Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Struktur och kultur gör en ny organisation levande - en fallstudie om hur organisationsstruktur och organisationskultur ter sig i en ny multiarena i södra Sverige

Olsson, Linnea LU and Persson, Julia LU (2013) KSKK01 20131
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en ny organisation tar form. Uppsatsen kommer att behandla de centrala faktorerna; struktur och kultur, och hur de kan påverkas genom medarbetarskap. Fokus läggs på processen att forma en ny organisation och vilken funktion de två faktorerna har i de inledande faserna av en organisations livcykel.
Frågeställningarna är vilken betydelse får faktorerna struktur och kultur för processen att forma en ny organisation och hur påverkar medarbetarskap faktorerna struktur och kultur?
Det är en kvalitativ studie med abduktivt förhållningsätt där empiriinsamlingen har skett genom sju semistrukturerade djupintervjuer med respondenter med olika kopplingar till fallstudien. Det har även utförts en... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en ny organisation tar form. Uppsatsen kommer att behandla de centrala faktorerna; struktur och kultur, och hur de kan påverkas genom medarbetarskap. Fokus läggs på processen att forma en ny organisation och vilken funktion de två faktorerna har i de inledande faserna av en organisations livcykel.
Frågeställningarna är vilken betydelse får faktorerna struktur och kultur för processen att forma en ny organisation och hur påverkar medarbetarskap faktorerna struktur och kultur?
Det är en kvalitativ studie med abduktivt förhållningsätt där empiriinsamlingen har skett genom sju semistrukturerade djupintervjuer med respondenter med olika kopplingar till fallstudien. Det har även utförts en deltagande observation under ett personalmöte.
Slutsatserna blev att en ny organisation går igenom olika faser under dess första tid. Dessa faser är kopplade till organisationslivcykeln som skapar olika förutsättningar för organisationen gällande struktur och kultur. Struktur och kultur är två faktorer som skapas och anpassas av medarbetarna och har möjlighet att stärka en ny organisation. Ett utökat arbete kring medarbetarskap där relationen mellan ledaren och medarbetaren är i fokus kan vara ett verktyg för att bygga en hälsosam struktur och kultur i en organisation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Linnea LU and Persson, Julia LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Organisationsstruktur, organisationskultur, organisationslivcykel, och medarbetarskap
language
Swedish
id
3917275
date added to LUP
2013-07-10 14:28:19
date last changed
2013-07-10 14:28:19
@misc{3917275,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en ny organisation tar form. Uppsatsen kommer att behandla de centrala faktorerna; struktur och kultur, och hur de kan påverkas genom medarbetarskap. Fokus läggs på processen att forma en ny organisation och vilken funktion de två faktorerna har i de inledande faserna av en organisations livcykel.
Frågeställningarna är vilken betydelse får faktorerna struktur och kultur för processen att forma en ny organisation och hur påverkar medarbetarskap faktorerna struktur och kultur?
Det är en kvalitativ studie med abduktivt förhållningsätt där empiriinsamlingen har skett genom sju semistrukturerade djupintervjuer med respondenter med olika kopplingar till fallstudien. Det har även utförts en deltagande observation under ett personalmöte.
Slutsatserna blev att en ny organisation går igenom olika faser under dess första tid. Dessa faser är kopplade till organisationslivcykeln som skapar olika förutsättningar för organisationen gällande struktur och kultur. Struktur och kultur är två faktorer som skapas och anpassas av medarbetarna och har möjlighet att stärka en ny organisation. Ett utökat arbete kring medarbetarskap där relationen mellan ledaren och medarbetaren är i fokus kan vara ett verktyg för att bygga en hälsosam struktur och kultur i en organisation.},
 author    = {Olsson, Linnea and Persson, Julia},
 keyword   = {Organisationsstruktur,organisationskultur,organisationslivcykel,och medarbetarskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Struktur och kultur gör en ny organisation levande - en fallstudie om hur organisationsstruktur och organisationskultur ter sig i en ny multiarena i södra Sverige},
 year     = {2013},
}