Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att nå hela vägen- Informationsdelning i försörjningskedjor bestående av flera nivåer

Karlsson, Therese and Möllborg, Elin LU (2013) FEKN90 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vad för faktorer som påverkar informationsdelning i en försörjningskedja bestående av fler än två parter.
Metod: En kvalitativ forskningsansats har använts för att analysera skillnaderna i respondenternas uppfattning om informationsdelning.
Teoretiskt Perspektiv: Uppsatsen utgår från den teoretiska modell som sammanställts efter genomgång av tidigare litteratur inom området informationsdelning i försörjningskedjor.
Empiri: Empirin är insamlad genom åtta semistrukturerade intervjuer på sex utvalda företag. Intervjuerna har skett med de personer, som på respektive företag, har god insikt i arbetet med informationsdelning och leverantörsrelationer.
Resultat: Studien visar en relativt hög... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vad för faktorer som påverkar informationsdelning i en försörjningskedja bestående av fler än två parter.
Metod: En kvalitativ forskningsansats har använts för att analysera skillnaderna i respondenternas uppfattning om informationsdelning.
Teoretiskt Perspektiv: Uppsatsen utgår från den teoretiska modell som sammanställts efter genomgång av tidigare litteratur inom området informationsdelning i försörjningskedjor.
Empiri: Empirin är insamlad genom åtta semistrukturerade intervjuer på sex utvalda företag. Intervjuerna har skett med de personer, som på respektive företag, har god insikt i arbetet med informationsdelning och leverantörsrelationer.
Resultat: Studien visar en relativt hög grad av överensstämmelse med den framtagna teoretiska modellen. Då modellen har sin grund i tidigare forskning som främst berör informationsdelning mellan två parter i en försörjningskedja, anser vi att modellen bör utökas för att bättra förklara vad som påverkar informationsdelning i längre försörjningskedjor. Då empirin tyder på brister inom standardiserade processer föreslår vi att denna faktor ska läggas till. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Therese and Möllborg, Elin LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
informationsdelning, försörjningskedja, samarbete, supply chain management, leverantör
language
Swedish
id
3917112
date added to LUP
2013-08-13 10:06:25
date last changed
2013-08-13 10:06:25
@misc{3917112,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vad för faktorer som påverkar informationsdelning i en försörjningskedja bestående av fler än två parter. 
Metod: En kvalitativ forskningsansats har använts för att analysera skillnaderna i respondenternas uppfattning om informationsdelning.
Teoretiskt Perspektiv: Uppsatsen utgår från den teoretiska modell som sammanställts efter genomgång av tidigare litteratur inom området informationsdelning i försörjningskedjor. 
Empiri: Empirin är insamlad genom åtta semistrukturerade intervjuer på sex utvalda företag. Intervjuerna har skett med de personer, som på respektive företag, har god insikt i arbetet med informationsdelning och leverantörsrelationer. 
Resultat: Studien visar en relativt hög grad av överensstämmelse med den framtagna teoretiska modellen. Då modellen har sin grund i tidigare forskning som främst berör informationsdelning mellan två parter i en försörjningskedja, anser vi att modellen bör utökas för att bättra förklara vad som påverkar informationsdelning i längre försörjningskedjor. Då empirin tyder på brister inom standardiserade processer föreslår vi att denna faktor ska läggas till.},
 author    = {Karlsson, Therese and Möllborg, Elin},
 keyword   = {informationsdelning,försörjningskedja,samarbete,supply chain management,leverantör},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att nå hela vägen- Informationsdelning i försörjningskedjor bestående av flera nivåer},
 year     = {2013},
}