evidence Based Management som sammanfattar termen kunskapsstyrning. Ännu ett delsyfte är att beskriva hur kunskapsstyrning kan användas inom vården där ett valfrihetssystem är infört med intentionen att förbättra kvaliteten på vården.

Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie och bygger på en blandning av deduktiv och induktiv ansats.
Teoretiska perspektiv: Knowledge Management och Evidence Based Management.

Empiri: Den empiriska delen består av primärdata från semi-strukturerade intervjuer med elva personer från tre olika nivåer i fallorganisationen samt en forskare från Lunds Universitet.

Slutsatser: Vi har identifierat två teoretiska begrepp (Knowledge Management och Evidence Based Management) som tillsammans sammanfattar det praktiska begreppet kunskapsstyrning. Ett analysverktyg har konstruerats för att göra det möjligt att finna vilka förutsättningar och hinder som finns för att kunskapsstyrning ska vara en framgångsrik styrmetod inom vården. Det visade sig att analysverktyget fungerade eftersom det fångade aspekter som vi kunnat identifiera i det empiriska materialet. Åtta förutsättningar och tio hinder för att använda kunskapsstyrning som en framgångsrik styrmetod identifierades.},
 author    = {Eklund, Camilla and Ekelund, Cornelia},
 keyword   = {Knowledge Management,Evidence Based Management,Kunskapsstyrning,Vårdsektor,Valfrihetssystem},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att föda och fostra kunskap - om kunskap som styrmetod i vården},
 year     = {2013},
}