Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den ideella vägen till det ideala beteendet

Norell, Malin LU and Jönsson, Jennifer LU (2013) PSYK01 20131
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna studie hade som syfte att undersöka ett antal viktiga faktorer inom ideella organisationer vilka antas vara relaterade till Organizational Citizenship Behavior (OCB) samt i vilken grad dessa faktorer kunde förutsäga OCB. De undersökta variablerna var Välmående, Beslutstilar, Centralisering, Kontroll över arbetet, Autonomi och Engagemang. Ytterligare ett syfte var att undersöka sambandet mellan beslutstilar och OCB. Deltagarna bestod av individer med en beslutsfattande position inom svenska studentkårer. Deltagarna rekryterades via e-post och svarade på ett webbaserat frågeformulär. Resultaten pekade på att engagemang och centralisering var de bästa prediktorerna för OCB. Välmående visade sig inte ha någon större effekt i att... (More)
Denna studie hade som syfte att undersöka ett antal viktiga faktorer inom ideella organisationer vilka antas vara relaterade till Organizational Citizenship Behavior (OCB) samt i vilken grad dessa faktorer kunde förutsäga OCB. De undersökta variablerna var Välmående, Beslutstilar, Centralisering, Kontroll över arbetet, Autonomi och Engagemang. Ytterligare ett syfte var att undersöka sambandet mellan beslutstilar och OCB. Deltagarna bestod av individer med en beslutsfattande position inom svenska studentkårer. Deltagarna rekryterades via e-post och svarade på ett webbaserat frågeformulär. Resultaten pekade på att engagemang och centralisering var de bästa prediktorerna för OCB. Välmående visade sig inte ha någon större effekt i att predicera OCB. Beslutstilar hade inte heller någon större effekt på OCB. Ett antal alternativa förklaringar till resultaten redovisas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norell, Malin LU and Jönsson, Jennifer LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Organizational Citizenship Behavior, ideella organisationer, välmående, beslutstilar, centralisering, kontroll över arbetet, autonomi, engagemang
language
Swedish
id
3917258
date added to LUP
2013-07-10 15:56:20
date last changed
2013-07-10 15:56:20
@misc{3917258,
 abstract   = {Denna studie hade som syfte att undersöka ett antal viktiga faktorer inom ideella organisationer vilka antas vara relaterade till Organizational Citizenship Behavior (OCB) samt i vilken grad dessa faktorer kunde förutsäga OCB. De undersökta variablerna var Välmående, Beslutstilar, Centralisering, Kontroll över arbetet, Autonomi och Engagemang. Ytterligare ett syfte var att undersöka sambandet mellan beslutstilar och OCB. Deltagarna bestod av individer med en beslutsfattande position inom svenska studentkårer. Deltagarna rekryterades via e-post och svarade på ett webbaserat frågeformulär. Resultaten pekade på att engagemang och centralisering var de bästa prediktorerna för OCB. Välmående visade sig inte ha någon större effekt i att predicera OCB. Beslutstilar hade inte heller någon större effekt på OCB. Ett antal alternativa förklaringar till resultaten redovisas.},
 author    = {Norell, Malin and Jönsson, Jennifer},
 keyword   = {Organizational Citizenship Behavior,ideella organisationer,välmående,beslutstilar,centralisering,kontroll över arbetet,autonomi,engagemang},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den ideella vägen till det ideala beteendet},
 year     = {2013},
}