Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bör faktorerna marknadsförändring och graden av professionalitet inkluderas i det resursbaserade perspektivet? En fallstudie av Primärvården Skåne

Andersson, Kajsa ; Berglund, Sofia and Mellström, Malin LU (2013) FEKH19 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna rapport är att beskriva och analysera om marknadsförändringar och graden av professionalitet påverkar en organisation i dess skapande och utveckling av dynamiska kapabiliteter. Denna studie syftar även till att se om ovanstående faktorer bör inkluderas i teorin om RBV.
Rapporten har en abduktiv ansats och är baserad på kvalitativ metod vilket gjorts i form av en fallstudie på Primärvården Skåne. Primärdata har inhämtats genom triangulering; semistrukturerade intervjuer som genomförts med personal inom Primärvården Skåne, samt forskare inom området. Den har kompletterats med sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar, rapporter och annan litteratur.
Enligt RBV uppstår en organisations konkurrensfördelar genom resurser... (More)
Syftet med denna rapport är att beskriva och analysera om marknadsförändringar och graden av professionalitet påverkar en organisation i dess skapande och utveckling av dynamiska kapabiliteter. Denna studie syftar även till att se om ovanstående faktorer bör inkluderas i teorin om RBV.
Rapporten har en abduktiv ansats och är baserad på kvalitativ metod vilket gjorts i form av en fallstudie på Primärvården Skåne. Primärdata har inhämtats genom triangulering; semistrukturerade intervjuer som genomförts med personal inom Primärvården Skåne, samt forskare inom området. Den har kompletterats med sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar, rapporter och annan litteratur.
Enligt RBV uppstår en organisations konkurrensfördelar genom resurser och kapabiliteter som hanteras på ett specifikt sätt. Teorin om RBV ligger till grund för denna studie och utgör basen för den teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen kompletteras med teorin om dynamiska kapabiliteter, teorin om marknadsförändringar och Mintzbergs professionella byråkrati.
Studiens resultat visar att en marknadsförändring och graden av professionalitet i hög grad påverkar en organisation i dess skapande av dynamiska kapabiliteter. Därmed bör dessa faktorer inkluderas i teorin om RBV för att öka teorins användningsområde. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Kajsa ; Berglund, Sofia and Mellström, Malin LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
RBV, Marknadsförändring, Professionell byråkrati, Dynamiska kapabiliteter, Primärvården Skåne
language
Swedish
id
3917511
date added to LUP
2013-07-04 08:30:50
date last changed
2013-07-04 08:30:50
@misc{3917511,
 abstract   = {Syftet med denna rapport är att beskriva och analysera om marknadsförändringar och graden av professionalitet påverkar en organisation i dess skapande och utveckling av dynamiska kapabiliteter. Denna studie syftar även till att se om ovanstående faktorer bör inkluderas i teorin om RBV.
Rapporten har en abduktiv ansats och är baserad på kvalitativ metod vilket gjorts i form av en fallstudie på Primärvården Skåne. Primärdata har inhämtats genom triangulering; semistrukturerade intervjuer som genomförts med personal inom Primärvården Skåne, samt forskare inom området. Den har kompletterats med sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar, rapporter och annan litteratur. 
Enligt RBV uppstår en organisations konkurrensfördelar genom resurser och kapabiliteter som hanteras på ett specifikt sätt. Teorin om RBV ligger till grund för denna studie och utgör basen för den teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen kompletteras med teorin om dynamiska kapabiliteter, teorin om marknadsförändringar och Mintzbergs professionella byråkrati. 
Studiens resultat visar att en marknadsförändring och graden av professionalitet i hög grad påverkar en organisation i dess skapande av dynamiska kapabiliteter. Därmed bör dessa faktorer inkluderas i teorin om RBV för att öka teorins användningsområde.},
 author    = {Andersson, Kajsa and Berglund, Sofia and Mellström, Malin},
 keyword   = {RBV,Marknadsförändring,Professionell byråkrati,Dynamiska kapabiliteter,Primärvården Skåne},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bör faktorerna marknadsförändring och graden av professionalitet inkluderas i det resursbaserade perspektivet? En fallstudie av Primärvården Skåne},
 year     = {2013},
}