Advanced

Pensionsredovisningen förändras - mot önskad och efterfrågad riktining?

Heggen, Alexander LU and Leufstedt, Henrik LU (2013) FEKH69 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna studie är tudelat. Med studien avser vi beskriva och analysera den effekt som uppstått i samband med förändringen av pensionsredovisningen gällande borttagandet av korridorsmetoden till redovisning i övrigt totalresultat. Studien syftar även till att analysera och diskutera hur förändringen av pensionsredovisningen har mottagits av bolag och intressenter.

Metod: Vi har tillämpat både kvantitativ och kvalitativ metod med deduktiv ansats.

Teoretiskt perspektiv: Studiens teoretiska ramverk utgår ifrån föreställningsramen, teori kring pensionsredovisningen (IAS 19) samt teori bakom förändringen av pensionsredovisningen.

Empiri: Vår kvalitativa empiri har insamlats i form av sex intervjuer baserad på en... (More)
Syfte: Syftet med denna studie är tudelat. Med studien avser vi beskriva och analysera den effekt som uppstått i samband med förändringen av pensionsredovisningen gällande borttagandet av korridorsmetoden till redovisning i övrigt totalresultat. Studien syftar även till att analysera och diskutera hur förändringen av pensionsredovisningen har mottagits av bolag och intressenter.

Metod: Vi har tillämpat både kvantitativ och kvalitativ metod med deduktiv ansats.

Teoretiskt perspektiv: Studiens teoretiska ramverk utgår ifrån föreställningsramen, teori kring pensionsredovisningen (IAS 19) samt teori bakom förändringen av pensionsredovisningen.

Empiri: Vår kvalitativa empiri har insamlats i form av sex intervjuer baserad på en intervjuguide. Tre erfarna bolagsrepresentanter i differentierade branscher samt tre analytiker har utgjort vårt respondentunderlag. Den kvantitativa empirin har erhållits genom årsredovisningar (2012) samt delårsrapporter (Q1 2013). De bolag som ingått i studien är de som 2012 tillämpade korridorsmetoden samt är noterade på OMX Large Cap.

Resultat: Utifrån studien kan vi konstatera att borttagandet av korridorsmetoden har medfört en faktisk effekt på de bolagen som fram till och med 2012 tillämpade korridorsmetoden. Denna effekt fick i samtliga fall negativa konsekvenser på bolagens ekonomiska ställning. Som resultat av studien kan vi även se att det råder delade meningar gällande den senaste förändringen av pensionsredovisningen. Investerare i form av analytiker är generellt sätt mer positivt inställda till förändringen i relation till bolagen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Heggen, Alexander LU and Leufstedt, Henrik LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förmånsbestämda pensionsplaner, Aktuariella vinster och förluster, Korridorsmetoden, IAS 19, Övrigt totalresultat
language
Swedish
id
3917523
date added to LUP
2013-07-04 10:59:24
date last changed
2013-07-04 10:59:24
@misc{3917523,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna studie är tudelat. Med studien avser vi beskriva och analysera den effekt som uppstått i samband med förändringen av pensionsredovisningen gällande borttagandet av korridorsmetoden till redovisning i övrigt totalresultat. Studien syftar även till att analysera och diskutera hur förändringen av pensionsredovisningen har mottagits av bolag och intressenter. 

Metod: Vi har tillämpat både kvantitativ och kvalitativ metod med deduktiv ansats. 

Teoretiskt perspektiv:	Studiens teoretiska ramverk utgår ifrån föreställningsramen, teori kring pensionsredovisningen (IAS 19) samt teori bakom förändringen av pensionsredovisningen.

Empiri: Vår kvalitativa empiri har insamlats i form av sex intervjuer baserad på en intervjuguide. Tre erfarna bolagsrepresentanter i differentierade branscher samt tre analytiker har utgjort vårt respondentunderlag. Den kvantitativa empirin har erhållits genom årsredovisningar (2012) samt delårsrapporter (Q1 2013). De bolag som ingått i studien är de som 2012 tillämpade korridorsmetoden samt är noterade på OMX Large Cap. 

Resultat: Utifrån studien kan vi konstatera att borttagandet av korridorsmetoden har medfört en faktisk effekt på de bolagen som fram till och med 2012 tillämpade korridorsmetoden. Denna effekt fick i samtliga fall negativa konsekvenser på bolagens ekonomiska ställning. Som resultat av studien kan vi även se att det råder delade meningar gällande den senaste förändringen av pensionsredovisningen. Investerare i form av analytiker är generellt sätt mer positivt inställda till förändringen i relation till bolagen.},
 author    = {Heggen, Alexander and Leufstedt, Henrik},
 keyword   = {Förmånsbestämda pensionsplaner,Aktuariella vinster och förluster,Korridorsmetoden,IAS 19,Övrigt totalresultat},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Pensionsredovisningen förändras - mot önskad och efterfrågad riktining?},
 year     = {2013},
}